Tetszett a cikk?

Gyurcsány Ferenc sportminiszter támogatását is élvezi az az elképzelés, hogy a most karként működő valamikori Testnevelési Egyetem váljon ki a Semmelweis Egyetemből. Az önállósodás a felsőoktatási integráció újabb kudarcát jelezné.

Elnyerte a parlament ifjúsági és sportbizottságának támogatását önállósodási törekvéseihez a Semmelweis Egyetem (SE) Testnevelési és Sporttudományi Kara a múlt héten. A valaha önálló intézmény, a régi neve - Testnevelési Főiskola - után ma is csak TF-ként emlegetett kar ezzel újabb szöget készül verni az egyetemi integráció koporsójába. A folyamat már megindult: tavaly felbomlott a négy éve létrehozott gödöllői Szent István Egyetem, kivált belőle a gyöngyösi kar, valamint a volt Kertészeti Egyetem, amely a Budapesti Közgazdaság-tudományi és Államigazgatási Egyetemhez került át.

A TF vezetését a gyöngyösi kar példája lelkesíti, ugyanis az anélkül távozhatott az "egybegyúrtságból", hogy másik intézménnyel kellett volna összeállnia, pedig az Oktatási Minisztérium (OM) elképzelése eredetileg az volt, hogy egyszer már integrálódott intézményt nem enged újra önállósodni. A TF-fel szemben azonban van egy nagy előnye a gyöngyösi karból létrejött Károly Róbert Főiskolának: vezetője, Magda Sándor az MSZP parlamenti frakciójának tagja, s mivel az önállóvá váláshoz törvénymódosítás kellett, a lehető legjobb helyen volt a lobbizáshoz. Ezt persze pótolhatja a parlament ifjúsági és sportbizottságának támogatása, illetve a testület elnökének, Bakonyi Tibor szocialista képviselőnek a részvétele a TF társadalmi tanácsa által létrehozott integrációs stratégiai bizottságban, amelynek - nevével ellentétben - az a célja, hogy megvizsgálja a frigyből való kilépés szakmai és jogi lehetőségeit.

A bizottság ez év januári első ülésén úgy döntött, hogy a TF kényszerintegrációját fel kell mondani, s az önálló státus visszaállítására kell törekedni. Sok újdonság persze ebben nincs: a TF eredetileg is önálló szeretett volna maradni, s az egyesítést - különösen úgy, hogy az orvosegyetemmel egyesüljön - csak kényszernek fogta fel. Az egybegyúrási elképzelések már a kilencvenes évek elején megszülettek, 1994-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel társulási szándéknyilatkozatot is kötöttek. Véglegesen azonban nem kötelezték el magukat, amit az is jelzett, hogy más egyetemekkel kapcsolatban például szó volt olyan szövetség megkötéséről, amelyben a TF megőrizhette volna önállóságát. 1996-ban azonban hirtelen dönteni kellett: az OM ugyanis nyilvánvalóvá tette, hogy csak azok a felsőoktatási intézmények számíthatnak támogatásra a Világbankkal kötött szerződés alapján a minisztérium rendelkezésére álló pénzből, amelyek kinyilvánítják "összeállási" szándékukat. A TF - akkori nevén Magyar Testnevelési Egyetem - ezért hirtelen az akkori Semmelweis Orvostudományi Egyetem mellett döntött. A Semmelweisnek is társra volt szüksége, mivel a minisztérium nem akarta meghagyni olyan egyetemek önállóságát, amelyek csak egy tudományágban adnak ki diplomát. A vidéki orvosegyetemek mindenhol egy-egy városi egyetem részei lettek, Budapesten ez nem látszott járható útnak, ám az orvosegyetemhez mérve kicsi TF csatlakozásával megoldódtak a Semmelweis problémái.

Az Orbán-kormány idején már nem volt pardon, az egyesítéseket tűzön-vízen keresztülvitték. A TF vezetői azonban már ekkor látták a rájuk leselkedő veszélyeket, s a beolvadást jóváhagyó ülésükön hét pontban fogalmazták meg különvéleményüket. Ebben - amellett, hogy nem értettek egyet az egyetem nevének elvesztésével, s féltették intézményük presztízsét is a karrá való "lefokozástól" - kifejtették, hogy "a teljes körű integráció hátrányai súlyosabbak, mint a feltételezett előnyök". Végül elfogadták ugyan az arra irányuló politikai akaratot, ám csak akkor - tették hozzá -, ha mindenkinek integrálódnia kell. Ezután meglepve tapasztalták, hogy a művészeti egyetemek és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem önálló maradhatott. A hetedik pont egyébként már a TF mai fellépését vetítette előre: amennyiben a megvalósult integrációban a kari szervezet működése ellehetetlenülne, akkor - állapították meg 1999-ben - "a TF kezdeményezni fogja az integráció felülvizsgálatát".

Az integrációs kényszert okozó világbanki pénzből semmit sem kapott a SE, hiszen az Orbán-kormány idején az OM felmondta ezt a szerződést. Az egyetemeket viszont a frigy előtt nem konszolidálták, így mindenki vitte a maga adósságát a házasságba. A TF, amely az integrációig nagyjából nullszaldósan gazdálkodott, hirtelen olyan egyetem egyik kara lett, amelyet milliárdos adósságok terheltek. Tetézte a bajt, hogy az orvosegyetem kettős - OM és Országos Egészségbiztosítási Pénztár - finanszírozású, s az elmúlt években mindkét oldalról kevesebbet kapott az általa szükségesnek tartottnál. Emellett az új egyetem része lett az addig posztgraduális képzést folytató Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem, amelyről kiderült, nem felel meg a felsőoktatási törvény által megfogalmazott egyetemi kritériumoknak, s ezért meg kellett szüntetni. Az adóssága viszont maradt az SE nyakán.

Az egyetem-összevonások kezdete óta a Semmelweis csak görgeti maga előtt a problémáit, volt már az intézménynél a gazdálkodást felügyelő kincstári biztos is. A mintegy 1,2 milliárd forintból gazdálkodó TF büdzséje eltörpül az egyetem több mint 40 milliárdos költségvetése mellett, s információink szerint 2001-2003 között úgynevezett központi feladatokra közel 300 millió forintot vont el a kartól az SE vezetése. Ez belejátszott abba, hogy adósságok alakultak ki a nappali alapképzésben jelenleg mintegy hétszáz diákot oktató TF-en, ahol emellett mintegy 1500-an vesznek részt levelező, illetve másoddiplomás képzésben. A házasságba adósság nélkül érkezett kar költségvetésében egyébként elég magas, közel 50 százalékos részt tesz ki évről évre a saját bevétel, amelynek több mint 10 százalékát tovább kell adni az egyetemi központnak. A viták egyébként mára odáig fajultak, hogy az egyetemi tanácsban a testnevelési kar képviselői nem is szavazták meg az intézmény idei költségvetését.

A sportlobbi természetesen kiáll a TF önállósága mellett. Idén március végén ez a téma napirenden volt a Nemzeti Sportszövetségben is, s az ülésen részt vett Magyar Bálint oktatási és Gyurcsány Ferenc sportminiszter is. Akkor Magyar is elhibázottnak nevezte az SE keretében megvalósult integrációt, ám attól óvakodott, hogy a TF kiválását támogassa. Nem úgy Gyurcsány, aki határozottan állást foglalt az önállóság mellett. Az azonban még további vizsgálatokat igényel, hogy a TF a mai körülmények között valóban meg tudna-e állni a lábán. Vagy ahogy azt a kari tanács egyik tagja megfogalmazta: "Az egyedüllét a legjobb út, de kérdéses, hogy járható-e."

RIBA ISTVÁN

Orbán a Facebookra kirakott véleménycikkben sorosozik

Orbán a Facebookra kirakott véleménycikkben sorosozik

Schiffer András: Magánállam közpénzből

Schiffer András: Magánállam közpénzből

Négyezren váltották vissza a vasúti vagy buszbérletüket

Négyezren váltották vissza a vasúti vagy buszbérletüket