Tetszett a cikk?

A bírósági és ügyészségi szervezetekben 1944-1989 között lezajlott törvénytelenségek áldozatainak emlékét megörökítő nyilatkozatot fogadott el az Országos Igazságszolgáltatási Tanács és a legfőbb ügyész.

,,Fejet akarunk hajtani azoknak az emléke, illetve tettei előtt, akiket bírói tevékenységük miatt meghurcoltak, s azok előtt is, akik 1944-1989 között emberségesen és tisztességesen ítélkeztek" - ismertette a HVG-nek határozatuk célját Lomnici Zoltán, a Legfelsőbb Bíróság és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács (OIT) elnöke. Ezért mind az OIT, mind a saját nyilatkozatát utasításba foglaló Polt Péter legfőbb ügyész először azoknak mond köszönetet, akik a bírói és ügyészi etikához híven, lelkiismeretük szerint jártak el 1989 előtt, illetve az ügyészség esetében "nem voltak hajlandóak megsérteni az ENSZ Alapokmányának rendelkezéseit, valamint az Atlanti Chartának és az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának elveit".

A lényeg azonban az: megkövetik azokat a bírókat és ügyészeket, akiket törvénytelenül büntetőeljárás alá vontak, szolgálati viszonyukat megszüntették, illetve akiket hivatásuk tisztességes gyakorlása miatt joghátrány ért. Mint az egy nemrégen elkészült tanulmánykötetből kiderül: nem kevesen voltak ilyenek. Bárándy Péter igazságügy-miniszter 2003 márciusában egy bizottságot hívott életre Zinner Tibor, az LB munkatársának vezetésével a magyar jogászságot ért sérelmek feltárására. A hat főből álló testület - amelynek ügyvéd, bíró, ügyész, illetve levéltáros tagja is volt - szisztematikusan feltérképezte az 1989 előtti 45 év jogtörténetét. Most befejeződött kutatásaik szerint több mint 6200 jogászt érint a mostani megkövetés.

A retorziók már 1945 elején elkezdődtek az igazolási rendeletekkel, majd folytatódott minden 1946-ban a B listázással. Ez utóbbi nyomán kellett távoznia például az akkor több mint 2100 fős bírói és ügyészi karból 390 jogásznak. Nem állt meg itt az elbocsátási hullám, a hatalmat fokozatosan megszerző kommunista vezetés célja a bíróságok és ügyészségek teljes átállítása volt. "Az ügyészséget gyakorlatilag teljesen lefejezték, szinte mindenki 1945 után kezdte meg működését, az 1945 előtti bírók közül pedig mintegy 1100 főt távolítottak el 1956-ig" - mondta Zinner.

Az 1945 után bíróságokra kerültek, majd eltávolítottak között sokan nem csupán áldozatok voltak, hanem kiszolgálói is a politikai akaratnak. Jávor Iván például ítélkezett a pócspetri, majd a Pálffy György és Sólyom László tábornokok elleni koholt perekben, összesen húsz halálos ítéletet hozott, amelyekből 14-et végre is hajtottak. Ám 1950 decemberében ő is sorra került: 13 évre ítélték sikkasztás és egyéb bűncselekmények miatt. Lee Tibor fordított utat járt be: már 1945 előtt budapesti főügyész volt, majd a háború után legfőbb államügyész-helyettes és újra budapesti főállamügyész. 1951-ben internálták, ahonnan csak három évvel később szabadult. A forradalom után, 1957 januárjában azonban elvállalta az LB egyik bírói posztját, sőt 1965-ig ő irányította a büntetőítélkezést az országban.

Pedig 1957 januárjában az LB bírái karakánul viselkedtek: az ítélkezők fele felállt székéből azért, mert nem értett egyet a forradalmárokkal szemben bevezetett gyorsított eljárással. Ezért az OIT külön is elismerését fejezi ki azoknak, akik nem vállalva a törvénytelen eljárásokat, lemondtak szolgálati viszonyukról, mint ahogy ezt tette a legfőbb ügyész is a volt munkatársaival kapcsolatban. A Legfőbb Ügyészségről 11 fő távozott ekkor, míg országosan 84-en, az állomány 10 százaléka vált meg posztjától. Az ügyvédek sem maradtak ki a szórásból: a tanulmánykötetben közölt adatok szerint 1958-ban egyharmadukat fosztották meg praxisától. 1962-ben is volt még egy elbocsátási hullám. Ez azokra vonatkozott, akik az ötvenes években törvénysértő eljárásokban vettek részt ügyészként, illetve bíróként. Őket főként nyugdíjba helyezték, érdemeiket azonban elismerték, kivételes elbánást kaptak. Borbély Jánosnak például, aki Kádár János perében volt ügyész, s 1956 után a legtöbb halálos ítéletet hozta bíróként, 1962-ben több mint 3 ezer forintos nyugdíjat - a korabeli átlag hatszorosát - állapítottak meg.

Kivételes nyugellátást kér a határozat által érintett meghurcoltak, jogsértést elszenvedők számára Lomnici és Polt. Ezt a nyugdíjtörvény lehetővé teszi oly módon, hogy az Országos Nyugdíj-biztosítási Főigazgatóság főigazgatója hozhat "különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén" egyedi határozatot. "Kikértük határozatunk előtt Barát Gábor főigazgató úr állásfoglalását, s ezt építettük be határozatunkba" - mondta Lomnici. Mind az OIT, mind az ügyészség vállalta, a különös méltánylást érdemlő körülményekről okiratban igazolást állít ki a kérelmezőknek. Azt egyelőre megbecsülni sem tudják, hányan jelentkeznek majd a nyugellátásra, ami az özvegyeknek egyébként nem jár.

Az IM bizottsága munkája befejezésével törvénytervezetet készített, amely a meghurcolt jogászok megkövetését célozza. "A kormánynak és a parlamentnek fel kellene egy ilyen emléktörvényt vállalnia, hiszen a politika alaposan beleszólt ezeknek az embereknek az életébe" - magyarázta Zinner. Emellett persze a szerzők és a tanulmánykötethez köszöntőt író Bárándy sem felejt el megemlékezni arról, hogy a meghurcolt jogászokkal szemben jogászok jártak el. "A legiszonyatosabb az volt a feltártakban, hogy mindezeket az aljasságokat, ocsmányságokat jogászok követték el jogászokkal szemben" - írta Bárándy.

RIBA ISTVÁN

Társadalom

Koronagyanúk

A budapesti Nagymező utcában igazi maffiafőnöknek kijáró külsőségek közepette fogták el múlt pénteken Tanyi Györgyöt...

Kutatóorvosok figyelmeztetnek: most, hogy bezárkózunk otthonra, elindul felfele a vérnyomásunk

Kutatóorvosok figyelmeztetnek: most, hogy bezárkózunk otthonra, elindul felfele a vérnyomásunk

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet magyar képviselője szerint még mindig alacsony a klímatudatosság

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet magyar képviselője szerint még mindig alacsony a klímatudatosság

Piacra dobják az olaszok a 2,1 millió forintos elektromos miniautót

Piacra dobják az olaszok a 2,1 millió forintos elektromos miniautót