Ki van az éteremben?

Utolsó frissítés:

Tetszett a cikk?

Az európai rádiószervezet kettészakadásának története a világháborús szövetségesek szembefordulásának talán egyik...

Az európai rádiószervezet kettészakadásának története a világháborús szövetségesek szembefordulásának talán egyik leggroteszkebb epizódja volt. Miután a nácik a háborús években befolyásuk alá vonták a Nemzetközi Rádióunió (IBU) genfi irodáit, brüsszeli műszaki központját pedig el is foglalták (s eredeti feladata, a frekvenciamérések helyett a szövetségesek rádióadásainak lehallgatására használták), a háború után a kompromittálódott IBU helyett új szervezetre volt szükség. 1946 júniusában ez lett a francia rövidítésével OIR (a televíziózásra utaló T csak később került a végére) néven ismert Nemzetközi Rádiószervezet. Ebben azonban - ma már nehezen rekonstruálható körülmények között - igen hamar a Szovjetunió és szövetségesei szerezték meg a legtöbb vezető posztot. A tekintélyes BBC már csak ezért is távol maradt, főképp pedig azért, mert különösen bosszantotta az a szovjet-francia együttműködés, hogy külön szavazati jogú tagként igyekeztek elfogadtatni több szovjet tagköztársaságot és francia gyarmatot, így Moszkva 8, Párizs 4 szavazattal befolyásolhatta volna a döntéseket. Az akkor még fiatal ENSZ-ben e modell karcsúsított változata bevált - a Szovjetunión kívül két saját tagköztársasága, Ukrajna és Belorusszia is ENSZ-tag lehetett. A Brüsszelben éveken át parázsló rádiós vitának azonban az lett a vége, hogy a többség (gyakorlatilag mindegyik nyugati állam, köztük Franciaország, valamint a szocialista országok közül egyetlenként Jugoszlávia) kilépett az OIR-ból, majd 1950. februárban az angliai tengerparton, Torquay-ben megalapította a mind a mai napig működő Európai Rádióuniót (amely talán a BBC kezdeti vezető szerepe nyomán is leginkább angol rövidítésével, EBU-ként vált ismertté). Az OIR maradéka Brüsszelből Prágába költözött. A politikai törésvonalak mentén felálló szervezetekben az említett szavazatmaximálási trükk okafogyottá vált. A két szervezet között az egyetlen kettős tag, a Szovjetunió árnyékában, de kapitalista úton járó Finnország volt az összekötő kapocs.