Bírálta munkahelyét, majd távozni kényszerült az Egyenlő Bánásmód Hatóság vezető tanácsosa, Inkei-Farkas Márton. A hatóság a statisztikák alapján sóhivatalnak tűnik.

A diszkrimináció ellen tett erőfeszítések fontos lépéseként értékelte az Egyenlő Bánásmód Hatóság (EBH) tavaly februári felállítását az ENSZ kisebbségi kérdésekért felelős független szakértője, Gay McDougall egy, a közelmúltban Genfben napvilágot látott jelentése. Kritikusabb véleményen van Inkei-Farkas Márton, aki még az EBH vezető tanácsosaként a Köztisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége által meghirdetett pályázatra beadott és ott harmadik helyezést elért tanulmányában egyenesen úgy fogalmazott: "Magyarország diszkrimináció elleni fellépésének humánusabbá és hatékonyabbá válásának érdekében a kormány szüntesse meg az EBH-t és a hatóság mellett működő tanácsadó testületet." Munkáltatói a jelek szerint a lelkükre vették a sarkos véleményt, legalábbis erre utal, hogy a pályamunka után Inkei-Farkas olyan megalázó munkakörülmények közé került, hogy utóbb jobbnak látta közös megegyezéssel távozni a hivataltól.

A jelenleg MDF-es színekben Visegrád polgármesteri székére pályázó Inkei-Farkasnak az EBH egyéves működését elemző tanulmánya - amelynek díjazásáról szóló hír egyébként hamarosan lekerült az EBH honlapjáról - egyebek mellett arról szól, hogy a hatóság nem illeszkedik bele a fennálló közigazgatási rendszerbe, és sem szakmailag, sem szervezetileg, sem pedig költségvetési kondícióit tekintve nem képes feladatainak ellátására. Az extanácsos szerint rendkívül rossz üzenet a társadalom számára, hogy a hatóság a kérelmek nagy részét - 2005-ben a 72 százalékát - elutasítja.

Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium felügyelte EBH egyik fő feladata, hogy a hozzá forduló panaszosok védelmében ellenőrizze és akár bírsággal is szankcionálja az egyenlő bánásmód követelményének megsértését. Egyebek közt azt, ha valakit neme, faji hovatartozása, kora, bőrszíne, nemzetisége, fogyatékossága vagy vallása miatt ér hátrányos megkülönböztetés. Inkei-Farkas szerint az eljárások alkalmanként éppen hogy elmélyítik a konfliktusokat. Példaként egy babócsai roma aszszony esetét idézte. A háromgyermekes, időközben le is érettségizett édesanya még közmunkát sem kapott a polgármesteri hivataltól. Az EBH közvetítésére kiegyeztek vele, munkát ígértek neki - igaz, határidő nélkül -, ám azóta sem foglalkoztatták.

Aligha növeli az EBH tekintélyét, hogy a panaszosok visszavonták beadványukat a félszáz speciális nevelési igényű gyermek ingyenes tanítását több mint egy évtizede felvállaló balatonszemesi alapítványi iskola ügyében. A szülők és az intézmény vezetője finanszírozási gondok miatt fordultak az EBH-hoz annak tisztázásáért, kinek a feladata a bizonyos betegségek miatt hátrányba került gyermekek esélyegyenlőségét, illetve a családban maradását biztosító intézmény működőképességének megőrzése. Az ügyben több polgármestert és a megyei jegyzőt is meghallgatták, a panaszosok azonban úgy érezték, okuk van retorzióktól tartani. Ráadásul az eljárás során vált világossá számukra, hogy nincs olyan törvény, amely pontosan meghatározná, melyek a megye, illetve az állam ellátási kötelezettségei az oktatásban. Így aztán formailag aligha bizonyítható az esélyegyenlőség sérelme.

Az extanácsos ma már a saját példáján is illusztrálni tudja, hogy a hatóság belső működése is kívánnivalókat hagy maga után. Mint állítja, munkájával egészen addig nem volt gond - háromszor még jutalmat is kapott -, ameddig meg nem írta kritikus hangvételű tanulmányát. Elmondása szerint ezt követően megalázó munkakörülmények közé került, majd olyan kifogásokkal indítottak ellene fegyelmi eljárást, és néztek bele a hivatali számítógépes levelezésébe, miszerint nem vett részt a munkavédelmi oktatáson, határidőre nem számolt el 8 ezer forint útiköltséggel, vagy engedély nélkül utazott egyetemi oktatásra. Utóbbira egyébként a hivatal tudtával és beleegyezésével járt. Mint kifejtette, azért nem fordult bírósághoz diszkrimináció, valamint az álláspontja szerint jogsértő fegyelmi miatt, mert az ügy jogerős befejezéséig nem vállalhatott volna köztisztviselői állást. A történtek egyébként szerinte nincsenek összefüggésben a pártkötődésével, esete - állítja - korántsem számít egyedinek a hivatalban.

Demeter Judit, az EBH elnöke Inkei-Farkas ügyéről nem kívánt nyilatkozni, mondván, az extanácsos közös megegyezéssel távozott a hivataltól. Demeter állítja, az ominózus pályamunkának már csak azért sem lehetett köze a váláshoz, mert azt ő soha nem is látta. Az elnök másképpen olvas a hivatali statisztikákban is, mint egykori munkatársa. Mint hangsúlyozta, az EBH-hoz tavaly 491 beadvány érkezett, de az idén ezt a számot már fél év alatt elérték, ami szerinte az új hatóság ismertségének és elismertségének növekedését mutatja. "A tavalyi megkeresések közül 212 esetben csak tájékoztatást kértek a hatósághoz fordulók, 45 beadványt pedig más illetékes közigazgatási szervekhez továbbítottunk" - fejtette ki.

A hivatal adatai szerint Magyarország mindenesetre igencsak előnyösen fest diszkriminációügyben: az EBH 144 esetben hozott határozatot; 104 esetben elutasították a beadványt, 25 esetben megszüntették az eljárást. A hivatal mindössze 9 esetben állapította meg az egyenlő bánásmód megsértését. Ez utóbbiak közül három eljárás zárult bírsággal. (A legmagasabb büntetés egyébként 700 ezer forint volt. Ezt egy vállalkozóra rótták ki, akiről bebizonyosodott, hogy faji előítélet miatt nem alkalmazott egy roma szobafestőt.) Kovárik Erzsébet, aki június elejéig a szaktárca közigazgatási államtitkáraként felügyelte az EBH-t - jelenleg miniszteri biztos a jogutód Szociális és Munkaügyi Minisztériumban -, diplomatikusan fogalmazott a HVG-nek: "Az EBH létrehozását rengeteg vita előzte meg, ami máig nem csitult, de a működése vitathatatlanul előrelépés a diszkrimináció elleni küzdelemben. Az intézmény egyéves munkáját és az elnök ténykedését a kormány az ősszel fogja értékelni" - mondta az exállamtitkár, aki szerint szakmai berkekben sem egységes annak megítélése, hogy az EBH a jövőben önálló hatóságként vagy egy nem szankcionáló, csak ajánlásokat megfogalmazó "ombudsmani" rendszerben működhet hatékonyabban.

A hivatal ígért - amúgy törvényben is előírt - éves értékelését az EBH-t egyébként korábban is számos kritikával illető ellenzék is várja. Herényi Károly (MDF) például egy hónapja erről kérdezte a parlamentben Kiss Péter szociális minisztert, aki azt felelte: a hivatal beszámolója elkészült, a kormány várhatóan júliusban napirendjére tűzi. Mindez azonban a HVG értesülései szerint a mai napig nem történt meg.

TÖRÖK TÜNDE

Kiszivárgott, milyenek lehetnek a Magyarországra is érkező Samsung Galaxy S20 telefonok

Kiszivárgott, milyenek lehetnek a Magyarországra is érkező Samsung Galaxy S20 telefonok

Kiment a színpadra, majd elnézést kért, és meghalt

Kiment a színpadra, majd elnézést kért, és meghalt

Az ELTE kutatói beszálltak a rákos áttétekkel vívott harcba

Az ELTE kutatói beszálltak a rákos áttétekkel vívott harcba

Ez történt: levette a kezét a Windows 7-ről a Microsoft, de még ingyen elérhető a Windows 10

Ez történt: levette a kezét a Windows 7-ről a Microsoft, de még ingyen elérhető a Windows 10

Meghan Markle apja a monarchia szétzilálásával vádolja a lányát

Meghan Markle apja a monarchia szétzilálásával vádolja a lányát

Hatalmas felháborodást váltott ki egy bungee jumpingozó sertés

Hatalmas felháborodást váltott ki egy bungee jumpingozó sertés