Rangon felül

Utolsó frissítés:

Tetszett a cikk?

A kormányzat felsőbb szintjeit a jelek szerint nem érintik a közszférában tavaly ősszel elrendelt megszorító intézkedések: tovább folytatják az államtitkári javak adományozását egyes alacsonyabb beosztású közhivatalnokoknak. A kabinetfőnököknek például újabban helyettes államtitkári járandóság dukál.

Soha annyi államtitkári és helyettes államtitkári juttatásban részesülő személy nem dolgozott a kormányzatban a rendszerváltást követő Magyarországon, mint jelenleg. Míg az Antall-kabinet hivatalba lépése idején még csak 51 fő volt jogosult a közigazgatás legmagasabb rangú tisztségviselőit megillető járandóságokra, a Medgyessy-kormány ma már összesen 142 személynek biztosítja ugyanezt.

Az államtitkári és a helyettes államtitkári egzisztenciák gyors szaporodásának hátterében elsősorban az áll, hogy az állami vezetőknek biztosított juttatásokat (például kormányüdülő-használat, speciális egészségügyi ellátás, külföldi napidíj) egyre több jog szerint állami vezetőnek nem számító tisztviselő is élvezi. Legutóbb, mint a Magyar Közlöny március 18-ai száma hírül adta, egy miniszterelnökségi főosztályvezető és a pénzügyminiszter kabinetfőnöke léphetett be az exkluzív klubba (lásd táblázatunkat), miután a kormányfő "a helyettes államtitkári juttatások teljes körét" biztosította számukra. Mindez azt is jelzi: a kormányzati apparátust érintő megszorító intézkedések (HVG, 2003. november 15.) nem befolyásolják a kvázi-államtitkári és helyettes államtitkári címek osztogatását.

Apparátusvezetői juttatásokat - egy 1997-es törvénymódosítás alapján - már az előző hatalom is biztosított egyes alacsonyabb rangú köztisztviselőknek. Az ilyen érdemjavak adományozásának a lehetőségével az előző adminisztráció azonban még óvatosabban élt. Az Orbán-kormány négy év alatt összesen 15 személyt (főleg kormánybiztosokat és különféle hivatalvezetőket) emelt be a kváziállamtitkárok, valamint további hat főt (nagyobbrészt hivatalvezető-helyetteseket) a kvázi helyettes államtitkárok csoportjába. A Medgyessy-kabinet ehhez képest 22, illetve 43 főhivatalnoknak biztosította már eddig a fenti javadalmazást - derül ki a névre szóló kormány-, illetve miniszterelnöki határozatokból. A 2002 előtt szinte kivétel nélkül főosztályvezetői ellátmányban részesülő miniszteri kabinetfőnökök például ma már csaknem felerészben helyettes államtitkári juttatásban részesülnek. Ugyanerre jogosultak újabban az APEH elnökhelyettesei is.

"Konchoz kell juttatni az embereiket" - Őry Csaba, az Orbán-kormány volt politikai államtitkára így magyarázza az államtitkári javak jelenlegi bőkezű osztogatását. A parlament foglalkoztatási bizottságának fideszes alelnöke két volt szakszervezeti vezető, a kormánymegbízott Vadász János és a Közmunkatanács-elnök Sándor László példájával igyekszik illusztrálni azt, hogy a kabinet nemegyszer zsákmányszerző területnek tekinti az államigazgatást. A magyar közjogi hagyományokra - konkrétan a háború előtt a Belügyminisztériumhoz tartozó egészségügyet irányító Johan Béla egykori beosztására - hivatkozva annyit azonban Őry is elismer, hogy a nagy ágazatokat vezető főcsoportfőnökök esetében például ma is indokolt lehet a "rangon felüli" helyettes államtitkári juttatások biztosítása. Volt államtitkár kollégája, Mikes Éva (Fidesz-MPSZ) a HVG kérdésére úgy nyilatkozott, hogy a helyettes államtitkárok után immár az apparátusvezetői javadalmazásban részesíthető személyek számát is jogszabályban kellene maximálni Magyarországon.

A helyettes államtitkári juttatások esetén egy kormányzati főosztályvezető fizetése egyébként havi 536 250 forintról 643 500 forintra emelkedik, ha az adott személy egyszersmind főtisztviselő is. Az utóbbi összeg pedig (hasonló kondíciók mellett) 858 ezer forintra ugrik, ha egy helyettes államtitkárt államtitkári járandóságokra jogosítanak fel. A kiemelt főosztályvezetők különben az állami vezetőknek járó, fent már említett juttatásokon túl - a miniszterelnök külön intézkedése esetén - egy "legfeljebb középkategóriás", személyi használatú gépkocsit is kaphatnak a hivatali autójuk mellé. Különösen indokoltnak minősített esetekben pedig a kvázi helyettes államtitkárok számára is biztosítható hivatali lakás, illetve havi 70 ezer forintig terjedő lakásfenntartási támogatás - derül ki egy tavaly december 29-én közzétett szűkszavú kormányrendeletből.

BABUS ENDRE