Nem készül megtörni a kormány a közjegyzők monopóliumát azután sem, hogy az unió jogsértési eljárást indított Magyarország ellen, amiért kizárja piacáról a külföldi közjegyzőket.

A 25 EU-tagállamból 16 nem teszi lehetővé, hogy területén külföldi közjegyzők is dolgozhassanak. Korántsem lehet tehát biztos a dolgában az Európai Bizottság, amely a közösségi jog megsértése miatt a napokban eljárást indított mindazon tagállamok ellen, amelyek elzárják piacukat a külföldi közjegyzők elől. Magyarország még csak az első figyelmeztetést kapta (Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Málta és Szlovákia mellett), vagyis Brüsszel felszólító levelet küldött, amelyben arra kérik a kormányt, hogy két hónapon belül nyújtsa be észrevételeit. Ausztria, Franciaország, Görögország, Hollandia, Luxemburg és Németország viszont már a második figyelmeztetésnél tart. Ha ebben a fordulóban sem sikerül meggyőzniük álláspontjuk helyességéről a Bizottságot, úgy az Európai Bíróság mondja ki a végső szót. Szakértők szerint ugyanakkora esélye van a liberalizáció győzelmének, mint az ez ellen tiltakozó tagállamok sikerének.

A közjegyzők helyzete a hosszas viták után elfogadott, a szolgáltatások szabad áramlásáról szóló uniós irányelv kapcsán került elő. A Bizottság arra jutott, hogy nem annyira különleges a közjegyzői tevékenység, hogy gyakorlóira vonatkozzon a szabad letelepedéshez (s ott a vállalkozáshoz, valamint a munkavégzéshez) való jog biztosítása alóli kivételezés lehetősége. Brüsszel álláspontja szerint ugyanis a közjegyzők nem kényszeríthetik döntésüket akarata ellenére semelyik, tőlük tanácsot kérő félre sem, vagyis nem hoznak kötelező érvényű döntést, így nem járnak el hatóságként.

Magyarországon a közjegyzői eljárás csaknem valamennyi aktusában megnyilvánul a közhatalmi funkció - érveltek a szabályok megtartása mellett az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumban (IRM). Szakértők szerint ellene szól viszont, hogy a jogi tanácsadás és az iratszerkesztés nem tekinthető hatalomgyakorlásnak. Az igazságügy-miniszter által kinevezett közjegyző a jogászi munkamegosztásban valahol a bíró és az ügyvéd között áll - adott helymeghatározást a közjegyzőkről szóló, még 1991-ben, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadott törvény indoklásában az akkori Igazságügyi Minisztérium. Ekkortól lett ismét független (európai kontinentális mintákat követő, úgynevezett latin típusú) az eredetileg 1874-ben létrehozott, majd "burzsoá jogintézményként" 1949-ben államosított közjegyzőség. Ez utóbbi aktus célja az volt, hogy a közjegyző működésével megelőzze a jogvitákat, például a hosszas bírósági procedúrákat. Ennek érdekében hatósági jogosítványokat kaptak, például a közhiteles s azonnal végrehajtható iratok kiállításának jogát. Mindezért az igazságügy-miniszter által rendeletben megjelölt helyen, de vállalkozóként dolgoznak, és abban részletezett, biztosan jó megélhetést biztosító díjakat kapnak. (Az APEH adatai szerint 2005-ben az egyéni vállalkozók jövedelemlistájának az élén közjegyzők álltak - patikusok előtt.) A közjegyzők azonban üzleti és magániratokat, például végrendeletet, adásvételi szerződéseket, cégiratokat is készítenek. Éppen úgy, mint a ma szabadon tevékenykedő ügyvédek, a különbség annyi, hogy utóbbiak maguk állapodnak meg a szolgáltatás díjáról az ügyféllel. Magyarországon ma 314 közjegyzői székhelyen 314 közjegyző és legalább ennyi közjegyzőhelyettes dolgozik. A Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) adatai szerint ők tavaly csaknem 300 ezer ügyben szerkesztettek valamilyen közjegyzői okiratot, több mint 650 ezer hitelesítési aktával foglalkoztak, s emellett 128 ezer nem peres (például hagyatéki) eljárást intéztek.

A MOKK mindenesetre a piacnyitással szembeni ellenállásra buzdítja a kormányt. "A magyar közjegyzők kizárólag hatósági feladatokat látnak el, a hagyatéki vagy okirat-, illetve értékpapír-megsemmisítési ügyekben például elsőfokú bíróságként működnek, így mindenképpen a kivétel alá esnek" - érvelt Parti Tamás. A kamara szóvivője hozzátette: az sem véletlen, hogy a tagállamok kétharmadában a magyarhoz hasonló a szabályozás.

PÁLMAI ERIKA

Duma Aktuál: Orbán Viktor helyett Palvin Barbit miniszterelnöknek!

Duma Aktuál: Orbán Viktor helyett Palvin Barbit miniszterelnöknek!

A szakszervezet szerint elakadtak a bértárgyalások az egyik nagy üzletlánccal

A szakszervezet szerint elakadtak a bértárgyalások az egyik nagy üzletlánccal

Podcast: kerekesszékkel is lehetséges raliautót vezetni

Podcast: kerekesszékkel is lehetséges raliautót vezetni

Jó ebédhez szól a nóta - a brit nagykövettel

Jó ebédhez szól a nóta - a brit nagykövettel

Radar360: megint mélyponton a forint, busás jutalmat kaptak Orbán segítői

Radar360: megint mélyponton a forint, busás jutalmat kaptak Orbán segítői

És akkor már csak kicsit kell dolgoznunk, hogy az EU legkorruptabb országa legyünk

És akkor már csak kicsit kell dolgoznunk, hogy az EU legkorruptabb országa legyünk