Tetszett a cikk?

Nem fejeződött be a magyar uniós delegátusok jelölése a négy leendő vezető tisztségviselő február eleji megnevezésével. Az elmúlt hetekben összesen ugyanis mintegy nyolcvan uniós szakintézményi tisztség elosztása kezdődött meg, főleg kormányzati és érdek-képviseleti berkekben.

Két hónapja van még a Medgyessy-kormánynak arra, hogy megnevezze jelöltjeit az EU különböző speciális intézményeibe és konzultatív testületeibe. Május 1-jétől összesen húsz uniós ügynökség vezérkarában illeti meg legalább egy-egy mandátum Magyarországot. Az 1994-ben alapított, tavaly 55,5 millió eurós költségvetéssel működő Európai Rendőri Hivatal esetében azonban egy igazgatótanácsi (it) tagság mellett további két - adatvédelmi szakértőknek fenntartott - hely is jár Budapestnek az Europol közös felügyelőszervében. A hágai központú, összesen mintegy félezer munkatársat foglalkoztató (egyebek közt kábítószer- és pénzhamisítási ügyekre specializálódott) uniós rendőrség 59 összekötő tisztje között egyébként már 2002 óta szolgálatot teljesít egy magyar rendőr és egy magyar pénzügyőr is.

Rendhagyó módon nem a kormány, hanem a legfőbb ügyész nevezhet ki egy nemzeti tagot egy további uniós bűnügyi alakulatba, az EU-tagállamok vádhatóságai közötti együttműködést koordináló, 2002-ben felállított Eurojustba. A döntést - egy e héten lejárt pályázat elbírálását követően - várhatóan márciusban hozza meg Polt Péter. A szintén hágai székhelyű, hetente legalább egyszer ülést tartó Igazságügyi Együttműködési Koordinációs Egység hivatali apparátusát egyébként az EU fizeti, a nemzeti ügyészek személyi illetményét és más járandóságait viszont a tagállamok maguk folyósítják. A jelenleg 14 ügyészből és egy (osztrák) vizsgálóbíróból álló, két hónap múlva 25 tagúra bővülő testület ezáltal is jelezni óhajtja, hogy a legtöbb uniós szervezettel ellentétben az Eurojust nem nemzetek feletti szupranacionális képződmény, hanem önálló államok kooperációs szerve, amely kizárólag az adott nemzeti ügyész révén járhat el - főként a szervezett bűnözéssel összefüggő ügyekben - a tagországok területén.

Az unió három intézményében - az Európai Szakképzési-Fejlesztési Központban, az Európai Munkahelyi Egészségi és Biztonsági Ügynökségnél, valamint az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért nevű szervezet it-jében - a magyar kormány képviselői mellett a hazai szociális partnerek is rendelkeznek majd egy-egy mandátummal. Az utóbbi, többnyire csak Eurofound néven emlegetett, egy 17. századi dublini műemlék épületben működő, tavaly 18,18 millió eurós költségvetésből gazdálkodó, 1975-ben életre hívott szervezet vezérkara évente összesen kétszer tanácskozik. A magyar szakértők a speciális uniós egységek közül a legnagyobb számban a londoni székhelyű, tavaly háromszáz munkatársat foglalkoztató Gyógyszerkészítményeket Értékelő Európai Ügynökség (EMEA) vezetésében lehetnek ezentúl jelen: az EMEA it-jébe, továbbá a humán-, illetve az állatgyógyszereket kutató bizottságba a kormány két-két szakembert jogosult küldeni, s további egy helyet minden tagállam számára fenntartanak a különleges betegségekkel foglalkozó kutatóegységben is.

Az EU két "parlamentnyi" méretű brüsszeli tanácsadó testületében 12 tag és ugyanennyi őket helyettesíteni jogosult póttag képviselheti májustól Magyarországot. Az 1957-ben életre hívott Gazdasági és Szociális Bizottságban (ESC) a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének delegátusa Kapuvári József, az "élelmezésiparosok" elnöke lesz, tudta meg a HVG Wittich Tamástól, az MSZOSZ vezetőjétől. A májusi bővítés nyomán az eddigi 222 fősről 344 tagúra növekvő testületben az államok népességszámukhoz igazodva rendelkeznek mandátummal: a Magyarországot megillető képviselői helyeken a munkavállalók, a munkáltatók és más érdekvédelmi csoportok e hét elején is osztozkodtak. Az unió tanácsadó testületének számító ESC (a bizottság tagjainak megválasztásáról formálisan az Európai Tanács dönt) évente egyébként tíz plenáris ülést tart, hat szekciója pedig ennél sűrűbben tanácskozik.

Lényegében biztosra vehető, hogy az unió másik nagy konzultatív testületében, az ESC-hez hasonló felépítésű Régiók Bizottságában (CoR) Magyarországot, mások mellett, Demszky Gábor budapesti főpolgármester és Dióssy László, Veszprém polgármestere képviseli majd - a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége ugyanis őket jelölte az 1994-ben életre hívott szervezetbe. A CoR munkáját aktív megfigyelőként különben már 2003 júliusa óta figyelemmel kíséri egy 12 tagból (s 12 póttagból) álló magyar küldöttség.

E megfigyelők pár hete testületileg azt javasolták a kormánynak - tudta meg a HVG a CoR-delegáció vezetőjétől, Boros Imre független parlamenti képviselőtől, a Zala megyei közgyűlés alelnökétől -, hogy a jelenlegi, "már begyakorolt" küldötteket jelöljék a következő hetekben teljes jogú delegátusnak is. Ha a kabinet (amelynek a küldöttek névsorának Brüsszelbe továbbításakor voltaképpen csak postás szerepe volna) maga is a státus quo fenntartására törekszik, a Régiók Bizottsága magyar szekciójában május 1-je után is ott lesz például Tiszaladány, Uszka és Balatonszabadi polgármestere, Benkő Ferenc, Sértő-Radics István és Molnár Árpád, akárcsak két szocialista képviselő, Balogh László, a Bács-Kiskun megyei önkormányzat elnöke és Szabó Gyula, a Heves megyei közgyűlés tagja. Az évente öt plenáris ülést tartó, mintegy fél tucat állandó bizottságot is működtető CoR véleményét az EU döntéshozóinak minden páneurópai infrastrukturális beruházással kapcsolatosan ki kell kérni. A testület tagjainak (a CoR esetenként 12 magyar küldött számára biztosít napidíjat és utazásiköltség-térítést) "jó szervezéssel" évente hét brüsszeli úttal kell számolniuk - mondta a HVG-nek Boros Imre.

BABUS ENDRE

Társadalom

Brüsszel emberei

Az EU jelenlegi 15 tagállamában minden negyedik embernek szent meggyőződése, hogy az évi mintegy 100 milliárd eurós...

Elengedték az infarktusa miatt rossz helyen parkoló nő bírságát

Elengedték az infarktusa miatt rossz helyen parkoló nő bírságát

Tóta W.: Hajrá, egyik, ne hagyd magad, másik!

Tóta W.: Hajrá, egyik, ne hagyd magad, másik!

Három sztrájk és egy háromórás tárgyalás után sincs megállapodás a ContiTechnél

Három sztrájk és egy háromórás tárgyalás után sincs megállapodás a ContiTechnél