Tetszett a cikk?

Több mint egy évszázad után most először sikerül befejezni egy vadonatúj enciklopédiát Magyarországon: hamarosan megjelenik a hányatott sorsú nagylexikon utolsó darabja.

Amit a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) négy évtizeden keresztül jelentős állami támogatásokat élvezve is képtelen volt tető alá hozni, azt hét év alatt megcsinálta egy viszonylag szerény méretű magánvállalkozás: május végén az olvasók kezébe kerül a Magyar Nagylexikon (MN) utolsó, Uni-Zz jelzetű 18. kötete. A mű kész, az alkotók azonban nem pihennek, még az idén megjelenik a 16 ezer oldalas sorozat utolsó utáni darabja, a 19., kiegészítő kötet - aktualizálandó a mintegy 150 ezer szócikket tartalmazó vállalkozást, amelynek első kötete még 1993 őszén került le a nyomdagépekről.

Ha eltekintünk a szakmai körökben többnyire dilettáns munkaként emlegetett, egyébként összesen félmillió példányban megjelent hatkötetes Új Magyar Lexikontól (1960-1962), utoljára nyolc évtizede - 1922-ben - sikerült egy hazai enciklopédiát, a máig respektált Révai Nagylexikont, az elsőtől az utolsó betűig elkészíteni Magyarországon. Az idén befejeződő MN ráadásul nem korszerűsített változata egy korábbi vállalkozásnak, mint amilyen a legendás Pallas Nagylexikon (1893-1897) nyomdokain haladó Révai volt, s nem is pusztán "magyarított" kiadása valamelyik nagy nemzetközi enciklopédiának, hanem eredeti hazai szellemi termék, afféle hungaricum - hangsúlyozza Várnai Györgyi, a sorozat utolsó 13 kötetét megjelentető Magyar Nagylexikon Kiadó Rt. (MNK) vezérigazgatója (a cégről lásd Kiadói névjegy című írásunkat).

A teljes mű belső arányai, a szócikkek színvonalának különbözősége s az esetleges szerkesztői elfogultságok nyilván május után lesznek majd igazán szakmai vagy sajtóviták tárgyai. Pusztán komparatív alapon már most felvethető persze, hogy például a Pallasban tíz oldalra érdemesített Petőfit az MN miért intézi el háromnegyed oldalon, miközben mondjuk Kassáknak ugyanekkora terjedelem, a Szentendre címszónak pedig történetesen egy teljes kolumna jut. A földrajzi tematika túlreprezentáltságát különben a vezérigazgató sem tagadja. Várnai azonban emlékeztet arra, hogy az 1993 és 1995 között még az Akadémia Kiadó által összeállított első öt kötet többé-kevésbé meghatározta az egész mű felépítését.

Az MNK már színre lépéskor jelezte ugyanakkor, hogy nem az "extra Hungariam non est vita" felfogása alapján kíván dolgozni: a magyar művelődéstörténeti eseményeket a nemzetközi kultúrával szerves összefüggésben fogják bemutatni. A magyar címszavak végül is közel 40 százalékát teszik ki a teljes anyagnak. Az MN - a Pallas és a Révai hagyományait követve - külön cikket szentel például a nagy magyar főnemesi famíliáknak, például a Perényieknek, a Balassáknak, a Thurzóknak, a Pálffyaknak és a Nádasdyaknak. Várnaiék nem csináltak titkot ugyanakkor abból, hogy az MN-ben nagyobb teret kapnak a természettudományos és műszaki ismeretek, mint a korábbi hazai enciklopédiákban s egy sor nagynevű nemzetközi ismerettárban.

Arra a kérdésre, miért nem jegyzik a Pallashoz hasonlóan a szócikkeket újra névvel vagy monogrammal a szerzők, az erőteljes szerkesztői beavatkozás volt a válasz. Az MN, amelynek szerkesztői munkálatait a kilencvenes évek vége óta egy kvartett (Bárány Lászlóné főszerkesztő, D. Major Klára tanácsadó, valamint Rostás Sándor és Szlávik Tamás kötetszerkesztő) irányítja egy akadémiai konzultatív testület támogatásával, különben összesen 1600 fős szerzőgárdával dolgozott, a címszavak írói között Harmathy Attila alkotmánybíró, Polt Péter legfőbb ügyész és Takács Albert helyettes ombudsman neve is felbukkan. Az objektivitásra törekvést a vezérigazgató különösképpen hangsúlyozza: néhány olyan kényes téma, mint a holokauszt, a második világháború, az 1956-os forradalom és szabadságharc, a tanácsköztársaság esetében a szakszerkesztők négy-öt lektorral egyeztették a szöveget. Az "Isten" szócikk nyomdába adása előtt pedig valamennyi hazai történelmi egyház véleményét kikérte a kiadó.

A kilencvenes évek elején a nagylexikon első köteteinek összeállítását irányító Élesztős László még arra számított, hogy a sorozat 50-80 ezer példányban eladható lesz. Az egykori optimizmust nyilván az is táplálta, hogy a kiéheztetett hazai olvasóközönség pár évvel korábban (1986) még több mint 70 ezer példányban jegyezte elő a Révai hasonmás kiadását. Amikorra azonban az MN első kötete 1993 novemberében napvilágot látott, a piaci helyzet alaposan megváltozott, nem utolsósorban az akkor már forgalmazott háromkötetes magyar Larousse, illetve a csak egy év múlva induló, de már beharangozott 18 kötetes Britannica Hungarica jóvoltából. Az MN-t, amelynek legutóbb megjelent 17. kötete a kiskereskedelmi forgalomban 10 900 forintba kerül (a sorozat eddigi darabjainak "csomagára" legutóbb 115 ezer forint volt), egyelőre mélyen az eredeti várakozás alatt, 20-30 ezer közötti példányban tudják értékesíteni. Ez az ár, mint a vezérigazgató a HVG-nek jelezte, még mindig alatta marad az előállítási költségnek, amelynek teljes összege 1997 óta mintegy 2,9 milliárd forint volt. A három fiatal pénzügyi befektető - Balogh Ákos, Jellen Kornél és Somfai Róbert cége, a Capital Rt. - által 1997 márciusában 10 millió forintos alaptőkével elindított MNK Rt. időközben négy alkalommal emelt alaptőkét, amelynek összege jelenleg 90 millió forint.

Ha a könyveknek valóban megvan a maguk sorsa, az MN-nek ebből elég különös jutott. Az 1954-től 1996-ig tartó hányattatás, a hétszeri újrakezdés s összesen öt MTA-elnök kínos kudarca után voltaképpen már akkor, amikor mindenki temetni kezdte az egész vállalkozást, egy múlt nélküli cég lexikonográfusok között teljesen újonc vezérigazgatója összesen 20 millió forintos hitelkerettel a zsebében jelentette be: folytatják a zátonyra futott vállalkozást, s 2004-ig megjelentetik a teljes sorozatot. Azóta pedig, anélkül, hogy túl sok magasztos nyilatkozat hangzott volna el a kétségkívül nemzeti ügynek minősíthető enciklopédia kiadásáról s az azt finanszírozó kulturális mecenatúráról, minden májusban és minden novemberben tényleg megjelent az MN egy-egy újabb darabja.

Végül is beigazolódott, amit a rendszerváltás idején - a Pallas és a Révai példája nyomán - még legfeljebb csak sejteni lehetett, vagyis hogy "nemcsak a pártállamra, mint megrendelőre, de talán még az Akadémiára (mint intézményre) sincs okvetlenül szükség egy korszerű enciklopédia megjelentetéséhez" (HVG, 1991. február 9.). A korábbi évtizedek tanúsága alapján kiderült az is, "nem érdemes egy ilyen jelentőségű mű sorsát függővé tenni néhány sztárakadémikus vagy egy »felkent testület« együttműködési hajlandóságától és szabad kapacitásától". A mű sikeréhez a nagy hazai elődhöz hasonlóan elegendőnek bizonyult egy viszonylag tőkeerős, de mindenekelőtt becsvágyó - a szerkesztőség tagjaival együtt különben alig több mint ötven főt alkalmazó - magánkiadó.

BABUS ENDRE

Társadalom

Kiadói névjegy

A Magyar Nagylexikon Kiadó Rt.-t 1997-ben hozta létre a Capital Pénzügyi Tanácsadó Rt.

Figyelmeztetést adtak ki az egész országra zivatarveszély miatt

Figyelmeztetést adtak ki az egész országra zivatarveszély miatt

Újra beindult a maghasadás Csernobilban

Újra beindult a maghasadás Csernobilban

Hidegfront érkezik szerdán, kettészakad az ország

Hidegfront érkezik szerdán, kettészakad az ország