A véres nagyhatalmi erőfitogtatást Tibet először - de nem utoljára - egy évszázada tapasztalhatta meg, amikor egy brit expedíció nyomult be a világ tetejének is nevezett országba.

A kanócos puskával és karddal fölszerelt tibetieknek semmi esélyük sem volt az akkor legmodernebb gépfegyvert használó brit katonákkal szemben, pedig még a harcban sérthetetlenséget garantáló amulettet is viseltek. A Gyance erődvároshoz vezető úton, egy Guru nevű falunál 1904. március utolsó napján lezajlott csata a kiáltó haditechnikai különbség miatt percek alatt véget ért, a mindössze kilenc sebesültet számláló brit expedíciós csapat mintegy négyszáz tibetit mészárolt le - történészek a vérfürdőt máig a brit birodalom egyik nagy szégyeneként emlegetik. Őfelsége VII. Edvárd katonái voltak az elsők, akik az akkoriban buddhista teokráciaként számon tartott Tibetet ekképp szembesítették a brutális külvilággal.

A fekvése miatt a "világ tetejének" is hívott Tibet a 19. század végéig egyáltalán nem állt a nagyhatalmak érdeklődésének középpontjában. Az országot a 16. század óta a buddhizmus gelugpa rendje irányította, a vallási és politikai vezető a lhászai Potala-palotában élő dalai láma volt. Tibetbe csak elvétve jutott el európai, a leghíresebb közülük a magyarok eredetét kereső, végül a tibeti nyelvtant leíró és az első tibeti-angol szótárat megalkotó Kőrösi Csoma Sándor volt. A földrajzi adottságai miatt amúgy is nehezen megközelíthető ország az 1850-es években még jobban bezárkózott, a Kínában uralkodó mandzsu Csing-dinasztia megbízottain kívül senki nem képviselte a külvilágot.

Éppen ez a misztikus messzeség kedvezett a különböző pletykáknak, amelyekből az 1899-ben a brit birodalom ékkövének tartott India alkirályává kinevezett George Curzon - később brit külügyminiszter, nevét az első világháborút követően a Szovjet-Oroszországot és Lengyelországot elválasztó demarkációs vonal őrzi - azt szűrte le, hogy a kínai császári hatalom gyöngülése láttán a cári Oroszország meg akarta vetni a lábát Tibetben. Miután pedig a 19. században London és Moszkva között folyamatosan zajlott a "nagy játszma" az ázsiai befolyásért, könnyen lábra kapott az a híresztelés, hogy a Kreml titokban megpróbálja megkörnyékezni a dalai lámát, hogy ezzel tegyen szert előretolt állásra India hátországában. Curzon gyanúját erősítette, hogy a tibeti vallási vezető tanácsadói között feltűnt egy burját-mongol származású, kiváló orosz kapcsolatokkal rendelkező szerzetes, Agvan Dordzsijev. Az ő törekvése azonban - mint az később bebizonyosodott - éppen ellenkező irányú volt: Dordzsijev a tibeti buddhizmus oroszországi elterjesztésén munkálkodott.

Curzon mindenesetre kieszközölte a korona jóváhagyását ahhoz, hogy az Indiába áttévedt jaknyájak és pásztoraik határsértésére hivatkozva, valamint kereskedelmi megállapodást előkészítő tárgyalások céljába burkolva expedíciót indítson Tibetbe. A misszió vezetésével az indiai születésű, ám a patinás Sandhurst katonai akadémián végzett Francis Edward Younghusbandot bízta meg. A brit hadsereg sokat tapasztalt tisztje - akit hadi megbízatásai közben végzett felfedezői, illetve térképészeti tevékenységéért a brit királyi földrajzi társaság is tagjává választott - 1903 júliusában indult hódító útjára. Katonai kísérettel biztosított delegációjával azonban a tibetiek nem voltak hajlandóak tárgyalni mindaddig, amíg nem tér vissza a határ túloldalára. Younghusband folytatta az előrenyomulást, amit a beköszöntő zord tél, az ellátási nehézségek, valamint a tibetiek szórványos ellenállása csak átmenetileg lassított. 1904 tavaszára pedig megérkezett a csapaterősítés, és a 3 ezer fősre duzzadt hadsereg a már említett vérfürdőt követően augusztus elején bevonult a tiltott városba, Lhászába is. A 13. dalai láma, Thupten Gyatso ekkorra már Mongóliába menekült, ahonnan csak 1909-ben tért haza. Az ország irányítását régensre bízta, Younghusband szeptember 7-én vele íratta alá a meglehetősen egyoldalú békemegállapodást.

A rákényszerített szerződésben Tibet nagy összegű háborús jóvátétel fizetését vállalta, megnyitotta az országot a britek előtt, jogot nyújtva nekik katonák állomásoztatására éppúgy, mint a nyersanyagkincs kiaknázására. A klasszikus gyarmatosítói diktátum azonban gyakorlatilag kihasználatlan maradt. A tél közeledtével, 1904 őszén a britek - ráébredve, hogy nem nagyon van ott kereskednivalójuk - kivonultak Lhászából, s nem is tértek oda viszsza többé. Már csak azért sem, mert az egyéb nemzetközi történések évtizedekre elterelték a nagyhatalmak figyelmét a területről, amely az 1950-es kínai invázióig gyakorlatilag független maradt.

A tibeti kaland nem hozta meg a várt eredményt, hacsak azt nem tekintjük sikernek, hogy az expedíció vezetői öszvérkaravánokon küldték Indiába a kolostorokban zsákmányolt Buddha-szobrokat, imaeszközöket, festményeket, Ming-korabeli porcelánokat, valamint buddhista könyveket és kéziratokat, amelyek megszerzését az e szempontból addig Európában a szegényebbek közé tartozó brit könyvtárak is szorgalmazták. Talán ezért is történt, hogy a rövid indiai kitérő után Londonba visszatérő Younghusbandot - aki mintegy "kiegészítő feladatként" elindította Tibet feltérképezését is - lovaggá ütötték, és több egyetem is díszdoktori címet adományozott neki. Az időskorában, bevallása szerint, éppen tibeti élményei hatására a miszticizmusban menedékre lelt Younghusbandnak tulajdonítják az invázió járulékos hasznát is, a 4545 méter magasan fekvő Nathula-hágó beillesztését a korábban nepáli kerülővel Európába vezető Selyemútba. Az egy évszázaddal ezelőtti események sajátos hozadéka az is, hogy a tibeti nyelvben azóta ugyanaz a szó jelenti a külföldit és az angolt.

NAGY GÁBOR

15 év börtönt kapott egy lajosmizsei drogkereskedő

15 év börtönt kapott egy lajosmizsei drogkereskedő

Karácsony: A kormány tisztázza a szándékait!

Karácsony: A kormány tisztázza a szándékait!

Nem sokon múlt, hogy nem alakultak Farkas Bertalan szocialista brigádok, úttörőcsapatok

Nem sokon múlt, hogy nem alakultak Farkas Bertalan szocialista brigádok, úttörőcsapatok

Durvul a Fidesz: Kocsis Máté már zaklatószínházakról beszél

Durvul a Fidesz: Kocsis Máté már zaklatószínházakról beszél

Idén is közlekedik a Mikulástroli

Idén is közlekedik a Mikulástroli

A politika felső köreihez vezetett a máltai újságíró meggyilkolása

A politika felső köreihez vezetett a máltai újságíró meggyilkolása