Nem sokkal azután, hogy az Alkotmánybíróság jócskán megerősítette a legfőbb ügyész közjogi helyzetét (HVG, 2004.

Nem sokkal azután, hogy az Alkotmánybíróság jócskán megerősítette a legfőbb ügyész közjogi helyzetét (HVG, 2004. február 21.) a törvényhozással szemben, Polt Péter megfricskázta a harmadik hatalmi ágat, a bíróságot is. A Legfelsőbb Bíróságtól (LB) ugyanis tavaly decemberben jogegységi döntés meghozatalát kérte a pótmagánvád intézményéről, ám a múlt héten, alig másfél nappal a határozat nyilvános kihirdetésének már kitűzött időpontja előtt meggondolta magát, és visszavonta az indítványt.

A tavaly július 1-jén hatályba lépett új büntetőeljárási szabályok által bevezetett pótmagánvád az eredeti szándékok szerint alapvetően a valamilyen sérelmet elszenvedett magánszemélyek előtt nyitotta volna meg az utat a pereskedésre akkor, ha a vádhatóság - például a bizonyítottság hiánya miatt - nem vállalta a vádemelést. (Szakmai körökben a közlekedési vagy nemi erkölcs elleni bűncselekmények miatt vártak elsősorban pótmagánvádlói fellépést.) Kormánypárti politikusok azonban a közpénzeket eltüntető, de az ügyészség által vádemelésre mégiscsak alkalmatlannak tartott eljárások újjáélesztésére szerették volna felhasználni az új jogintézményt. Miközben az ilyen pótmagánvádas kezdeményezéseket sorra visszautasították a bíróságok - például azzal érvelve, hogy nem a tényleges sértett, az MTV Rt. fordult bírósághoz, hanem a perlésre ez ügyben nem jogosult kuratórium -, a legfőbb ügyész azt kérte a LB-től, hogy az összes ítélkező szervre kötelező jogegységi döntés formájában mondjon véleményt a "politikai pótmagánvádról."

Noha a jogegységi döntések előkészítése nem nyilvános, arra pedig kínosan ügyelnek, hogy a még ki nem hirdetett határozatokról semmilyen információ ne szivárogjon ki, tudni lehet, hogy a pótmagánvád ügyében az LB különösen gondosan járt el: nemcsak az öttagú tanács vitatta meg a főbb kérdéseket, de a megyei bíróságok kollégiumvezetőit és a büntető ügyszakos főbírákat is meghallgatták különböző szakmai rendezvényeken. Az indítványozó Polt azt hangsúlyozta, a pótmagánvád szempontjából különbséget kellene tenni az állam (mint piaci szereplő) tulajdonosi szerződései és a közhatalom gyakorlása során keletkezett jogi aktusai közt, ezért például a büdzsét érintő kérdésekben kizárólag az ügyész léphetne fel. A Legfőbb Ügyészség képviselője részt vehet a jogegységi tanács ülésein, így annak is tanúja lehetett, amikor az előadó bíró egyenként ismertette a jogegységi tanács tagjainak véleményét. Hivatalosan persze nem lehet tudni, milyen döntés született, mindenesetre a legfőbb ügyész már a tervezett határozat lényegének ismeretében döntött úgy, hogy nem kér a múlt szerdára kitűzött nyilvános határozathirdetésből.

Az első hírek úgy szóltak, Polt indoklás nélkül vonta vissza az indítványt - ezt megteheti -, utóbb arra hivatkozott az ügyészségi közlemény, hogy pótmagánvádügyben még hiányzik az a gyakorlat, ami az egységesítést igényelné. Csakhogy jogegységi döntést nemcsak az egymásnak ellentmondó ítéletek, a következetlen joggyakorlat miatt lehet hozni, hanem akár egy új jogintézmény bevezetésekor is. A mérkőzés azonban még így sem teljesen lefutott: Lomnici Zoltán LB-elnök akár szó szerint is "megismételheti" az indítványt, amit Polt most visszavont, akkor pedig semmi sem akadályozhatja meg a lényegében már kidolgozott jogegységi döntés elfogadását és kihirdetését.

Társadalom

Eltűnő szabályok

Az ügyész indítványára sem lesz kötelező távol lévő vádlottak esetében megtartani a tárgyalást, miután az Alkotmánybíróság több ponton "kilőtte" a büntetőeljárási törvény erre vonatkozó szabályait. Azonban nem kérdőjelezték meg a jogintézmény létét az alkotmánybírák.

Mindenük megvan, de szavuk nincs – ezt érzik a volt NDK-sok a falomlás 30. évfordulóján

Mindenük megvan, de szavuk nincs – ezt érzik a volt NDK-sok a falomlás 30. évfordulóján

Ráfutásos baleset okozott gigadugót a rakparton

Ráfutásos baleset okozott gigadugót a rakparton

Rá sem fog ismerni, úgy megváltozik a Facebook

Rá sem fog ismerni, úgy megváltozik a Facebook

Összeházasodott Napóleon és az utolsó magyar király leszármazottja

Összeházasodott Napóleon és az utolsó magyar király leszármazottja

A hónap végéig van idő a banki adategyeztetésre

A hónap végéig van idő a banki adategyeztetésre

A lónak a ... ! – Hadházy Ákos legszaftosabb táblája felhúzta Kövér Lászlót

A lónak a ... ! – Hadházy Ákos legszaftosabb táblája felhúzta Kövér Lászlót