Próbapályák

Utolsó frissítés:

Tetszett a cikk?

Az európai normákat előíró, február elején életbe lépő rendelkezések nyomán 15 ezer magyarországi játszóteret kellene igen rövid idő alatt átalakítani. A hozzáértők szerint azonban a nagy kampánynak korántsem szabadna kimerülnie az ott található eszközök pusztaveszélymentesítésében, kicserélésében.

"Elvan a gyerek, ha játszik" - így a szülői közhely, bár a fejlődéspszichológusok szerint e játék tétje - a teljes, beilleszkedésre képes személyiség kiépülése - igen nagy: "A gyerekben leküzdhetetlen vágy él aziránt, hogy növekedhessen, cselekedhessen. Ez a természetes törekvés a legalapvetőbb fejlesztő erő a mozgás és az érzékszervek összehangolt működésére" - állapította meg a napjainkban gyakran idézett, főként az iskolában nehezen tanuló gyerekek problémáival foglalkozó amerikai neuropszichológus, Jean Ayres.

A szakértők ennek tükrében egy ideje egészen más szemmel néznek a laikusok által még sokszor időpocsékolásnak vélt játszótéri "dühöngésre" is. Mert ki gondolná, hogy a szenvedélyesen sokat pörgő gyermek egyfajta öngyógyító tevékenységet (is) folytat? Pedig gyakorló pszichoterapeuták megfigyelték, hogy a test forgása közben ismétlődhetnek, trenírozódhatnak azok az ingerek, amelyek például a megfelelő egyensúlyérzékkel is összefüggő szemmozgások működtetéséhez szükségesek. De a hintázással létrehozott önringatás is több egyszerű jó érzésnél. A hinta lendületben tartása szakszemmel nézve a dolgok befolyásolhatóságának érzetét is kelti, és - mint mondják - visszaidézheti a beszédkésztetés első fázisát, a beszédkészség, egyensúlyérzék és látás ritmikus összhangjának kezdeti korszakát. A mászás sem csupán a ruhanyűvés miatt említendő, hanem a két agyfélteke összehangolt működését, a jobb és bal oldal mozgáskoordinációjának fejlődését, és áttételesen az értelmi és az érzelmi megértés kiegyensúlyozott működését is elősegítheti - mondta a HVG-nek Molnár Magda, az Óbudai Nevelési Tanácsadó klinikai pszichológusa.

Mindezeket figyelembe véve már érthetőbb, hogy a hozzáértők szerint a gyermekek testi és lelki fejlődéséhez napi négy óra szabadtéri játékra lenne szükség. Ám nem mindegy, mindezt hol és hogyan. Odahaza gyakran még a legjobban eleresztett gyerekek számára is alig vannak jó kuckók, belakható szegletek - szaknyelven szólva: izgalmas térélmények. Marad(na) a játszótér, ahol a gyerek kötetlenebbül mozoghat, így képzelete is szabadabban szárnyalhat, mint az iskolapadban vagy a képernyő előtt vesztegelve. A gyermeklélek természetével foglalkozók megfigyelték, hogy játék és mozgás közben még a zárkózottabb egyéniségek is könnyebben kifejezik eredeti, a "többiek valóságával nehezen illeszkedő" gondolataikat. Ezért mondják, hogy a jó játszótéren a mechanikus mozgások biztonságára éppúgy szükség van, mint a szabad, strukturálatlan térre, a kuckó, az elvonulás éppúgy fontos, mint a piazza, a társas nyüzsgés.

Az ezzel kapcsolatos új ismeretek és elméletek alapján nem csoda, ha napjainkra egyre-másra születnek a különféle játszóterek. Egy időben a hatvanas-hetvenes évek sokaknak fedelet biztosító, ám sivár és ötlettelen épülettömegeit a mesevilág figuráit fába faragó, népművészeti ihletettségű téri játékaival próbálták valamelyest oldani, ám ezek a karbantartás rendszertelensége és a rongálás rendszeressége miatt előbb veszélyessé, majd az enyészeté lettek. Napjainkban részben e vonulatot követi a Millenáris Park Zöld Péterről elnevezett, immár tematikus játszótere, ahol a megmintázott szobrok alapján a gyerekek fejében megszülető történetből indulhat a játék. A nagyoknál a mesejelenetek időrendje szabályozhatja a térbeli mozgást, a kisebbeknél az egyes alakokból (cethal, napház, gyík, kígyó) adódhat kevésbé bonyolult szerepjáték. Ugyancsak a fantáziára építenek az organikus játszóterek alig faragott, fatörzsszerű játékainak alkotói - például a kapolcsi Ilona Malom fafaragói -, szándékuk szerint mindenki megtalálja a képzeletéhez és az ügyességéhez mért kihívásokat.

Másként szervezte a játékteret az a játékpszichológus-teamet is alkalmazó dán cég, amely az újabb, EU-konformként elfogadott játszótereken legtöbbet látható, mérgező festékek nélkül, gumibevonatos ülőkékkel, ütéscsillapító talajjal kialakított játékok gyártójaként az elkövetkező évek valószínű "típusjátszótereinek" tervezője lehet. Az ő filozófiájuk szerint a különféle korcsoportok képviselői a szükségleteiknek és igényeiknek megfelelő, többnyire térbelileg is egymástól elkülönített játékokon próbálgathatják magukat. E metódus szerint - mondják - a játéktérben mindenki könnyebben megtalálja a helyét, például ha a csúszda alatt ütéstompítóként fakéreg van, elkerülhető, hogy a begyorsult tízévesek a homokozó ovisok fején landoljanak. A játékok ergonómiai előnyeit elismerők azonban negatívumokat is sorolnak: a csak egyféleképpen használható játékok kevésbé mozgatják meg a gyerekek fantáziáját, sokkal inkább mechanikus, "fogyasztói", semmint kreatív viselkedést sugallnak. Dull Andrea, az ELTE környezetpszichológus oktatója bírálata szerint pedig, az úgymond tisztázatlan térszerkezetű játszóterek erősebben hathatnának a gyerekek térfoglaló ösztönére. Ezeken persze gyakoribbak az összeütközések, ám hamarabb meg lehet tanulni ezek kezelését, a játékszabályokat.

E kategóriában az Egyesült Államokban találták fel például azokat a limlom játszótereket, ahol a gyerekek különféle veszélymentesített anyagokból bungalókat, kuckókat építhetnek - és rombolhatnak. Hasonló elven épültek az ausztriai Robinson-játszóterek is - például amelyik Bécs 19. kerületében, a Greinergassén található. A 6 ezer négyzetméteres térséget félig vad, félig ápolt növényzet borítja, van itt erdő, mező, bokor. Lehet kincset keresni, rejtélyek nyomába eredni, pálmafára mászni, kis folyócskán köveken lépdelve átkelni, sőt tábortüzet gyújtani, és sátrat verni. A Robinson-játszótér 1957 óta működik, az üzemeltető Kinderfreunde magánszervezet nyári táborokat is szervez, óvodákat, napköziket tart fenn. A különleges játszótérre az ide járó, 6-14 év közötti korosztály egyébként felnőtt kísérő nélkül nem léphet be. Persze ha a szülő egyórás homokozással szeretne túllenni a levegőztetésen, akkor a Kinderfreunde szakembere szerint is inkább ajánlott a hagyományos hintás játszótér.

A felnőttek jelenléte egyébként más tekintetben sem mellékes körülmény. Oly mértékig, hogy vannak, akik a játszóteret - még a fentieket is - elkülönítő gettónak, a társadalom számára "teherré vált gyermek" száműzetésére kijelölt helynek gondolják. Ezért vannak várostervezők, akik a játszóteret igyekeznek szervesebben bevonni a városi térbe: a párizsi La Villette parkban a játékok az épületekbe, szobrokba épültek be. Az ötlet lelkes támogatói szerint "a gyerek, aki az 5 méter magas, szoborszerű fémsárkány nyelvén csúszik le, átélheti a »mindig, mindenhol játszom« szabadságélményét". Más kérdés, hogy ezekre az építményekre már aligha lehet érvényesíteni az uniós szabványokat. Ezek sem tartoznak, akárcsak az élménystrandok vízi csúszdái, a játszótéri eszközök kategóriájába. Az ilyen játékattrakciókat csak az üzemeltető szakszerű felügyelete mellett lehet igénybe venni.

Ha ez az ötlet túl vad, van szelídebb megoldás is. A téma várostervező szakértője szerint ugyanis a kinti világnak szüksége van a játszótérre, mert az alkalmas hely a közösségi élet spontán szerveződésére. Ezt az eszményt közelítik a lakótelepi közösségfejlesztési program keretében Magyarországon működő, "máltainak" nevezett formációk is. Fő jellegzetességeiknek a gondoskodó infrastruktúrát és a játékmesternek nevezett animátorok jelenlétét mondják. A működő és tisztán tartott illemhely, a pelenkázó, a kölcsönözhető játékok, a rosszabb idő esetén mindezeket és használóikat is befogadó játszóház, no meg a gyerekek játékát nem csupán "felügyelő", hanem szükség esetén szervező, konfliktusaikat moderáló animátorok eddig nem létező, új szolgáltatástömeget jelentenek.

A kísérleti jelleggel 1998 óta üzemelő - a Máltai Szeretetszolgálat közreműködése okán elnevezett - játszóterek mintáit Vecsey Miklós, jelenleg a hajléktalanok ügyeiért felelős miniszteri biztos Hollandiában látta - és honosította. Mint használói mondják, már ma is szembetűnő, hogy a "máltain" a gyerekek szemmel láthatóan jobban ismerik egymást, többet játszanak együtt, és állítólag a környékbeli családok is szorosabb kapcsolatba kerültek. Van, ahol már tinédzser-videoklub, baba-mama kör is működik, és szerveztek már itt játszóestet a felnőtteknek is - meséli az óbudai Őr utcában működő máltai tér játékmestere. Hasonló logika mentén haladna a Hints Egyesület is, amelynek munkatársai mindezeken felül "public art"-ként, vagyis köztéri, közösségi művészeti projektként kívánnák értelmezni a játszótérépítést, aminek tervezésébe a mérnökökön kívül szociológust és képzőművészt is bevonnának, nem kevéssé a játszóteret használó családokat.

Mindez azt is jelzi, hogy a februártól érvénybe lépő uniós játszótéri szabványokat korántsem csupán egyfajta - például a dán - játszótértípussal lehet teljesíteni. Az persze vitathatatlan, hogy a dán játékgyártók típusberendezései segítik a karbantartást, az alkatrészek cseréjét, mivel a játszótér használhatóságának - az elemeken túl - szinte legfőbb kritériuma a kifogástalan műszaki állapot. És nem csupán az esetleges balesetveszély miatt. Megfigyelték, hogy az eszközök legkisebb sérülése is beindítja a gyerek rombolási ösztönét. "A városokban a kevéssé kihasznált, egyféle használatra tervezett helyek vannak leginkább kitéve a rongálásnak" - mondja Varga Péter István, a Kosztolányi Dezső tér felújításának tervezője. De ezen túl is: "újra meg kell tanulni nemcsak házakat és utakat, hanem működő, sokfunkciójú tereket tervezni" - teszi ehhez hozzá Gauder Péter urbanista. A sok funkciót a különféle generációk kiszolgálása is jelenti. Nagy Katalin szociológus hét fővárosi zöldterület használatát vizsgálva például már kimutatta, hogy a játszóterek leggyakoribb látogatói - a kisgyerekek mellett - a tizenévesek, akik gyakran csak itt találkozhatnak külső felügyelet nélkül. E kamaszokra már az NDK-s időkből megszokott német lakótelepek rehabilitációja során is nagy figyelmet fordítottak. Több helyütt extrém sportolási lehetőségeket alakítottak ki, mászófallal, görzenállal, terepbringapályával, és graffitibajnokságot, dj-párbajokat, ingyenes koncerteket szerveznek. De mind gyakrabban csábítják e terekre az "édes hatvanasok, aktív hetvenesek" korosztályát is. Készülnek arra, hogy fogadják mindazokat a generációkat, amelyek netán kiábrándulnak a "mallok" ma még vonzó, ám önfeledt időtöltésre aligha csábító csodavilágából.

BÖLÖNI KATA