Tetszett a cikk?

Egymillió forint kártérítés vagy közérdekű bírság kiszabását kéri a Károli Gáspár Református Egyetemre a Háttér Társaság a Melegekért Egyesület az esélyegyenlőségi törvény megsértésére hivatkozva. Közben a múlt héten pert nyert az intézmény ellen a homoszexualitása miatt kizárt hallgató.

Csatádi Gábor hallgatói jogviszonyának helyreállítására kötelezte a Károli Gáspár Református Egyetemet a Fővárosi Bíróság (FB), miután úgy ítélte meg, hogy a homoszexuális lelkészhallgatót az intézmény belső szabályzatával ellentétesen zárták ki a képzésből (HVG, 2004. január 24.). Az egyetem korábban arra alapozta határozatát, hogy homoszexualitása miatt a hallgató alkalmatlan a lelkészi, illetve a vallástanári szolgálatra, márpedig a hittudományi karon, amelyre jár, csak e két végzettséget lehet megszerezni. Az FB szerint viszont a diákot csak fegyelmi eljárás keretében lehetett volna eltávolítani, annak szabályai azonban nem ismerik ezt a kizárási okot (Csatádit, ha befejezi tanulmányait, lelkészképesítő vizsgára kell engedni, s ha ott is sikeresen teljesít, segédlelkészi diplomát kap).

Az egyetem egyelőre nem döntötte el, hogyan tovább, előbb az ítélet írásos változatát szeretnék megkapni. Mindenesetre sok választásuk nem lesz, mert az ítélet jogerős: az egyetemi határozatok ellen tavaly óta lehet bíróságokhoz fordulni, ám ez csak egyfordulós procedúra, s már az első ítélet jogerős. Az ügyet a felperes kérésére soron kívül tárgyalta az FB, de eredetileg így is csak április 26-ára tudták kitűzni a pert. A múlt heti döntést az tette lehetővé, hogy a bíró egyik múlt péntekre betervezett perét el kellett halasztani, s így elővehette a Károli-aktát.

A református egyetemnek egy másik csatára is fel kell készülnie. A Háttér Társaság a Melegekért Egyesület keresetet adott be a Károli ellen, mert a hittudományi kar szerintük olyan állásfoglalást készített a homoszexualitásról, amely sérti az idén januárban hatályba lépett esélyegyenlőségi törvény által megkövetelt egyenlő bánásmód követelményét (a dokumentum egyébként még a törvény hatálybalépése előtt született). A kar szerint a homoszexualitás a Biblia alapján Isten ellen való vétek, s kijelentették: "Az egyház a Biblia alapján nem helyeselheti a homoszexuális kapcsolatok megáldását, a homoszexuális párok házasságkötését, gyermekvállalását, homoszexuális életet folytató vagy azt propagáló vallástanárok és lelkészek képzését, szolgálatba állítását, illetve szolgálatban tartását." Az egyesület szerint a kar azzal sértette meg az esélyegyenlőségi törvényt, hogy az állásfoglalás alapján nem engedélyezik homoszexuálisok részvételét a lelkészképzésben.

A törvény hatálya ugyanis kiterjed minden olyan képzésre, amelyhez állami pénzt használnak fel, márpedig a reformátusok lelkészképzését (de egyébként több más egyházét is) támogatja az állam. Az egyházak viszont természetesen minden hitéleti képzésben sajátos előírásokat alkalmaznak, saját szabályaikat, illetve hitelveiket teszik kötelezővé. Ezt pedig az esélyegyenlőségi törvény is elismeri, hiszen kimondja, hogy "az egyházi jogi személyeknek az egyházak hitéleti tevékenységével közvetlenül összefüggő jogviszonyaira" a törvény rendelkezései nem terjednek ki. Az alapkérdés tehát az lesz az újabb perben, hogy a lelkészképzést a bíróság mennyire tartja az egyház hitéleti tevékenységével összefüggőnek, illetve kötelezhetőek-e az egyházak, hogy bibliai értelmezésükkel szöges ellentétben álló elveknek megfelelően működjenek intézményeik.

A Háttér Társaság amellett, hogy a jogsértés megállapítását kéri, szeretné, ha kötelezné a bíróság az egyetemet arra, hogy téziseit minden olyan helyről, ahol megjelentette, vonja vissza, a Magyar Távirati Irodán keresztül pedig fejezze ki sajnálkozását a közzététel miatt. Büntetésképpen pedig azt kéri az egyesület, hogy vagy 1 millió forint értékű nem vagyoni kártérítést, vagy ugyanekkora összegű közérdekű bírságot fizessen az egyetem az állami költségvetés javára.

E jogvita kapcsán a törvény ügyében a múlt héten kerekasztal-beszélgetést tartottak az Esélyegyenlőségi Kormányhivatal szervezésében, amelyen Lévai Katalin tárca nélküli miniszter mellett részt vett többek között Magyar Bálint oktatási miniszter is, míg az egyházakat a négy történelmi felekezet képviselte. Az egyházak szerint autonómiájukat sérti, ha az állam elő akarja írni, hogy a homoszexualitásukat nyíltan vállaló személyeket is részesíteniük kell lelkészi vagy hittantanári képzésben. Velük szemben a két miniszter és a Háttér Társaságot képviselő ügyvéd arra hivatkozott, hogy állami finanszírozású intézményben tiszteletben kell tartani az esélyegyenlőség követelményét. Ennek hangoztatása a két miniszter részéről aligha tekinthető másnak, mint hogy a kormány szeretne szabadulni a lelkész- és hittantanárképzés támogatásától, hiszen az állami pénz nélküli oktatásra nem terjed ki a törvény hatálya.

Az egyházak azonban más utat választanak: a négy történelmi felekezet eldöntötte, hogy közösen megtámadják a törvényt az Alkotmánybíróság (AB) előtt. "Álláspontunk szerint az esélyegyenlőségi törvény sérti a vallásszabadságot, s ellene mond egy 1993-as AB-határozatnak is, amely kimondta, hogy a felekezeti iskoláknak lehetőségük van etikai-vallási kritériumokat alkalmazni" - mondta a HVG kérdésére Veres András püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára.

RIBA ISTVÁN

Az abortusztörvény miatt támadták a lengyel kormányt az EP-ben

Az abortusztörvény miatt támadták a lengyel kormányt az EP-ben

Karanténba küldik a lengyelek azokat, akik EU-s engedély nélküli oltás után utaznak oda

Karanténba küldik a lengyelek azokat, akik EU-s engedély nélküli oltás után utaznak oda

Vasúti hajtánnyal tértek haza az orosz követség diplomatái Észak-Koreából

Vasúti hajtánnyal tértek haza az orosz követség diplomatái Észak-Koreából