Tetszett a cikk?

A Bounty hajón jó két évszázaddal ezelőtt kitört zendülés számtalan romantikus regény és filmkasszasiker nyersanyagául szolgált. Egy kutatás azonban, a történteket meglepően új megvilágításbahelyezve, számos illúzióromboló tényt tárt fel.

A közismert kókuszos csokiszelet kedvelői nem kötelesek tudni, hogy a terméknek nevet adó vitorlás hajón 1789. április 28-án kitört, világhíressé lett lázadást lényegében ugyancsak a kókusz okozta. Történt, hogy az Angliából a csendes-óceáni Tahitira hajózó és onnan fél év után visszatérőben lévő Bounty vitorlás hajón Fletcher Christian másodkapitány, összefogva a legénység hozzá csatlakozó 19 tagjával, átvette a hajó irányítását, William Bligh parancsnokot és 18 hívét pedig némi élelemmel csónakba tette, és - Tahiti partjainak közelében - magára hagyta. Bligh és csapata így is csak csodával határos módon menekült meg, majd vergődött haza Angliába. Jelentése nyomán a tulajdonjogi kérdésekben igen kényes ízlésű brit birodalom - főként elrettentési célzattal - a lázadókból utóbb tízet be is gyűjtött, és közülük négyet fel is akasztottak. Az elfogott zendülők bírósági tárgyalása során kiderült, hogy a törvénytelen tengerészakció közvetlen előzménye a Tahitin behajózott kókuszdió-szállítmány megdézsmálása volt. A Bligh által ezért kirótt büntetést - megvonta a legénység grogadagját - a legénység végül csak az említett akcióval volt képes lelkileg feldolgozni.

A 215 évvel ezelőtti ügy mintegy 3 ezer írásmű, három világhíressé lett film, sőt egy musical alapsztorijává vált. Ám míg ezek a művek a zendülés jogosságát erősítgették, egy amerikai történésznő most nekiállt nimbuszt és illúziót rombolni. Az alapszituációt illetően persze nála sincs vita: a Tahitin eltöltött félévnyi édes élet - elsősorban a paradicsomi környezet, valamint az akkori angliai viselkedési kódexhez viszonyítva izgalmasan sokoldalú helybéli lányok - jelentős mértékben ellenérdekeltté tette a tengerészeket a hazatérés veszélyes és kemény munkával járó tengeri robotjába való visszazökkenésben.

E ponton azonban meg is kezdődnek a különbségek: a rebellió fő okát ugyanis eddig mindenki Bligh kapitány úgymond szadisztikus vezetői módszereiben látta. Ezt a klisét követte az első - és az utána következőkre is hatást gyakorló -, 1935-ben készült hollywoodi Bounty-filmprodukció is, melyben a dezertőrök vezérét, Fletcher Christiant, a fentieknek megfelelően, korának sármőrje, Clark Gable játszotta, míg az ősgonosz módszereket is bedobó, undok kapitány aljasságait Charles Laughton tette színészileg is hihetővé. Például akként, hogy még egy halott matrózt is képes volt némi extra korbácsoltatásban részesíttetni. De a 26 évvel későbbi moziban - melyben a nem kevéssé imádni való Marlon Brando állt a zúgolódók élére - ugyancsak joggal utálta a Trevor Howard által különösen undokra formált kapitányt az elnyomott legénység, hiszen egyesek az őrületben, mások az önként vállalt halálban leltek csak nyugodalmat tőle. De nem volt ez másképpen az 1984-es változatban sem, ahol az utóbb a Passióig is eljutó Mel Gibson képviselte az igazságot Anthony Hopkinsszal szemben.

Mindezek ellenére jó tudni, mindmáig senki nem szolgált William Bligh kegyetlenkedését igazoló perdöntő bizonyítékokkal. Az persze igaz, hogy kora mértékei szerint is kemény tengerésztiszt volt - éppúgy, mint számos, az igencsak kegyetlen tengeri törvényeket érvényesítő kollégája. Ennek ellenére már az első, a Bounty-könyvfolyam sorát 1831-ben megnyitó, egy bizonyos John Barrow tollából született kötet is a rebellisek mellett tette le a voksát. A bő négy évtizeddel korábbi francia forradalomra még elevenen emlékező korabeli brit sajtó - például a United Service Journal - párhuzamot is vont a felkelő francia nép és a kapitányi önkény által meggyötört matrózok között.

Mindez elég volt ahhoz, hogy a Bountyn történt zendülés utóbb a zsarnokság elleni igazságos lázadás szimbólumává nemesüljön - állítja Caroline Alexander Amerikában élő angol történész nemrég megjelent könyvében. A korábban is híres hajók sorsával foglalkozó szerző - mint írja - azért látott most munkához, mert a kalandregényeken kívüli forrásokban "mint kitűnő, köztiszteletben álló" parancsnokot látta szerepeltetni Bligh kapitányt. Meglepetése csak nőtt, amikor a Bountynak a kapitány által írt hajónaplójában ilyen feljegyzéseket is talált: "Embereim mindannyian tevékeny jó társak, nagy örömömre szolgál, hogy mind ez idáig nem kellett megbüntetnem őket." Igaz, ezt kétségtelenül még az odaúton jegyezte fel Bligh. De ugyaninnen tudható, hogy a kapitánynak volt gondja az egyébként ablaktalan legénységi kabinok szellőztetésére és megfelelő minőségű élelmiszer beszerzésére is. Sőt még azzal is törődött, hogy - a legénység kondíciójának fenntartására - a matrózok mindennap délután néptáncolhassanak.

Alexander kutatásaiból más is kiderült. Például hogy Bligh nem is volt kapitány - csak a Bounty-ügy után nevezték ki. A legendás James Cook mellett is szolgáló egykori tengerésztiszt esetében ennek azért lehetett jelentősége, mivel a szigorú tengerészeti hierarchiában - még ha beosztottai udvariasságból kapitánynak szólították is - az ő főhadnagyi minősége nem feltétlenül jelentett kapitányi respektet. És nem csupán a legénység részéről. Mint a történésznő kiderítette, Bligh parancsnok - az akkori szokással ellentétben - nem kapott a legénységtől elkülönülő fegyveres testőrséget az útra. Mindez együttesen már előrevetítette, hogy egy, a korabeli hosszú, idegőrlő tengeri utakon nem ritkaságszámba menő konfliktushelyzet - mint ahogy történt is - súlyos következményekkel is járhat.

"Lejárató kampány indult Bligh ellen, amely máig érezteti hatását" - állapítja meg a kutatónő, aki szerint a valóságot eltorzító akciósorozat mögött Edward Christian cambridge-i jogászprofesszor, Fletcher Christian bátyja állt. Ő ugyanis a Christian család képviseletében képtelen volt belenyugodni, hogy bár öccse nem került a törvény kezére, tette rossz fényt vetett az eleddig köztiszteletben álló famíliára. Amikor ugyanis a tengerre kirakott Bligh és csapata 1790 márciusában hazaérkezett, a lapok (majd Bligh-nak a történtekről már júniusban kiadott könyve is) a professzor másodkapitány öccsét jellemtelen árulóként, valamint - ami még rosszabb - "nem úriemberként" kezelték. A professzor erre az egyik, az ügyben négy halálos ítéletet hozó bíróság által utóbb felmentett zendülőtől Bligh-ra nézve terhelő információkat szerezve telenyilatkozta az akkori lapokat. Ennek nyomán és egymás után jelentek meg a híradások a kapitány - a tárgyaláskor felvett jegyzőkönyvekben egyébként soha nem is említett - kegyetlenkedéseiről. Az ismétlés nagy úr: ez a verzió győzött, ezt őrizte meg az utókor is.

A kutatás mindazonáltal méltányosabban járt el Fletcher Christiannal, mint az utókor a gonosz egy archetípusává tett kapitánnyal. Alexander ugyanis megértő módon kutatta annak rugóit, mi vezethette Christiant a rebellióra. Különösen, hogy viszonya Bligh kapitánnyal - ami felett a legtöbb, e tárgyban született művészeti produktum elsiklott - kezdetben kifejezetten szívélyes volt. Mint kiderült, Bligh olykor még engedékenyebb is volt vele szemben, mint másokkal. Csakhogy Bligh elkövetett egy nagy hibát: nem számolt Christian ifjonti hiúságával. Így amikor a másodkapitány Anamooka szigetén csak másodjára mert embereivel partra szállni ivóvíz vételezésének céljából - elsőre ugyanis megrémült az ott meglátott bennszülöttektől -, gyávasága miatt a parancsnok nyilvánosan leteremtette. A megszégyenítettség poharában - véli Alexander - így már csak utolsó csepp volt a kókuszdió-incidens. Melyről egyébként maga Christian is bevallotta, hogy bizony elcsent egyet az akkoriban vagyont érő gyümölcsből, amit Bligh az ő esetében sem hagyott megfelelően erős kifejezések nélkül. Egyébként meg - enged meg magának is némi álmodozást a kutatónő - az is elképzelhető, hogy Christian mégiscsak vissza akart jutni Tahitin szerzett helyi feleségéhez.

A történész felfedezései összességében mégis a Bounty-lázadás romantikáját rombolják. Ez a rajongóknak legfeljebb egy illúzióval kevesebbet jelent. Nem így a csendes-óceáni Pitcairn-szigetnek, ahol a lázadók egy része - elébb Tahitin kirakva néhány ott letelepedni kívánót - utóbb otthonra talált Fletcher Christian vezetésével. Ott ugyanis mindez a mai viszonyok közepette sokkalta komolyabb következményekkel is járhat. Az előzmény - vagy inkább már következmény -, hogy 1808-ban, amikor egy amerikai hajó, a Topaz utazói azt hitték, felfedezték ezt a térképen addig nem létező, 4,6 négyzetkilométeres szigetet, nagy meglepetéssel tapasztalták, hogy az ott talált, európai vonásokat is mutató bennszülöttek brit akcentussal köszöntötték őket. Ámulatukra kiderült, hogy a Bounty-lázadók leszármazottaival találkoztak. A hajó ágyúját és Christian bibliáját ma is őrző utódok pedig, akik egy kis modellhajó felgyújtásával minden év január 23-án megünneplik a Bounty - nyomeltüntető célzatú - elégetésének évfordulóját, napjainkban kifejezetten a lázadásmítosz gerjesztette turizmusból élnek. Kérdés, hogy az amerikai kutatónő felfedezései nyomán hogyan birkóznak meg majd azzal, hogy hősként tisztelt zendülő elődjük valószínűleg egy nehezen kezelhető pukkancs volt.

Igaz, ezzel kapcsolatban már eddig is élhettek némi gyanúperrel: Christiant ugyanis állítólag egy ellene (nem ok nélkül) fellázadt, Tahitiról magával vitt szolgája gyilkolta meg. Leszármazottai pedig ugyancsak mutatnak valamelyes deviáns vonásokat: az egyik, Tom Christian nevű utód például nemrégiben azzal az ügyletével került a helyi közérdeklődés homlokterébe, hogy lefoglalta a Pitcairn-sziget nevéből képezhető .pn domainnevet, majd pedig minden helyi internethasználó földijétől 100 font jogdíjat követelt annak feltüntetéséért.

SINDELYES DÓRA

Elmarad a Sziget Fesztivál

Elmarad a Sziget Fesztivál

Döntött a bíróság, újraindul Lovasi András pere

Döntött a bíróság, újraindul Lovasi András pere

Iványi Gábor egyetért az ATV bojkottjával

Iványi Gábor egyetért az ATV bojkottjával