Tetszett a cikk?

"Csupa freudista komplexumú, szexuális alapon beteg és öngyilkosságra sóvárgó vagy öngyilkosságra buzdító lélek között...

"Csupa freudista komplexumú, szexuális alapon beteg és öngyilkosságra sóvárgó vagy öngyilkosságra buzdító lélek között egy egészséges érzékű szereplő van csak, az is házasságtörő. Ez a sok szemét és rothadás igaz, hogy szédítően tökéletes írásművészet keretében van elébünk teregetve, de hiába kapjuk a mérges gyümölcsöt aranytálcán, mégis csömör fogja el a józan gondolkodású olvasót, legfeljebb még sajnálkozás, hogy ennyi írói képességgel így vissza lehet élni" - idegenkedett az Utas és holdvilágtól a könyv 1937-es megjelenésekor fogalmazott kritikájában Erdősi Károly irodalmár és római katolikus pap az Élet című katolikus lapban.

Az 1937-ben kiadott regénnyel több mint tucatnyi más recenzió is foglalkozott, s Erdősi nem állt egyedül a bírálók csapatában. "Az író mértéktartása önmaga élményeivel szemben mindig túlságos, kár, hogy a mértéket nem alkalmazta az erősen színezett erotikus részekben is" - vetette Szerb szemére a mára már szinte felfoghatatlanul visszafogottnak tűnő szemérmetlenségek olvastán egy puszta T betűvel jegyzett elemzés is a Katolikus Szemlében egy évvel a könyv megjelenése után.

Másokat nem csupán a regény erkölcsisége zavart, hanem maga a szöveg is. "Az alkotás vegetatív, éltető gyökereitől elszakadt tudományos elvből kiinduló s annak igazságain gördülő szándékos eljárással létrehozott munka" - vélte mesterkéltnek a mű egészét Tóth Béla 1937-ben a Magyar Út című társadalompolitikai hetilapban, kegyelemdöfésként még azt is hozzátéve, hogy a könyv lényegében "irodalmi önnemzés teremtménye". Tény, Szerb Antal - már csak hatalmas irodalomtörténeti műveltsége okán is - aligha felelhetett meg az "ösztönös írózseni" képnek. Nyilván ezért vádolták többen is azzal, hogy nagy mesterektől másolja írói technikáját. Thurzó Gábor író a konzervatív beállítottságú Napkelet című folyóiratban 1937-ben egyenesen azt a kérdést szegezte a szerzőnek: "Miért nem mer az lenni, aki: Szerb Antal?"

Azért volt, aki már akkoriban is dicsért. Köztük Keresztury Dezső. "A könyv olyan érdekes, hogy nem lehet letenni", és "kordokumentumnak is figyelemre méltó" - áradozott röviddel a megjelenés után a népi írók fórumában, a Válaszban. Ez utóbbi tulajdonságot viszont a második világháború után éppen hogy hiányolták - mondván, a fasisztává lett Olaszországban játszódó történetben egy szó sem esik a rendszerről, nemhogy kritikájáról. "Az erőszak és embertelenség koreszméitől irtózva vetette magát a valóságtól elforduló misztikum beteges játékaiba" - próbálta kritizálva mentegetni a politikai mérlegkészítés elmaradását Dersi Tamás kritikus a Könyvtáros című lapban 1960-ban.

Szellem

Utas és napvilág

Több mint hatvan évvel megjelenése után megérdemelt, ám váratlan diadalútba kezdett Szerb Antal Utas és holdvilág című, egykor még botránykőnek is tekintett regénye. Az okot sokan sokféleképpen magyarázzák.

Kötelező FFP2-es maszk és otthoni munkavégzés – Így lassítanák a koronavírust Szlovákiában

Kötelező FFP2-es maszk és otthoni munkavégzés – Így lassítanák a koronavírust Szlovákiában

Eltűnt a víz Velence néhány kanálisából

Eltűnt a víz Velence néhány kanálisából

Nagy a bizonytalanság a trianoni menekültek pontos száma körül

Nagy a bizonytalanság a trianoni menekültek pontos száma körül