Tetszett a cikk?

Egy állambiztonsággal foglalkozó kutató mintegy 5 ezerre becsüli a Belügyminisztérium III. főcsoportfőnöksége által a rendszerváltás előtt foglalkoztatott szigorúan titkos állományú tisztek létszámát. A hálózat legkevésbé ismert csapatáról eddig csak szórványosan kerültek elő - olykor azért meglepő - adalékok.

Bizonyítottan mindössze két - ráadásul nem is tipikus - szigorúan titkos állományú (SZT-)tisztnek (a D-209-es jelű Medgyessy Péter volt miniszterelnöknek, valamint a D-008-as Boros Imrének, az Orbán-kormány PHARE-miniszterének) a neve szerepelt az elmúlt hetekben a Belügyminisztérium (BM) egykori III. főcsoportfőnöksége hivatásos és hálózati személyeit lajstromba vevő internetes közleményekben, s a hírek szerint az 1300 új nevet tartalmazó listán - melyet a Political Capital állított össze, s azóta is lebegteti közzétételét - sem szerepel egyetlen SZT-tiszt neve sem.

© Az ügynök élete c. dokumentumfilm
Pedig 2002 nyarán - amikor a frissen megválasztott szocialista kormányfőről nem sokkal hivatalba lépése után leleplező dokumentumokat közölt a Magyar Nemzet, majd szűk két hónappal később, akár egyfajta válaszként is értelmezhetően a Népszabadság adott közre Borost kompromittáló iratokat - úgy tűnt, hogy a kisebb koalíciós válságot is hozó politikai botránynak legalább SZT-történeti hozadéka lesz azáltal, hogy ráirányítja a figyelmet a III. főcsoportfőnökség máig legkevésbé ismert csapatának tevékenységére (lásd Hadálláshalmozók című írásunkat). Ha valaki ezt remélte, csalódnia kellett: az eddig feltárt dokumentumok például arra a legegyszerűbb kérdésre sem adnak feleletet, hogy a III. főcsoportfőnökség - amelyhez az 1980-as években több mint 4 ezer hivatásos tiszt és mintegy 10 ezer ügynök tartozott - valójában hány SZT-tisztet is foglalkoztatott. A HVG által megkérdezett kutatók legtöbbje még megközelítő becslésre sem vállalkozott, Révész Béla történész egy 1969-es, az MSZMP politikai bizottsága elé terjesztett jelentésből azt következtette ki, hogy létszámuk akkor 5 ezerre volt tehető.

Az SZT-tiszti állomány tagjait szigorú konspirációs szabályok kötötték, például a BM hivatalait csak mint ügyintéző állampolgárok látogathatták, a betű- és számkombinációjú kódjelükkel szignált írásbeli jelentéseket pedig kizárólag "T" (találkozási), illetve "K" (konspiratív) lakásokban készíthették el (Urbán Attila történész a Múltunk című folyóirat tavalyi évfolyamában közölt tanulmányában nyolcszáz ilyen bérleményről tesz említést). Ugyanakkor a belügyi parancsokból az is egyértelműsíthető, hogy az SZT-státusok létesítését az esetek döntő többségében egyeztették az érintett intézmények vezetőivel, akik nem voltak ugyan tisztában azzal, hogy a melléjük (ilyen-olyan, többnyire vezetői posztra) kirendelt belügyérnek valójában milyen feladatai vannak, ám a "titoktartási nyilatkozatot" minden esetben megkövetelték tőlük, már csak azért is, mert az érintettel való "jó kapcsolat ápolása" hivatali kötelezettségük volt.

Mindezek ismeretében még inkább meglepő (vagy éppenséggel éppen ezért nem az), hogy az elmúlt másfél évtizedben talán a legkevesebb információ az SZT-tiszti hálózatról szivárgott ki. A kutatók eddig bele sem nézhettek a levelezési, illetve bizalmi dossziéknak nevezett iratokba, melyekben egy-egy SZT-tiszt beszámolóit, illetve személyzeti anyagát gyűjtötték. Pedig sok érdekességre bukkanhatnának: a már említett Urbán Attila két éve a Rubicon című folyóiratban - napi operatív információs jelentések alapján - olyan statisztikát közölt, amely szerint a III. főcsoportfőnökséghez bezúduló információnak mintegy 12-13 százaléka származott az SZT-hálózatból. Ebből a kimutatásból azonban a fülesek jelentőségére aligha lehet következtetni. Az összesítésben ugyanúgy egy információnak számított az is, ha egy Nyugatra küldött rezidens valamelyik magyar diplomata disszidálási szándékát, netán "átállását" jelezte, de az is, ha a Nyugati és a Keleti pályaudvar melletti posta levélfeldolgozójához telepített SZT-tisztek a két hivatalon átzúduló több tízmilliónyi küldemény sziszifuszi szűrésével szereztek bizonyítékot mondjuk arról, kivel csalja a feleségét egy megfigyelt. Egy valamikori, a HVG-től neve elhallgatását kérő levélellenőrző tiszt elmondása szerint az 1980-as években a mintegy 120 fős levélkukkoló állománynak átlag 2 ezer ember levelezését kellett figyelnie, ám a "standard" névsort időszakonként, főleg az április 4-éket megelőző hetekben új nevekkel is bővítették. A levélfigyelők számára aztán a Magyarország felszabadulásának évfordulója alkalmából kitüntettek névsora szolgált magyarázatul arra, miért is kapták az ad hoc listát.

2. rész (Oldaltörés)

© Az ügynök élete c.
dokumentumfilm
A fedőállással kihelyezett SZT-alkalmazottak gyakorta konkrét feladatokat is kaptak. Ezt tapasztalhatta meg saját bőrén az 1970-es években a nevezetes balatonboglári kápolnatárlatokat szervező avantgárd művész, Galántai György. A máskor fantáziadús fedőnevekkel operáló állambiztonsági szolgálat (HVG, 2002. október 11.) ezúttal "Festő" elnevezéssel indított másfél évtizeden át húzódó megfigyelő- és ellehetetlenítő akciót az ellenséggé minősített Galántai ellen. 1985-ben például "3/a technikai rendszabállyal" - vagyis telefonlehallgatással - tudták meg, hogy Galántai a Magyar Népköztársaság Művészeti Alapja (MA) igazgatójától "kért igazolást ahhoz, hogy a Franciaországból megrendelt fénymásoló a művészi munkájához szükséges". Az MA-hoz kitelepített "SZT tiszt elvtárs" azon melegében utasítást kapott, hogy "az igazolás kiadását akadályozza meg", ami - mint azt most Galántai a HVG-nek megerősítette - meg is történt.

Szinte az utolsó pillanatokban, 1989 nyarán is akcióba küldték az SZT-tiszteket. Erre több példa is található Kenedi János történész Kis állambiztonsági olvasókönyv című dokumentumkötetében. Amikor 1989 júniusában a hatalom már arra kényszerült, hogy eltűrje az 1958-ban kivégzett Nagy Imre és társai nyilvános és ünnepélyes eltemetését, a történelmi fordulatot eredményező esemény mederben tartására, befolyásolására a politikai rendőrség összes részlege mindent és mindenkit bevetett, így az SZT-állományt is. Mi több - derül ki a június eleji belügyi intézkedési tervből - rájuk "egy vonatkozásban azonban fokozottan" számítottak, mivelhogy "elhelyezkedésüknél, fedőmunkaköri kompetenciájuknál fogva hatékonyan mérni tudják azokat az előkészületeket, amelyek a temetésre való mozgósításra intézményükben folynak". Ennek keretében például a Magyar Írók Szövetsége apparátusában tevékenykedő E-3 fedőnevű tiszt parancsba kapta: nem elég, ha az állambiztonsági szempontból veszélyesnek minősített szervezetben történtekről jelent napról napra, de "lépjen fel kezdeményezően és befolyásolóan", és szorgalmazza a "szertartás provokációmentes lezajlását" is. Hasonló útmutatást kapott az "alternatív szervezetekbe beépült" - és sok társához hasonlóan továbbra is ismeretlen - E-15-ös tiszt is.

Feltárásra vár sok fontos ügy mellett az az epizód is, vajon milyen szerepet játszott a rendszerváltás előtti években új fénykorát élő napilaphoz, a Magyar Nemzethez kihelyezett SZT-tiszt abban, hogy az 1980-as évek közepén - a gépírók teljesítményének nyilvántartására hivatkozva - utasítás született: ezentúl minden kéziratot nem két, hanem három példányban kell legépelni. Hogy, hogy nem, a bérelszámolásnak szánt másolatok egyike-másika - mint például az 1988-ban megjelentetett jubileumi évkönyv interjúinak magnóról legépelt nyerskézirata - aztán a III/III. főcsoportfőnökség irattárában landolt.

MURÁNYI GÁBOR

Murányi Gábor Itthon

Minek az alapján kapták az egykori ügynökök fedőneveiket?

Az állambiztonsági irattengerből az elmúlt évtizedben a kutatások nyomán számos azonosított s még több azonosítatlan fedőnév vált már ismertté. Az azonosítással kapcsolatos össznépi találgatás közepette azon is érdemes elmerengeni, miért pont az adott konspirációs névre kereszteltek egy-egy ügynököt, illetve célszemélyt.

MTI Itthon

Az ombudsman bezúzta a Political Capital ügynöklistáját

Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos szerdán a sajtó nyilvánossága előtt bezúzta azt az ügynöklistát, amelynek nyilvánosságra hozataláról a Political Capital Kutatóintézet kérte a véleményét. Az ombudsman ugyanakkor elvi állásfoglalást ígért az ügyről.

hvg.hu Itthon

Állambiztonsági értelmező szótár

Mostanában újra forgalomba kerültek olyan szavak, mint az ügynök, titkos megbízott vagy társadalmi kapcsolat. Róluk nagyjából tudjuk, mit "jelentettek". De mi volt a legenda, a bátorság vagy az elaltatás jelentése az állambiztonsági szakzsargonban? Kit neveztek rezidensnek vagy személyi postaládának? Képekkel illusztrált összeállításunk nem csak a rétegnyelv, hanem az állampárti félmúlt iránt érdeklődőknek is csemege lehet.

MTI Itthon

A titkosszolgálat befejezte a kalóz ügynöklista vizsgálatát

Befejeződött a Nemzetbiztonsági Hivatal vizsgálata az internetre feltett, 219 nevet tartalmazó "ügynöklista" ügyében, annak eredményeit átadták a rendőrségnek - erősítette meg egy napilap információját a nemzetbiztonsági szolgálatok magát megnevezni nem kívánó munkatársa.

hvg.hu Itthon

Állambiztonsági iratjegyzék az interneten

A napokban került fel az internetre a Belügyminisztériumi Iratfeltáró Bizottságának 1995-ös jelentése. A Nyilvánosság Klub honlapján megtalálható dokumentumból kiderül, hogy milyen iratokat őriztek a minisztériumi irattárban a BM III. Főcsoportfőnökség és a III/III. Csoportfőnökség tevékenységéről.

hvg.hu Itthon

Az ügynökbeszervezés még 1989-ben is gőzerővel folyt

Már recsegtek-ropogtak a szocialista rendszer eresztékei, de még 1989 első felében is több mint 2000 újabb célszemélyt vettek fel a megfigyeltek listájára. Összesen 165 ezer személy szerepelt a nyilvántartásokban, a megfigyeléssel pedig 8000 hálózati személyt foglalkoztatott.

hvg.hu Itthon

III/III-as telefonregiszter 1989-ből

Mostanában válik világossá, hogy mennyire szerteágazó volt az állambiztonság rendszere: titkos hálózatok, a hálózaton kívüli kapcsolatok vagy a III. Főcsoportfőnökség operatív és titkos állománya. Ám - miközben a mezei halandónak évtizedeket kellett várni a telefonra - a III/III. Csoportfőnökség közvetlen vonalakkal rendelkezett a hivatalokhoz, határátkelőkhöz és pártszervezetekhez is. És mindig volt, aki a telefont felvette.

Szellem

Hadálláshalmozók

Ami a legendákban gazdag szigorúan titkos állományú (SZT) tiszti hálózatról ma tudható, azt Révész Béla foglalta össze...

Dezső András (hvg.hu) Itthon

A CIA előtt már ismertek az egykori magyar kémek

Kenedi János történész szerint a hazai titkosszolgálatok múltja pusztán belpolitikai érdekek miatt titkos, a CIA előtt ugyanis már minden magyar kém ismert, függetlenül attól, lebuktak-e vagy sem. Egy volt katonai hírszerző tiszt szerint a magyar titkosszolgálat egy lépést sem tett, amikor lebuktak az emberei. Az állambiztonsági iratokat felügyelő bizottság egyik tagja ugyanakkor azt hangoztatja: a hírszerzők és kémelhárítók a népköztársaság idején is hasznot hoztak az országnak.

MTI Itthon

Újabb ügynöknévsort tettek közzé az interneten

A 219 nevet tartalmazó lista állítólag megegyezik azzal a rendszerváltás idején készült ügynöknévsorral, amelyet a tisztéről leköszönő Németh Miklós adott át a hivatalba lépő Antall Józsefnek.

Dezső András (hvg.hu) Világ

A Magyar Népköztársaság nyugaton lebukott kémei

Levette a kezét a magyar katonai hírszerzés azokról az ex-ügynökökről, akiknek többségét a pártállam idején részben zsarolással bírtak rá, hogy külföldön kémkedjenek, ám később lebuktak és többségük börtönbe került. Egyiküket utoljára 2004-ben vették őrizetbe és ítélték el Németországban.

hvg.hu Itthon

A III/III. központi állománya: nevek, beosztások, rendfokozatok

Kik szervezték be a hálózati személyeket? Kik működtették az állambiztonság rendszerét? A hvg.hu most azoknak az állambiztonsági tiszteknek és főtiszteknek a nevét sorolja fel, akik 1989-ben a BM III/III. Csoportfőnökség központi állományának tagjai voltak és a megyei osztályokat vezették.

Új rekord: bőven 500 km/h felett száguldott a leggyorsabb közúti autó

Új rekord: bőven 500 km/h felett száguldott a leggyorsabb közúti autó

Államilag akkreditált képzés lett a TV2 Akadémiából

Államilag akkreditált képzés lett a TV2 Akadémiából

Varga Judit is elkapta a koronavírust

Varga Judit is elkapta a koronavírust