Kezdő lépések

Utolsó frissítés:

Bár a csatlakozó országok közül Magyarországon írták ki a leggyorsabban az uniós forrásokból táplált pályázatokat, szerződéskötésig még nem jutottak el a nyertesek. A legneuralgikusabb pont a vállalkozások számára a támogatási összeg 120 százalékára rúgó biztosíték előteremtése.

Már májusban megkapta az uniós forrásokra alapozott, gazdasági versenyképesség operatív program (GVOP) pályázatain győztes első tucat vállalkozás a miniszterelnöktől a támogató leveleket, ám a múlt héten még nem akadt aláírt szerződés. Pedig Magyari László, a gazdasági tárca címzetes államtitkára szerint ideális esetben három hónap egy-egy pályázat elbírálásának az átfutási ideje. "Napokon belül komplettírozhatjuk az első szerződéseket" - ígérte a HVG-nek Tóth Géza, a kis- és középvállalkozások (kkv) pályázatait kezelő közreműködő, a Magyar Vállalkozásfejlesztési Kht. (MVF) ügyvezetője. A gazdasági tárca összesítő adatai szerint például az IT Információs Társadalom Informatikai és Távközlési Kht. gondozta pályázatok egyelőre csak a bírálóbizottságon jutottak túl, az irányító hatóság még nem hozta ki a nyerteseket. A pályázatírók által a leggyakorlottabbnak tartott, amúgy a legtöbb, 5-6 ezer beadott pályázattal birkózó MVF Kht.-nál is fél év az átfutás. Igaz, az MVF-hez özönlenek a pályázatok, augusztus első két napján például annyi érkezett, mint máskor egy hónap alatt. A szeptember végére tervezett határidő előtt, augusztus 2-án, két pályázati címet fel is függesztettek, miután a kkv-knak szánt műszaki-technológiai háttér, valamint az önkormányzatok információszolgáltató tevékenységének fejlesztésére már több pénzt igényeltek, mint a három évre szabott keret.

A legnépszerűbbek a kkv-k fejlesztésére szóló pályázatok, igaz, uniós méretű kisvállalkozásokra vonatkozik a kiírás, amelyben az árbevételi limit 40 millió euró (10 milliárd forint), és a foglalkoztatottak száma nem haladhatja meg a 250 főt. Az Erste Bank Hungary Rt.-nél ötszáz-hatszáz igénylőről számoltak be, akik jellemzően a feldolgozóiparból kerülnek ki, árbevételük legalább 400-500 millió forint. A 2-3 milliárd forintnál nagyobb forgalmú cégek a viszonylag alacsony támogatási összeg miatt inkább más források után néznek. Akad azért kivétel: a 2002-ben 12 milliárd forint forgalmú és 1 milliárd forint adózott nyereséget elkönyvelt, a hazai kártyaokmányokat készítő Állami Nyomda Rt. például lehajolt a nagyobb cégekre szabott beruházásösztönző pályázatok közül a technológiakorszerűsítésre elnyerhető, 150 millió forint vissza nem térítendő támogatásért, amivel a műanyag alapú csipkártya termelését szeretné fejleszteni. A deklaráltan a kkv-k bankja címre törő Budapest Bank (BB) Rt. - amely az előző három-négy évben a szektor összes támogatott konstrukcióját tekintve 35-40 százalékot mond a magáénak - nem az utcáról beeső ügyfelekre hagyatkozik, hanem saját kuncsaftkörében, elébe menve az igényeknek, kiválasztja és ajánlja a pályázatokat. Néhány héttel ezelőtt a GVOP 265 nyertesnek hirdetett jelentkezője közül minden hatodik BB-s ügyfél volt. A BB bevallottan nem kezdő vállalkozásokkal, hanem "értékelhető gazdasági múltú" cégekkel foglalkozik, ahogy az EU-pályázatok is hosszú távon működőképes vállalkozások támogatását szorgalmazzák. Az OTP Bank Rt.-nél jellemzően 70-100 millió forint közötti támogatási összegekre kérnek garanciát, és döntően az önkormányzatok igénylik a legnagyobb lakossági bank EU-s pályázatokhoz kapcsolódó finanszírozását. A bank saját tanácsadó cége, az OTP Hungaro-Projekt Kft. erre az évre 120-130 millió forint árbevételt tervezett.

Az elutasítás aránya viszonylag magas, és az esetek durván felében formai hibán buknak el az aspiránsok - legalábbis az MVF-nél. A pályázatírók viszont a kiírt szövegeket kárhoztatják, alighanem alappal, legalábbis a fogalmak értelmezése, egyes feltételek korrigálása folyamatosan jelenik meg a gazdasági tárca honlapján. Például menet közben derült ki, hogy tévesen került a feltételek közé, hogy a megvalósulás helyszínéül szolgáló ingatlannak nem csak per-, hanem tehermentesnek is kell lennie. Korrigálták a szöveget igénymentesre, majd tisztázódott, hogy ebbe a fogalomkörbe a jelzálog nem értendő bele, vagyis az adott ingatlanon lehet jelzálog.

A folyamatos finomítgatások mellett az a legnehezebben teljesíthető kritérium a vissza nem térítendő támogatásokra pályázó vállalkozások számára, hogy előteremtsék az igényelt 120 százalékra a biztosítékot. A szerződést nem teljesítő vállalkozásnak ugyanis az EU-előírások szerint vissza kell fizetnie az igényelt támogatást, méghozzá kamatostul, azaz a jegybanki alapkamat (ez jelenleg 11 százalék) kétszeresével megfejelve. A beruházásösztönző támogatásokat kezelő Magyar Fejlesztési Bank Rt.-nél úgy tapasztalták, hogy a biztosítéki ígérvény megszerzése időigényes, s ez is késlelteti a pályázatok benyújtását.

A kívánt biztosíték megszerzése ráadásul olcsónak sem nevezhető. A pénzintézetek ingatlanjelzálogot elfogadnak, az Ersténél például a forgalmi érték 70-90 százaléka környékén. Az árbevétel is lehet alapja a garancia egy részének, de csak akkor, ha a pénzintézetnél vezetett számlára érkezik a pénz, és az igényelt összeg három-négyszerese az árbevétel. Ingó vagy ingatlan vagyonnal nem rendelkező cégnél szóba jöhet a készpénzes garancia, ennek azonban sok értelme nincs, mivel a 120 százalékos összeget zárolják, s az csak a projekt tényleges pénzügyi elszámolása végén szabadulhat fel. Az éves garanciadíj a bankok bevallása szerint 0,3-2,5 százalék között mozog, az ügyfél minősítése, a garancia nagysága, illetve a projekt célja függvényében. A beruházási és a megkövetelt - többnyire ötéves - fenntartási időre biztosítani kell a garanciát, ami egy 100 millió forintos támogatási összeg esetén gyengébbnek minősített ügyfélnél megközelítheti a 10 millió forintot. A másik közel 10 millió összejöhet akár a pályázatírásból is, aminek a fix díja - a dokumentáció elkészítése - 0,5-1,5 százalék, a sikeres pályázat esetén felszámított sikerdíj pedig 3-8 százalék között mozog. Igaz, a projekt-előkészítés költsége általában 10-12 százalék erejéig elszámolható a költségek között.

Némi fejtörést okozott a vállalkozásoknak a pályázati kiírás azon kitétele, mely szerint biztosítékként elfogadható a biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény. Bár a piacon nem teljesen ismeretlen a termék, például az új közbeszerzési törvény ajánlati biztosítékként elfogadja e kötelezvényt, a HVG által megkérdezett nagyobb biztosítótársaságok nem foglalkoznak vele, azt a piacon kizárólag az Európa Biztosító Rt. kínálja vezérügynökén, a két éve, 3 millió forint törzstőkével alapított EuroBond Kft.-n keresztül. A konstrukció Magyari szerint "valóban kicsit újszerű", a gazdasági tárca azonban csak választékbővítésnek, kiegészítő elemnek szánta. A speciális, egyes biztosítók szerint túlságosan is a banki tevékenységre hajazó jogügylet során a biztosító kezesi biztosítási szerződést köt az ügyféllel, s az ennek alapján kiállított kötelezvényben vállalja, hogy a támogatónak megtéríti esetleges - a támogatási szerződés nem teljesítéséből fakadó - veszteségét. A megoldás előnye valószínűleg nem a díjban keresendő, az a bankgaranciához hasonlóan alakuló és ugyanúgy fedezet szükséges hozzá, bár Lampert György EuroBond-ügyvezető szerint alacsonyabb biztosítéki szintet követelnek. Növeli a vállalkozások mozgásterét, ha a kezesi biztosítás nem terheli az adott cég hitelkeretét, és így elkerülhető például az egy pénzintézettől való függés kényelmetlensége.

VITÉZ F. IBOLYA