Tetszett a cikk?

a legújabb bősi kormánymegbízott

"Dunaharasztin élek, erős a kötődésem a Dunához" - jelzi mindjárt induláskor privát kompetenciáját is a dunai vízlépcső akut problémájának megoldásával legújabban megbízott 50 éves főfelelős. A Duna-vonzalomhoz jött az 1920-ban Erdélyből áttelepült papa hivatása, aki az ötvenes években ügyészkedett, ám 1956 után, "mivel nem volt hajlandó közreműködni", éveken át segédmunkásként dolgozott. A fiú ezért - vagy ennek ellenére - a csepeli kémia-fizika tagozatos Jedlik Ányos Gimnáziumban érettségizik 1972-ben, mégis a papa hivatása felé tendál, még ha elsőre nem is veszik fel. Ezért belekóstol a kertészetbe és a szőlészet-borászatba, "valahogy el kellett kerülni a katonaságot" - tüntet ki őszinteségével. Végül csak felveszik a jogra, ahonnan friss diplomájával nyílegyenesen húz 1979-ben az éppen megalakult Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatalba, ahol rövid hat esztendő alatt osztályvezető, két évre rá főosztályvezető. Amikor 1988-ban - részben hivatalából - megalakul a Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium, rábízzák a hatósági főosztály irányítását. 1990-től aztán a törvény-előkészítő főosztály első embere, sőt 1996-ban helyettes államtitkársággal is megtisztelik. Aztán pillanatnyi törés: 1999 nyarán a többet mint kormányváltást ígérő erők kisgazda megbízottja, Pepó Pál megszakítja eddig rendszereken és kormányokon átívelő szolgálatát. A kormányzat végül mégis Pepót tekinti nélkülözhetőnek, és visszainvitálja. A dolgok 2002 végén zökkennek ismét a normális kerékvágásba, amikor visszakapja a helyettes államtitkári stallumot.

"Evezek, horgászom, úszom" - sorol vízfüggő passziókat, amelyeket csak kiegészít a zenével és a könyvekkel. Dunaharaszti családi házában - "még nagyapám építette" - középiskolában oktató mérnök-tanár feleségével, 24 éves, államigazgatási főiskolát végzett és most a jogra járó Péter fiával, valamint a még középiskolás, 15 éves Kata lányával naponta és közvetlenül tájékozódhat a Duna mindenkori állapotáról.

- Aki eddig Bősbe belevágott, mind rosszul jött ki belőle. Ön miért vállalta: a hatalomért?

- Inkább nevezném kihívásnak. De talán az is motivált, hogy szerintem az életet az egészséges kompromisszumok viszik előre. Aki ugyanis hadakozik, lehet, hogy győz, de az is lehet, hogy őt győzik le. Bős azonban olyan ügy, ahol igazándiból egyik fél sem tud győzni. Majd a történelem meghozza a megoldást.

- Akkor mire kell a kormánybiztos?! Vagy önnek volt a fiók mélyén egy, a történelem folyását kedvező irányban gyorsító koncepciót rejtő dossziéja?

- Mint már jelezni próbáltam, nincs optimális megoldás. Tárgyalni kell. De én hosszú években gondolkodom, mivel túl sok az ügyre telepedett politikai és szakmai előzmény.

- Rendben, menjünk mi is kissé vissza a múltba. Akkor lett környezetvédelmi hivatalnok, amikor a hatalom falain kívül már éledeztek a többnyire politikai ellenségnek tekintett környezetvédő mozgalmak. Ön hogy reagált erre? Egyetértett vagy csatázott velük?

- Kezdetben kisember voltam ehhez, később meg olyan területen dolgoztam, ahonnan nem lehetett a zöldmozgalmakkal szemben csatasorba állítani. De nem is kellett, mert munkám során láttam, mekkora masszív tudás halmozódott fel abban a társaságban, amit hasznosítani is lehetett. Nagyon jó barátaim vannak abból a körből.

- Mégis kik?

- Ez most elég kínos, mert aki nem olvassa a nevét, majd azzal jön, hogy ellene már merényletet sem akar elkövetni senki? De azért megnevezném Droppa Györgyöt, Hajósi Adriennt, Kiszel Vilmost, Lukács Andrást...

- Járt a tüntetéseikre is? Netán a hivatal, urambocsá' a párttagság bénította?

- Nem járok tüntetésekre, de a rendezvényeiken sokszor előfordultam. Ami a pártot illeti, az én nemzedékemből az ambiciózusabb srácok voltak bent, és a mi fejünkre már aligha lehet az ötvenes évek bűneit ráolvasni. Meggyőződésem, hogy soha nem lett volna békés rendszerváltás Magyarországon, ha ez a generáció nincs jelen a pártban.

- És? A mór megtette kötelességét...? Miért nem folytatta a politizálást?

- Hiába kerestek meg innen is, onnan is, mindenkinek nemet mondtam. Van egy viszonylag érett nézetrendszerem, amit remekül tudok képviselni párttagság nélkül is. Sőt, ha valaki köztisztviselőként akar dolgozni, akkor jobb is, ha az ilyesmit mellőzi.

- Mégis, hogyan tekint Bősre? Politikusként, környezetvédőként, köztisztviselőként?

- Ha politikus lennék, lehet, hogy másképp gondolkodnék, de könnyű helyzetben vagyok, mert ennek a kormánynak épp az van a programjában, hogy nem épül vízlépcső a Dunán.

- Nem volt ez mindig így. Akkor mit tett?

- Mi tagadás, voltak pillanatok, amikor nagyon megcsömörlöttem. De nem tettem semmit, mert a lelkem mélyén amúgy is zöld vagyok, és az sosem árt, ha ezt a nézetrendszert az ember megpróbálja az adminisztrációban képviselni. Úgy érzem, többet tudok tenni az ügy érdekében, mint ha zászlóval a kezemben rohangálnék és tüntetnék.

- Ehelyett jogszabályokat fogalmazott - nem is akárhogy. Több rezsim több kormánya sem tudott lemondani közreműködéséről. Melyik törvény-művére a legbüszkébb?

- Korszakos törvénynek tartom az 1995. évi 53-ast. Talán mert most már 2004-et írunk, és alapjaiban semmi sem tudta megingatni. Sőt, mint a szőlőfürtre a szemek, rakódnak rá folyamatosan a végrehajtási szabályok.

- Látszik, hogy szereti. Új feladatában viszont szabad kezet kapott szakértőcsapatának kiválasztásában. Meghívja az ügyben sokak számára emlékezetesen szereplő Nemcsók Jánost is? És ha indokolná is a választ: miért igen, avagy miért nem?

- Vele nem számolok, bár tudását igen nagyra becsülöm. Az okokat illetően pedig nagyon diplomatikusan csak azt mondhatom, hogy ez a feladat sokkal nagyobb türelmet és nagyobb körültekintést igényel, mint amit tőle megtapasztalhattunk.

- Ha már diplomácia: a felesége nem óvta az eddig mindenkinek sok kellemetlen médiaszereplést és leértékelődést hozó feladat elvállalásától?

- Én öntörvényűen kezelem a dolgaimat. Így általában ő csak utólag szokott tudomást szerezni ezekről. De nem örült neki. Hiszen e nélkül is keveset látott.

- Egyébként mennyire fertőzte meg a környezetvédelem: szelektíven gyűjti a hulladékot?

- Ez nem megy. Mert hiába próbálom meg a hulladékot szelektíven gyűjteni, ha aztán ugyanabba a kukába ömlesztve viszik el. De azért van egy saját találmányom is a pillepalackok tömörítésére. Ami persze csak félmegoldás.

- Mégis, mennyivel emberléptékűbb feladat, mint Bős. Nem szorong, hogy kudarc esetén az ön ténykedését is egy szögnek tekintik majd a szoclib kormány koporsójában?

- Nem kell ezt a kérdést túldimenzionálni. A rendszerváltás idejét nem számítva ugyanis egyik kormány sem Bősbe bukott bele. Arról nem is szólva, hogy vannak ennél sokkal nagyobb megoldandó feladatok is...

LINDNER ANDRÁS - HORVÁTH ZOLTÁN

Az automatizációba fektetett pénz az egyik legjobb befektetés

Az automatizációba fektetett pénz az egyik legjobb befektetés

Kádár János, cenzúrázva: „Útvesztés történt” - Egy gyűjtő arcképcsarnokából, 2.rész

Kádár János, cenzúrázva: „Útvesztés történt” - Egy gyűjtő arcképcsarnokából, 2.rész

Zsinórt feszített az út fölé, kerékpárosok akadtak fenn rajta

Zsinórt feszített az út fölé, kerékpárosok akadtak fenn rajta