Lelki társak

Utolsó frissítés:

Statisztikusokkal és szociológusokkal egyetértve számos pszichológus is úgy gondolja, hogy egymással tartós...

Statisztikusokkal és szociológusokkal egyetértve számos pszichológus is úgy gondolja, hogy egymással tartós kapcsolatra lépni leginkább az egymáshoz hasonló emberek tudnak, s csak a szenvedélyes szerelem sugallja "az ellentétek vonzzák egymást" mítoszát. A hasonszőrűvel való együttélés kisebb konfliktussal jár, ráadásul folyamatos megerősítést kaphatnak a társak egymástól. A párválasztás gurujaként emlegetett amerikai Bernard Murstein pszichológus is ebből indult ki 1971-es vizsgálatában, s úgy találta, hogy alanyai folyamatosan szűrték partnereiket, s végül a tőlük legkevésbé különbözőknél kötöttek ki. E választási folyamatnak Murstein három fázisát különböztette meg. Az első, általa "ingerszakasznak" nevezett etapban azok a tulajdonságok játszanak főszerepet, melyeket a partnerek még a kapcsolat kialakítása előtt meg tudnak figyelni: a másik külseje, hangja, öltözködése. Az "értékszakasz" valójában tapogatódzás, összeillenek-e alapvető értékeik, életvitelük és életfilozófiájuk. A "szerepszakaszban" pedig - azon túl, hogy szexuálisan harmonizálnak-e - az dől el, hogy a társjelöltek személyisége miként passzítható össze.

Ezt a "kirostálási" elméletet sokan fogadták szkeptikusan - jelzi A vonzás szabályai: Hogyan választanak társat az emberek? című, tavalyi tanulmányában Lőrincz László szociológus, felemlítve azt, hogy az ugyancsak amerikai Timothy Stephen pszichológus az 1980-as évek elején ellenteóriát állított fel, egyfajta összecsiszolódási hipotézist. Stephen 104 pár féléves megfigyelése után azt vélte bizonyítottnak, hogy az ellentétek mégis vonzhatják egymást. Szerinte a harmonikus párkapcsolatokban nem annyira a hasonlóságon, hanem az egymás iránti elköteleződésen van a hangsúly. Az egymást szeretők ezért sokszor önnön beállítódásukat is legyőzve alakítják ki közös véleményüket, elképzeléseiket. S minél hosszabb ideig csiszolódnak, annál inkább egymáshoz hasonlóvá idomulnak.