Etikus-e, ha egy bíró internetes fórumon, név nélkül, ráadásul szakszerűtlenül bírálja egy kollégája döntését?

Etikus-e, ha egy bíró internetes fórumon, név nélkül, ráadásul szakszerűtlenül bírálja egy kollégája döntését? - sokáig úgy látszott, e kérdés megválaszolása lehet az első ügye az Országos Bírói Etikai Tanácsnak (OBET). Csakhogy túl korán kérték a véleményt, vagy a testület alakult meg lassan: a Magyar Bírói Egyesület (MBE) elnöksége által október elején választott 12 fős tanács mindenesetre csak december 1-jén kezdi meg a működését. Méghozzá - saját szervezeti és működési szabályzata szerint - azzal a céllal, hogy megmondja, sérti-e az adott vitatott magatartás a Bírák Etikai Kódexének valamely rendelkezését. A követendő és a kifejezetten tiltott viselkedés 17 pontos kompromisszumos listája egyébként - a teljes, 2800 fős bírói kar megkérdezése és hónapokig tartó egyeztetések után - 2005 februárjára készült el (HVG, 2005. április 4.).

Az MBE által jegyzett kódex azonban - amelyet az Országos Igazságszolgáltatási Tanács iránymutatásként tett közzé a Bírósági Közlönyben - több ponton is meglehetősen kurtára sikerült, így annak több előírását is az OBET gyakorlatának kell majd definiálnia. A kódex szerint például az etikus bíró feddhetetlen magatartást tanúsít a magánéletében is, ám arról nem esik szó, mit is kell ez alatt érteni. Pillanatnyilag az sem teljesen egyértelmű, mi is számít nyilvánosságnak, amely előtt a bírónak tartózkodnia illendő a politikaivélemény-nyilvánítástól: otthon biztosan megoszthatja a feleségével véleményét, az viszont már kérdéses, hogy megteheti-e ezt például egy étteremben is. Az etikai kódex készítése során több olyan javaslat is elhangzott, amelyekről a bírák többsége úgy vélte, hogy ritka vagy kivételes előfordulásuk miatt nem indokolt a nevesítésük a dokumentumban. Ilyen volt például az a kérdés, hogy a bíró részt vehet-e egy másik hatalmi ág, például a kormány vagy a kormányfő által létrehozott bizottság munkájában. A kódex 2007. évi felülvizsgálata során lehet mindezekre visszatérni - nyilatkozta a HVG-nek Uttó György legfelsőbb bírósági tanácselnök, az MBE elnöke.

Az OBET kizárólag bírótól érkezett beadványokkal foglalkozhat, de hivatalból is eljárhat, s az egyébként végleges állásfoglalásáról mindig a testület elnöke által kijelölt öttagú tanácsban, zárt ülésen, szótöbbséggel határoznak. Hatásköre csupán arra terjed ki, hogy állásfoglalását - a résztvevők nevének említése nélkül - a Bírák Lapjában nyilvánosságra hozza. "Az eset leírása alapján az érintettek ráismernek majd a történetre, s mégsem sértünk személyiségi jogokat" - indokolta Uttó az eljárásukat. Úgy véli, ez általában elegendő szankció lesz, súlyosabb esetekben pedig az anonimizált vélemény is felhívhatja a fegyelmi jogkörrel rendelkező bírósági vezető figyelmét a történtekre. Az OBET elnöke Pethőné Kovács Ágnes legfelsőbb bírósági bíró lett, elnökhelyettessé Csiba Tibor fővárosi bírósági kollégiumvezetőt választották, a tagok között pedig van például helyi bírósági bíró, megyei elnök és egy nyugalmazott legfelsőbb bírósági elnökhelyettes is.

PÁLMAI ERIKA

Társadalom

Jogegységi döntés a lakásmaffiázásról

Csalás vádlottjaként, és ne sikkasztóként vigyék bíróság elé a lakásmaffiózókat - üzeni a bűnüldözőknek a Legfelsőbb Bíróság hétfői jogegységi határozata, amitől az eljárások gyorsulását várják.

Brit tudósok megállapították, ki a világ legszebb nője

Brit tudósok megállapították, ki a világ legszebb nője

Kinyomtattak egy komplett hajót – videó

Kinyomtattak egy komplett hajót – videó

Óriástüntetés jön, de Madrid odacsapna a katalán kemény magnak

Óriástüntetés jön, de Madrid odacsapna a katalán kemény magnak

Nobel-díjra terjesztették fel Hongkong népét

Nobel-díjra terjesztették fel Hongkong népét

Karácsony Gergely a Lokált a közterületekről is kitiltaná

Karácsony Gergely a Lokált a közterületekről is kitiltaná

Németországban is dúl már a török-kurd háború

Németországban is dúl már a török-kurd háború