Az enciklikákat a pápa általában a világ minden katolikus püspökének címzi - ezekben Szent Péter utódja az összes híve...

Az enciklikákat a pápa általában a világ minden katolikus püspökének címzi - ezekben Szent Péter utódja az összes híve érdeklődésére számot tartó ügyben, tanítói jelleggel mutat irányt. Az enciklika szó egyébként a latin litterae encyclicae kifejezésből származik, ami szó szerint körlevelet jelent. Ha csak egy ország egyházi vezetőinek írják, akkor epistulae encyclicaenek (szintén körlevélnek) mondják, ám ezekre ugyanúgy használják az enciklika kifejezést is.

Ezen kívül mintegy féltucatnyi egyéb apostoli levelet adhat még ki a pápa. A legnagyobb súlyú az apostoli konstitúció, amely az egész egyházat érintő dogmatikai, jogi vagy erkölcsi ügyben rendelkezik, mint például II. János Pál 1996-os Universi dominici gregis (Az Úr teljes nyájának) kezdetű, a pápaválasztás menetét módosító irata. Az úgynevezett egyszerű apostoli levél ezzel szemben általában a hétköznapi ügyekben hozott rendeleteket fedi; így emlékezett meg például a pápa 2001-ben Paskai László bíborosnak címzett írásában a magyar millennium lezárásáról is.

Bulláknak a kötelező érvényű jogi iratokat, okleveleket hívják (az apostoli konstitúciók gyakran bulla formában kerülnek kihirdetésre). A bulla eredetileg az oklevélre függesztett arany- vagy ólompecsét tokját jelentette. Ilyen módon felékesített, latinul írt szöveget ma már csak kivételes, ünnepélyes alkalmakkor bocsát ki a pápa - bullában hirdette meg a 2000. év nagy jubileumát II. János Pál. Hasonlóan az enciklikákhoz, a bulla szövege mindig a pápa nevével kezdődik, de hivatkozni rájuk a voltaképpeni mondanivaló első szavaival szoktak.

Szellem

Ajánló levelek

Lapzártánk után hirdetik ki XVI. Benedek első enciklikáját. Szakértők szerint érdemes odafigyelni a pápa első apostoli körlevelére, mert a katolikus egyházfők ilyen megnyilatkozásaikban sokszor programot hirdettek, és az egyház nevében próbáltak válaszolni a kor égető kérdéseire.

Szívmelengető a pillanat, amikor ez az oroszlánpapa először találkozik a kölykével

Szívmelengető a pillanat, amikor ez az oroszlánpapa először találkozik a kölykével

Áldásuk rá – Sokba kerül nekünk a katolikusok jövő évi "olimpiája"

Áldásuk rá – Sokba kerül nekünk a katolikusok jövő évi "olimpiája"

Gyurcsány, a hősök árnyékában füllentő árnyék

Gyurcsány, a hősök árnyékában füllentő árnyék

Üres terekkel is tudott sokat mondani – Rajk László építészöröksége

Üres terekkel is tudott sokat mondani – Rajk László építészöröksége

Mi az a hvg360?

Mi az a hvg360?

„Miért, nem egy Muppet Show az egész világ?” – Donald Trumpról írt színdarabot Elfriede Jelinek

„Miért, nem egy Muppet Show az egész világ?” – Donald Trumpról írt színdarabot Elfriede Jelinek