Vezető politikusok, vallási személyiségek az utóbbi időben többször is ördögnek, olykor Antikrisztusnak titulálták ellenfeleiket, mely kifejezéseket gyakran teológiai értelmüktől elszakítva használnak.

"Teológusaink alaposan megvizsgálták a sátán személyéről és földi megjelenési formáiról szóló bibliai szövegeket, és megállapították, hogy (...) Bush elnök nem az ördög" - adott ki megnyugtató közleményt néhány hete a mintegy hatvan úgynevezett evangéliumi egyházat (és nagyjából 30 millió amerikai hívet) tömörítő ernyőszervezet, a National Association of Evangelicals. Mindezt azután, hogy Hugo Chávez venezuelai elnök az ENSZ általános közgyűlésén kénkőszagra panaszkodott, keresztet vetett, majd "leördögözte" George W. Busht, amiért az USA visszaél globális hatalmával.

Nem tudni, más megállapításra jutott volna-e az amerikai keresztény szervezet, ha Hugo Chávez - teológiailag kevésbé slamposan - nem ördögnek, hanem például az Antikrisztusnak nevezi az amerikai elnököt. Akiről annyit lehet tudni - ha igaza volt a három éve elhunyt Giacomo Biffi bolognai érseknek -, hogy humanista álarc mögé bújó, a vegetáriánus életmódért és a környezetvédelemért lelkesedő személy lesz. Ez a leírás persze nem igazán illik az amerikai elnökre. Igaz, a Chávez által emlegetett ördög és a Biffi által szóba hozott Antikrisztus között - hittudományi szempontból legalábbis - óriási különbség van. A keresztény teológia szerint az ördög, akit a Biblia sátán és Lucifer néven is emleget, tulajdonképpen egy Isten ellen fellázadt angyal, aki azon munkálkodik, hogy az emberiség minél nagyobb részét állítsa a sötét oldalra. Az Antikrisztus az ő földi jobbkeze, aki ó- és újszövetségi utalások szerint valamikor a végítélet táján, Krisztus úgynevezett második eljövetele előtt próbálja az ördög erejével tévútra vezetni az embereket.

"Gyerekes játék arról spekulálni, kicsoda az Antikrisztus" - hessegeti el a Chávez-féle okoskodásokat Hegedűs Lóránt egykori dunamelléki református püspök, teológiaprofesszor. A Biblia alapján ugyanis antikrisztusinak mondható minden "pusztító, tömény gyűlöletből fakadó eszme vagy tett". Persze ez nem zárja ki - legalábbis a Biblia nyomán Krisztus kedvenc tanítványaként emlegetett János apostol első levelében leírtak szerint -, hogy embereket is Antikrisztusnak minősítsenek. Hiszen - érvel Hegedűs, aki nemrégiben megjelent, Apokalipszis most és mindörökké című könyvében is foglalkozott a témával - ha Krisztus a földre szállt igazság és szeretet, úgy az Antikrisztus nyilván a megtestesült igazságtalanság és gyűlölet. Ezek alapján sokan okkal vélhették úgy, hogy a milliók szenvedéséért és elpusztításáért felelős diktátorok - mint Hitler vagy Sztálin - között kell keresni az Antikrisztust.

"Az önmagát megváltóként propagáló vezetőt is hívhatjuk Antikrisztusnak" - mutat újabb értelmezési lehetőséget Sípos Alpár Szabolcs református teológus. Máté evangéliumának 24. fejezetében ugyanis Krisztus előre jelzi, hogy lesznek majd "hamis Krisztusok". Bibliatudósok ezért gyakorta hívják a hamis megváltókat Antikrisztusoknak. Ez alapján "antikrisztusozta le" például a reformáció egyik atyja, Luther Márton a 16. század elején X. Leó római pápát. Érvelése szerint az önmagát Krisztus földi helytartójának nevező egyházfő, aki eltűri, hogy a hívek leboruljanak előtte, inkább magához, mintsem Istenhez tereli az embereket, ezért nyilván "hamis Krisztus". A fundamentalista protestáns teológia - amelynek egyik mai képviselője az ír Ian Paisley - annyiban finomított korábbi meggyőződésén, hogy ma már többnyire a pápaság intézményét és nem az aktuális pápát tartja az Antikrisztusnak.

A reformátusokéhoz hasonló vádakkal vágott vissza a katolikus egyház, amikor egyes képviselői azt állították: Luther Márton valamelyik gyermeke a "veszedelem fia". 16. századi katolikus teológusok úgy vélték ugyanis, más nem is születhet egy, az anyaszentegyház egységét megbontó, eretnekké lett kiugrott szerzetes és a ciszterci rendet ugyancsak elhagyó apáca, Bora Katalin istentelen frigyéből. A VIII. Henrikkel való konfliktusa nyomán mártírrá lett kortárs angol katolikus gondolkodó, Morus Tamás pedig magát a protestantizmust gondolta az Antikrisztus megjelenési formájának.

"Általában abban látták az Antikrisztust, akivel összeütközésbe került az egyházat éppen vezető személy" - jelzi Takács Gyula katolikus Újszövetség-professzor, hogy a gonosz leleplezése nem volt mentes aktuál(egyház)politikai szempontoktól sem. Az őskeresztények korában az őket üldöző (és nem mellesleg önmagukat istenítő) római császárokat tartották az aktuális Antikrisztusoknak, míg a 14-15. században a pápasággal vitatkozó reformmozgalmak hajlamosak voltak a Rómától elhajlókat üldöző inkvizítorokat, például a spanyol domonkos Tomás de Torquemadát illetni e névvel. Az sem csodálható, ha a 18. század elején az állam és az egyház szétválasztásán ügyködő Nagy Péter cárt nevezte Antikrisztusnak az adófizetésre kötelezett ortodox papság. De később is akadt az orosz ortodoxoknak jelöltjük e titulusra: a cári családra nagy befolyással bíró misztikus, Grigorij Jefimovics Raszputyin. A kétes megtiszteltetést azzal érdemelhette ki a kicsapongó életmódjáról is híres Raszputyin, hogy túlélt egy ellene 1914-ben elkövetett merényletet, melynek során mellbe szúrták. Márpedig a Jelenések könyvének egy utalása alapján egyes bibliakutatók úgy tartják: az Antikrisztust arról is fel lehet ismerni, hogy halálos sebet kap, ám felépül abból.

Manapság persze vannak más, teológiailag jóval kevésbé alátámasztott vélekedések is, melyek szerint bizonyos politikai pozíció betöltője (lesz) az Antikrisztus. Az Egyesült Államokban bestseller vallásos lektűrirodalom sztárszerzői, Tim LaHaye és Jerry B. Jenkins (HVG, 2005. december 21.) nemrég az ENSZ egyik (fiktív) jövőbeli főtitkárában vélték felfedezni az főgonoszt. De az utóbbi évek transzatlanti nézeteltérései nyomán egyes amerikai keresztény szekták az Európai Unió első számú vezetőjét, míg hasonló szellemiségű európai neoprotestáns kisközösségek éppenhogy az USA elnökét kiáltják ki a sátáni személynek.

"Ne kiabáljuk, hogy tűz ütött ki, amikor mi gyulladtunk be" - teszi helyre ez utóbbi vélekedéseket a már idézett Hegedűs Lóránt, aki szerint háborúk és nemzetközi konfliktusok idején rendszerint "fokozódik az antikrisztusozás". Amivel lényegében egyetért a katolikus Takács Gyula is, hozzátéve: nem tudni, kit tarthatott az Antikrisztusnak János apostol az 1. század végén. Arról nem is szólva, hogy az időközben sokat finomított katolikus teológiai álláspont szerint ez már nem is igen érdekes, mivel "a rossz állandóan itt van bennünk és körülöttünk, s tulajdonképpen a jót akadályozó összes kísértést és bűnt nyugodtan nevezhetjük antikrisztusinak".

IZSÁK NORBERT

Eddig 41 halálos áldozatot szedett a koronavírus, de már van egy gyorsteszt

Eddig 41 halálos áldozatot szedett a koronavírus, de már van egy gyorsteszt

A tíz Oscarra jelölt 1917 mesterkurzusnak remek, háborús filmnek csak jó

A tíz Oscarra jelölt 1917 mesterkurzusnak remek, háborús filmnek csak jó

130 perc és rengeteg türelem kellett az első űrkeksz megsüléséhez

130 perc és rengeteg türelem kellett az első űrkeksz megsüléséhez

Ahány foka, annyiféle: izgalmas lépcsőt barkácsolt a MÁV Tatán

Ahány foka, annyiféle: izgalmas lépcsőt barkácsolt a MÁV Tatán

Elégedetlen a szakszervezet munkájával az orvosi kamara, ezért csinálnak egy sajátot

Elégedetlen a szakszervezet munkájával az orvosi kamara, ezért csinálnak egy sajátot

Ma döntenek a győriek Borkai Zsolt utódjáról

Ma döntenek a győriek Borkai Zsolt utódjáról