Tetszett a cikk?

Egymillió forintot tartozik fizetni egykori felettesének az a titkárnő, aki ma is állítja, az időközben megszüntetett Esélyegyenlőségi Kormányhivatal korábbi igazgatóhelyettese zaklatta. Az elsőfokú ítélet - más ügyekhez hasonlóan - a bizonyítási nehézségeket is jelzi.

"Keressen egy másfél mázsás, lehetőleg szláv ajkú segítőtársat. De nem én javasoltam!" - ezt a tanácsot a lényeget tekintve egybehangzóan adták ismert és sikeres, a konkrét esetben pedig empatikusnak tűnő rendőrtisztek és ügyészek a HVG munkatársának néhány hónapja, amikor afelől érdeklődött, mi a leghatékonyabb lehetőség elégtételt venni hölgyismerőse leváltott szeretőjén, aki nem törődvén bele a szakításba, molesztálásba kezdett. Meglehet, efféle, nem hivatalos utat kellett volna választania a titkárnőként dolgozó Szabó Gabriellának is, aki 2004 nyarán jelezte az időközben a szociális tárcába beolvadt Esélyegyenlőségi Kormányhivatal vezetőjének: közvetlen felettese folyamatosan zaklatja.

Az akkor nagy vihart kavart ügyben Bódis István gazdasági igazgatóhelyettes ellen a hivatalban indult fegyelmi eljárást bizonyíték hiányában szüntették meg. A történetről hírt adó Blikk című bulvárlap kiadója, valamint Szabó ellen Bódis személyiségi jogi pert indított, s ezt a volt tisztviselő a múlt héten megnyerte: a Fővárosi Bíróság elsőfokú ítélete alapján a felperes 4 millió forintra számíthat a lapkiadótól, további 1 millióra Szabótól és a kiadótól (utóbbi összeg - szakszóval - egyetemlegesen követelhető, ebben az esetben végül Bódis dönt, melyik adósától hajtja be), s a titkárnőnek ezenfelül elnézést kérő levelet kell írnia volt felettesének.

"Inkább a börtön" - reagált a HVG-nek nyilatkozva Szabó, aki ma is kitart állításai mellett. A 32 éves fiatalasszony édesanyja révén szerezte az állást: anyja jelenleg is a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium egyik hivatalában dolgozik, ahol Bódis korábban helyettes államtitkár volt. "Már az állásinterjún arról faggatott, hogy milyen a viszonyom a párommal. Akkor kellett volna gyanút fognom" - mondta Szabó, aki megerősítette: felettese csaknem mindennap túlórát követelt tőle, s mihelyt kettesben maradtak, gesztusokkal és szóban szexuálisan molesztálta, miközben hivatalos ügyekben fenyegető hangvételben tárgyalt vele.

A titkárnő - elmondása szerint - rendre elutasította ugyan a közeledést, de állását féltve hónapokig nem tett panaszt. 2004 nyarának elején aztán szóban jelezte Bódis felettesének, a hivatal gazdasági igazgatójának, hogy nem hajlandó tovább dolgozni főnökével, majd az - egyébként együttérzőnek mutatkozó - igazgató javaslatára írásban kérte áthelyezését Kiss Róberttől, a hivatal akkori vezetőjétől. Kiss akkoriban azt nyilatkozta a sajtóban, nem feltétlenül rossz, hogy éppen az esélyegyenlőségi hivatal hírnevén esett a csorba, ellenkezőleg: pont itt kell a legkomolyabban venni az esetet. Szabó levele nyomán fegyelmi eljárás indult Bódis ellen, amelyben tanúként hallgatták meg a hivatal tucatnyi munkatársát, de - az eljárás eredményéről Szabót tájékoztató levél szerint - "a zaklatás megállapításához nem voltak elegendőek a meglévő bizonyítékok". A bizonyíték hiánya nem azt jelenti, hogy "nem zörög a haraszt" - hangsúlyozta a HVG-nek Bódis ügyvédje, Papp Gábor. Szerinte felnőtt embereknek vállalniuk kell a szavaik - Papp értelmezésében: hamis állításaik - következményeit.

Az eset mindenesetre megnehezítette az érintettek életét. Ma már sem Bódis, sem Szabó nem dolgozik a hivatalt megöröklő minisztériumban. A megbízási szerződéssel foglalkoztatott titkárnő szerződését egyszerűen nem hosszabbították meg, az igazgatóhelyettest pedig nem sokkal a történtek után felmentették. Mint a jelenleg ismét az államigazgatásban, az Országos Területfejlesztési Hivatalban dolgozó - egyébiránt karrierjét annak idején a Belügyminisztériumban kezdő - Bódis kártérítési keresetében fogalmazott: egyértelművé tették számára, hogy a zaklatási ügy következtében a hivatal tekintélyén esett csorba miatt váltak meg tőle (a volt igazgatóhelyettes lapzártánkig nem kért munkaügyi jogorvoslatot).

Ahhoz ugyanakkor elegendőnek tűntek a bizonyítékok, hogy a Fővárosi Bíróság elmarasztalja Szabót. A jelek szerint neki az lett a veszte, hogy írásban kérte felettese segítségét, s ezzel úgymond megsértette volt közvetlen főnöke jó hírnévhez fűződő jogát. Bódis a bíróság - és korábban a fegyelmi tanács - előtt azzal érvelt, soha meg sem fordult a fejében semmiféle romantikus gondolat Szabóval kapcsolatban, a nő ellenben rossz munkaerő volt, aki, miután nem felelt meg a követelményeknek, bosszúból keltette főnöke rossz hírét. Szabó ezzel szemben hangsúlyozta, soha nem volt gond a munkájával, korábbi munkahelyén hivatalos dicséretben is részesült. Csakhogy mindezt nem volt módja a bíróság előtt igazolni, az ő tanúit ugyanis nem hallgatta meg a törvényszék, amely a fegyelmi eljárás aktáit sem volt hajlandó beszerezni.

Nem a Bódis-Szabó-ügy az első eset, ahol a bizonyítatlan zaklatás gyanúja kvázi hamis vádba csap át. Nemrégiben mentette fel a bíróság azt a miskolci főorvost, akit több nővér jelentett fel zaklatás miatt, ám utóbb azt állapította meg a bíróság, valójában a hanyagul dolgozó főnővér bujtotta fel kollégáit, tegyenek hamis vallomásokat. Úgynevezett túltartózkodás (engedély nélkül maradt a szolgálati helyén) miatt lefolytatott fegyelmi és etikai vizsgálat után megszüntették a szolgálati viszonyát a Budapesti Rendőr-főkapitányság alezredesének, akit titkárnője vádolt nemi erőszakkal 2002-ben. A szexuális kapcsolat tényét a rendőrtiszt nem tagadta, de állította, a viszony közös megegyezésen alapult. Bonyolította az ügyet, hogy fény derült a titkárnő drogfüggőségére, az erőszak ténye azonban bizonyítatlan maradt.

Egy állítás áll szemben egy tagadással abban az ügyben is, ahol egy volt rendőrtábornokot, a Belügyminisztérium katasztrófavédelmi főigazgatósága osztályvezetőjét vádolja erőszaktétellel korábbi beosztottja és szeretője. A tavaly decemberben eljárás alá vont férfi azzal védekezik az ügyészségi nyomozók előtt: volt barátnője így kíván bosszút állni, hogy a férfi nem hagyta el érte a családját. Nyilvánosságot kapott zaklatási ügyben egyetlen elmarasztaló ítélet született: a Magyar Honvédség várpalotai lőtérparancsnokát ítélték el alárendeltjei megsértése miatt. A több kolléganőjét szóban és tettleg rendszeresen molesztáló ezredest alezredessé fokozta le a Legfelsőbb Bíróság 2002-ben, s 150 ezer forint pénzbüntetéssel sújtotta (HVG, 2002. március 16.).

Természetesen nem hasonlítható össze a büntetőszankcióként négy évvel ezelőtt alkalmazott pénzbüntetés és a polgári jogi kártérítésként az állítólagos sértettre kirótt 5 millió forintos összeg, a különbség mégis elgondolkodtató. A fegyveres testületeknél történt eseteknél egyébként egyszerűbb az ügymenet: az alárendelt megsértése bűncselekménybe belefér a zaklatás is, míg a civilekre hatályos büntetőjog - bár a Btk.-kodifikáció során több ígéretet is tettek a jogalkotók - nem nevesíti a molesztálást. A sértett becsületsértés, esetleg, mint a miskolci kórházi esetben is történt, kényszerítés miatt tehet feljelentést. A 2004 januárja óta hatályos esélyegyenlőségi törvény meghatározza a zaklatást mint az emberi méltóságot sértő magatartást, amelynek elszenvedése esetén az egyenlő bánásmód titkárságához (ebt) lehet fordulni. Csakhogy - noha az eset éppen az ilyen ügyekkel foglalkozó hivatalnál történt - Szabó figyelmét nem hívták fel felettesei erre a lehetőségre. Egy a közigazgatásban dolgozó, neve elhallgatását kérő emberi jogi szakértő a HVG-nek elmondta: az ebt előtti procedúra sem kecsegtet több eredménnyel a hagyományos fegyelmi vagy bírósági eljárásnál. A jellemzően négyszemközt történt esetek bizonyítása - hacsak a sértett nem rendelkezik például (amúgy megkérdőjelezhető módon szerzett) hangfelvétellel - csaknem lehetetlen. Talán ez is az egyik oka, hogy lapzártánkig mindössze hét eljárás indult az ebt előtt, amelyek közül egyetlen ügy zárult elmarasztaló határozattal.

RÁDI ANTÓNIA

Társadalom

Nemtelen módszerek

Az Európai Unió országaiban minden második nőt és minden tizedik férfit ért már a munkahelyén legalább egyszer...

Több száz lakás maradt víz nélkül Budapest XI. kerületében

Több száz lakás maradt víz nélkül Budapest XI. kerületében

Philippe Legrain: Mi lesz a populizmussal Trump veresége után?

Philippe Legrain: Mi lesz a populizmussal Trump veresége után?

Maradonának volt egy kamionja azért, hogy ne tudják megállítani az újságírók

Maradonának volt egy kamionja azért, hogy ne tudják megállítani az újságírók