Tetszett a cikk?

Újabb leckét kapott a magyar parlament Strasbourgból: a gyülekezési törvény után a tiltott önkényuralmi jelképekről szóló büntetőparagrafust írta felül az Európai Emberi Jogi Bíróság.

Vajnai Attila, a Magyarországi Munkáspárt 2006 elnökhelyettese simán megnyerte a magyar kormány elleni perét, amelyet a strasbourgi bíróságon egy tiltott önkényuralmi jelkép, a vörös csillag viselése miatt ellene hozott elmarasztaló ítélet után indított. A gyülekezési törvény esetében egy hasonló pervesztés után a parlamentnek nem volt ereje a jogszabály módosítására, helyette az Alkotmánybíróság (AB) tette meg azt (HVG, 2008. június 7.). Az önkényuralmi jelképekkel kapcsolatban is előfordulhat ez, ám nem valószínű, hiszen a bírák nyolc évvel ezelőtt már alkotmányosnak találták a vonatkozó paragrafust, egyedül Kukorelli István mondott nemet különvéleményében. A Németh János vezette testület ekkor elfogadta ugyanis azt, hogy Magyarország sajátos történelmi körülményei miatt az önkényuralmi jelképekkel kifejezett véleményszabadságot lehet korlátozni, s ez nem ütközik az európai emberi jogi egyezménybe. Történt ez annak ellenére, hogy az AB addig és azóta is követett gyakorlata, hogy a szólásszabadságot csak nagyon szűk területen tartja korlátozhatónak.

Az AB nyolc évvel ezelőtti döntése hozzájárult ahhoz, hogy egyre több eljárás indult önkényuralmi jelkép használata miatt, 2007-ben például 64 esetben kezdtek nyomozást. Ezek nagy részét nyilaskereszt, horogkereszt vagy SS-jelvény miatti fellépés tette ki, de a vörös csillaggal való visszaélés is gyakran előfordult (tiltott még a sarló-kalapács is). A rendőrség nincs könynyű helyzetben, hiszen gyakran eltorzított formában használják a jelképeket, s ennek megítélésében nincs egységes gyakorlat.

Más eset Vajnaié. Ő tudatosan, szinte valamennyi nyilvános szereplésekor (eleinte bírósági tárgyalásain is) vörös csillaggal jelenik meg. Éppen ezért már féltucatnyi eljárás indult ellene, az egyik éppen most júniusban fejeződött be jogerősen, ebben önkényuralmi jelkép használatának vétségéért 120 ezer forint pénzbírsággal sújtották. Vajnainak kezdetektől hangoztatott szándéka az volt, hogy a strasbourgi bíróság állásfoglalását kérje. Előtte azonban volt egy luxemburgi kör is: a Fővárosi Bíróság feltette a kérdést az unió bíróságának, nem ütközik-e valamilyen diszkriminációs jogszabályba a magyar büntető törvénykönyv e paragrafusa. Természetesen azt a választ kapta, hogy a büntetőjog a tagállamok hatáskörébe tartozik. Ezután 2005-ben Vajnait elítélték, ő pedig 2006-ban kezdeményezte a strasbourgi állásfoglalást.

A kedden közzétett ítélet nem a Btk. adott paragrafusáról, csak a vörös csillagról szól. Védekeznie az ügyben a magyar államot képviselő kormánynak kellett, ami nem lehetett könnyű, tekintve, hogy Gyurcsány Ferenc miniszterelnök sportminiszter korában aláírásával állt ki a vörös csillag legális viselése és személyesen Vajnai e joga mellett. A magyar kormány képviselői megpróbáltak korábbi emberi jogi bírósági ítéletekkel érvelni, ám ezeket a hét bíró lesöpörte az asztalról. (A magyar Sajó Andráson kívül az ítélkezők között volt két exkommunista országból való jogász, egy grúz és egy litván.) A felhozott esetekben nagyrészt rasszista oldalról feszegették a szólásszabadság határait, míg a Vajnai-ügy ilyen történésekkel semmilyen kapcsolatban nem volt. A bíróság többször is hangsúlyozta, hogy a kommunista politikus egy bejegyzett szervezet legális tüntetésén vett részt, amikor a tiltott jelvényt használta. A bíróság jórészt Vajnai érveit tette magáévá. Ennek fő vonala az volt, hogy a vörös csillag egy általános munkásmozgalmi szimbólum, a legtöbb országban szabadon használják, s viselői nem fenyegetik a demokratikus hatalmat, ráadásul Magyarország az EU és a NATO tagjaként már stabil demokrácia. A kormány ezzel szemben - a 2000-es AB-határozatra is utalva - azzal érvelt, hogy az önkényuralmi jelképek a magyarországi diktatúrákat jelképezik, nagyon sok állampolgárban rossz érzést és félelmet keltenek. A magyar kormány azért is bízhatott ebben az érvelésében, mert a Rekvényi kontra Magyarország ügyben már sikerrel járt ilyen érveléssel, ott a bíróság elfogadta, hogy a diktatúrában betöltött szerepük miatt a rendőrök ne politizálhassanak.

Lejáratta a vörös csillagot a kommunista államok emberi jogokkal szemben álló politikája - ismerte el a bíróság, de hozzátette, a csillag szimbolizálja egy igazságosabb társadalomért folyó harcot is, és számos törvényes politikai párt szimbóluma az EU-ban. A jelenlegi magyar büntetőjogi szabályozás pedig nem fordít elég figyelmet a vörös csillag sokrétű jelentéstartalmára, hiszen viselete nem jelenti egyben egy totalitárius ideológia támogatását - szól a strasbourgi határozat. A köznyugalmat és a közrendet sem sérti a bíróság szerint a vörös csillag, hiszen nem ismertek olyan esetek, amikor viselése ilyen nyugtalanságot okozott volna. Azt viszont elismerték a bírák, hogy az elmúlt rezsim áldozatai és hozzátartozóik között félelmet kelthet a vörös csillag, ám szerintük "azoknak a jól ismert garanciáknak alapján, amelyeket a Magyar Köztársaság jogilag, morálisan és anyagilag a kommunizmus áldozatainak nyújtott, ezek az érzelmek nem tekinthetők racionális félelemnek".

A parlament előtt lényegében két út áll: vagy kiveszik a vörös csillagot és - a strasbourgi döntést értelemszerűen továbbgondolva - a sarló-kalapácsot a Btk.-paragrafusból, vagy az egész paragrafust kidobják. A szocialisták szívéhez nyilván az előbbi megoldás áll közelebb, egyes európa parlamenti képviselőik máris kifejtették, hogy a vörös csillagot csak elorozták a sztálini típusú diktatúrák a baloldali szervezetektől, s ezentúl nem lehet majd összemosni azt a náci jelképekkel. Kérdés, hogy ehhez a megoldáshoz sikerül-e a szocialistáknak parlamenti többséget biztosítaniuk, hiszen az SZDSZ eredetileg amellett foglalt állást, hogy a Btk.-nak erre a paragrafusára semmi szükség nincs, a jobboldali ellenzék pártjai pedig eddigi megnyilatkozásaikból kitűnően nem támogatják a részleges módosítást.

RIBA ISTVÁN

Lukácsi Katalin: Egyház aranykalitkában

Lukácsi Katalin: Egyház aranykalitkában

Szlávik: Mindegyik engedélyezett vakcina hatékony

Szlávik: Mindegyik engedélyezett vakcina hatékony

A rendőrség megtalálta az autóst, aki a járdán száguldozott Budapesten

A rendőrség megtalálta az autóst, aki a járdán száguldozott Budapesten