szerző:
HVG

Udvari ármánynak köszönhető, hogy Mátyás halála után Beatrix királynénak távoznia kellett Budáról. Hamvai – mint cikkünk szerzője kiderítette – nem Nápolyban, hanem a spanyolországi Pobletben találhatók.

„Immár négyszáz éve nyugosznak a boldogtalan magyar királyné hamvai a Vértanú-Szt-Péterről elnevezett szerény kis nápolyi templomban...” – írta 1908-ban Mátyás király feleségéről Berzeviczy Albert történész, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, aki az 1457–1508 közt élt Aragóniai Beatrixról a máig legrészletesebb életrajzot jegyzi. Csakhogy – bár a királyné halálának 500. évfordulójáról tavaly is a délolasz városban emlékeztek meg – maradványai az ottani márványkoporsóból máshová kerültek.

A mecénásként és az itáliai reneszánsz kultúra terjesztőjeként is sokat emlegetett, gyermektelen királyné Mátyás halála után, 1490-ben az új királynak, II. Ulászlónak kínálta kezét és vagyonát. Neki azonban csak az utóbbi kellett, elsősorban a fekete sereg zsoldjának kifizetésére. A házasságot mégis megkötötték, Ulászló tervének megfelelően szándékos formai hibával.

Az esküvőt a később pápaságra is esélyes esztergomi érsek, Bakócz Tamás még győri püspökként celebrálta. Ő éppúgy előre tudott a csalárdságról, mint a király tanácsosai és a jelen lévő főemberek. A „Felséged akarja-e a jelen lévő királyné őfelségét a szent római egyház rendje szerint törvényes hitveséül fogadni?” kérdésre a király igennel felelt, nem úgy, mint Beatrix, aki az előírásoknak megfelelő „akarom” szót válaszolta a hozzá intézett hasonló kérdésre. Miután a püspök megáldotta a házasfeleket, az új király azonnal távozott, és a továbbiakban minden módon kerülte, hogy a királynéval egy fedél alatt kíséret nélkül találkozzék. Később ez a tény, illetve az „akarom” helyett elhangzott „igen” szolgáltatott alapot ahhoz, hogy a frigyet VI. Sándor pápa tízévi pereskedés után semmisnek nyilvánítsa.

A sajátos módon kikosarazott Beatrix 1501-ben visszatért szülőföldjére, Nápolyba, ott töltötte élete utolsó éveit. Akárcsak fél évszázaddal korábban a nagyapja, Nagylelkű Alfonz, Aragónia királya, Barcelona grófja, Valencia, Mallorca, Szicília, Szardínia majd Nápoly királya, akinek uralkodása alatt csúcspontjára ért az Aragóniai-ház földközi-tengeri terjeszkedése. Ő volt az, aki 1442-ben elfoglalta a nápolyi királyságot, sőt udvarát át is helyezte a városba, amely ezzel a korabeli Európa egyik legfontosabb hatalmi és kulturális központjává vált. Kevéssé ismert, hogy Alfonzból majdnem magyar király is lett 1440 körül, ugyanis Hunyadi János felajánlotta neki a magyar koronát, hogy közösen állják útját az oszmán előrenyomulásnak Európában. A tervből nem lett ugyan semmi, ennek ellenére Alfonz néhány okiraton Magyarország királyaként is tetszelgett. Az aragóniai trónt aztán öccse, II. János örökölte, nápolyi királyságát pedig Ferdinándra, egy valenciai nemesasszonytól származó törvénytelen fiára – Beatrix apjára – hagyta.

Beatrixet 1508-ban a nápolyi San Pietro Martire-templomban temették el, édesanyja mellé. Pedig a királyné – akárcsak szintén Nápolyban elhunyt, híres nagyapja – azt szerette volna, hogy végső nyughelye a katalán–aragón királyok panteonjában, a Santa María de Poblet-kolostorban legyen. Ebben a Barcelonától 90 kilométerre fekvő apátságban temették el többek közt Beatrix ük-ük- szüleit, a 13. században élt I. (Hódító) Jakabot és feleségét, Magyarországi Jolántát. Utóbbi II. András magyar király leánya volt, és az ő révén Beatrix ereiben Árpád-házi vér is csörgedezett.

Alfonz kultuszát Pedro Antonio de Aragón, Nápoly alkirálya élesztette fel a 17. században. A kormányzói palotát Alfonz hőstetteit ábrázoló freskókkal díszíttette, és kezdeményezte a nagy király végrendeletének végrehajtását, vagyis koporsójának hazavitelét. Alfonznak, valamint öccsének és unokájának, továbbá Beatrixnak a maradványai 1671-ben érkeztek Pobletbe. Alfonz kriptáját a többi királysír mellé helyezték el, a Beatrix maradványait őrző „kis, aranyfonállal díszített, fekete bársonnyal borított, kulccsal lezárt láda” pedig – egy helyi apát feljegyzése szerint – az egyik boltív alá került.

A királyné itt sem nyugodhatott azonban békében. A napóleoni háborúkat követő zűrzavaros időkben, a szerzetesrendek feloszlatása után Pobletet felgyújtották, kirabolták, később – kincsek után kutatva – a királysírokat felfeszítették, a csontokat a templom padlójára szórták. A kolostorhoz közeli Espluga de Francolí plébánosa, Antonio Serret a maradványokat olajbogyószüretkor használt vászonzsákokba gyűjtötte. 1841-ben a falu sebészorvosa Hódító Jakab feltételezett tetemét diófa koporsóba, a többit hét fenyőládába helyezte el, és azokat 1843-ban Tarragona székesegyházába szállították. Az összegyűjtött maradványokról készült jegyzőkönyvben a Pobletben eltemetett királyok mellett szerepel „Magyarország királynéja, Aragóniai Beatrix, Ferdinánd nápolyi király leánya” is.

Spanyolország 20. század eleji történelme, majd a polgárháború nemigen tette lehetővé, hogy Pobletet a terveknek megfelelően helyreállítsák. A szerzetesek csak 1940-ben tértek vissza a kolostorba, és csak ezt követően került sor a királyi sírok renoválására. 1952-ben egy tudós bizottság megvizsgálta a csontokat, amelyeket ólomlapokkal borított, kovácsoltvas pántolású faládákban még aznap visszaszállítottak Pobletbe – katonai és egyházi szertartás keretében, Franco államfő jelenlétében. A maradványok közül egyedül Jakabét azonosították. Távoli leszármazottja, Beatrix keveseket foglalkoztatott. Ő az Aragóniai-ház egyik törvénytelen ágának leszármazottja volt, aki ráadásul nem is az Ibériai-félszigeten született, élt és halt meg. Maradványai az említett ládák egyikében nyugszanak.

GULYÁS ANDRÁS

Botránnyal kezdődött az ülésszak a Parlamentben: Orbán, Hadházy és Gyurcsány a főszerepekben

Botránnyal kezdődött az ülésszak a Parlamentben: Orbán, Hadházy és Gyurcsány a főszerepekben

Azt hitte, szellemet lát a babamonitoron, de az igazság ennél sokkal viccesebb volt

Azt hitte, szellemet lát a babamonitoron, de az igazság ennél sokkal viccesebb volt

Prága is beintett az elektromos rollereknek

Prága is beintett az elektromos rollereknek

Vasúti munkagéppel ütközött, a helyszínen életét vesztette

Vasúti munkagéppel ütközött, a helyszínen életét vesztette

Felborult egy kisbusz Albertirsán, nyolcan megsérültek

Felborult egy kisbusz Albertirsán, nyolcan megsérültek

Felvette a kollégája pulóverét, aki emiatt leszúrta

Felvette a kollégája pulóverét, aki emiatt leszúrta