Tetszett a cikk?

1874: "Egykor Kypris megszólítá Erost, ki leverten lépett eléje: Min búsulsz fiam?

1874: "Egykor Kypris megszólítá Erost, ki leverten lépett eléje: Min búsulsz fiam? Ez ekképp válaszol: A Múzsák a Heliconról hozott almáimat elvitték. Egyhetedét Erato tulajdonította el magának, de Polymnia is 30 almát rabolt el tőlem, 100-at vitt el Urania, hatalmasan megrakva 300 almával sompolygott el Kalliope. Most visszajövök hozzád majd üres kézzel, mert az Istennők csak 50 almát hagytak nekem. Mennyi volt az almák kezdetleges száma?" (Arányi Béla: Általános számtan és algebra, a gimnázium és reáltanodák felsőbb osztályai számára)

1926: "A megszállott területeken élő magyarok száma: Román uralom alatt él: 1 711 270; Cseh: 1 084 343; Jugoszláv: 457 597; Osztrák: 82 410; Olasz: 6477. Hány magyar testvérünk él idegen uralom alatt?" (Mérey Gyula: Számtan gimnáziumok és reáliskolák számára)

1939: "A világháború kitörését közvetlenül megelőző szarajevói merénylettel kezdődő háborús és forradalmas időszak 5 évig, 4 hónapig, 19 napig tartott, és Horthy Miklós Budapestre való bevonulásával záródott le 1919. november 16-án. Melyik napon történt a szarajevói merénylet?" (Jónás Márton: Mennyiségtan a gimnáziumok első osztálya számára)

1953: "Ötéves tervünk a növénytermesztés fejlesztésére 600 millió forintot, állattenyésztésre 1350 milliót, a mezőgazdaság gépesítésére háromezer milliót, öntözőművek fejlesztésére 620 milliót, erdősítésre 165 milliót szánt. Mennyi a beruházások összege?" (Mosoni György és Pálfy Sándor: Matematika az általános gimnázium levelező, első osztálya számára)

1970: "Egy osztály három őrse papírt vitt a MÉH-be. A Hunyadi őrs kétszer annyit, mint a Párduc őrs, a Vosztok kétszer annyit, mint a Hunyadi. A három őrs együtt 168 forintot kapott. Mennyit kapott ebből a Vosztok őrs?" (Sain Márton: Matematika feladatgyűjtemény a gimnázium és szakközépiskolák első osztálya számára)

1985: "A házi légy nősténye 1500 petét rak le. Egy nyáron négy nemzedék követi egymást. Ha minden egyed életben maradna, egyetlen légynek hány utódja lenne egy nyáron? Az utódok felét számítsuk nősténynek, felét pedig hímnek." (Sain Márton: Matematika feladatgyűjtemény a gimnázium és a szakközépiskola harmadik osztálya számára)

2004: "Egy különlegesen durva jégkorongmérkőzésen a játékosok 85 százaléka elvesztette legalább egy fogát, és 70 százaléka eltörte az ujját.

A. Egy játékost véletlenszerűen kiválasztva legalább mekkora az esélye annak, hogy a fogát is elvesztette, és az ujját is eltörte?

B. Ha emellett a játékosok 75 százalékának kificamodott a bokája, akkor legalább mekkora az esélye annak, hogy egy véletlenszerűen kiválasztott játékos mind a három sérülést elszenvedte?" (Sokszínű matematika a 12. osztályosok számára)

Itthon

Történelemtankönyvek és ideológiák

A tankönyvvé nyilvánítás szabályainak idei megváltoztatásával újabb átírási hullám várható. Ennek kapcsán érdemes belelapozni a 20. századi politikatörténet különös lenyomataiba, a nemzedékek tudását meghatározó, ám változásaikban meglepően feldolgozatlan történelemtankönyvekbe.

Szájer lebukása felgyorsíthatja a Fidesz kilépését a Néppártból

Szájer lebukása felgyorsíthatja a Fidesz kilépését a Néppártból

Meghalt Vojnik Mária, az egykori MSZP-kormány egészségügyi államtitkára

Meghalt Vojnik Mária, az egykori MSZP-kormány egészségügyi államtitkára

Tamás Ervin: Orbán és a kiárusítás

Tamás Ervin: Orbán és a kiárusítás