A nemzeti charta, vagyis az alkotmány egy példánya előtt tegyék le ezentúl az esküt az új honvéd- és rendőrtisztek - szorgalmazza egy ellenzéki honatya, miután a Szent Korona másolata kikerült a hivatalos protokollból.

1957 honvéd- és rendőrtiszt tett esküt a Szent Korona másolata előtt a Medgyessy-kabinet 2002-es hivatalba lépése óta. Az államalapítás 2000. évi millenniumát követően hatalomra került baloldali kormányok fél évtizeden keresztül áhítattal ápoltak ugyanis egy olyan hagyományt, amelynek meghonosítását ellenzékben még hevesen támadták. Az idei év az első, amikor a Gyurcsány-adminisztráció tagjai már nem állnak átszellemült arccal a monarchikus szimbólum kópiája mellett a tisztavatási ceremóniákon a Hősök terén, illetve a Budavári Palotában.

"Magyarország köztársaság, és nem királyság. A tisztek a Magyar Köztársaság alkotmányára esküsznek, nem a koronára, illetve a másolatára. (...) A koronamásolatot csak 1998 óta hurcolják a tisztavatásra" - nyilatkozta nemrég némiképp kioktatólag a honvédelmi miniszter, aki tavaly és tavalyelőtt még maga is hurcoltatta a királyság jelképét az ünnepi eskütételekre. Szekeres Imre csak azt követően döntött a honvédségi koronakultusz megszakításáról, hogy Gyurcsány Ferenc kormányfő pár hónapja bírálni kezdte a Szent Korona Orbán Viktor általi reaktiválását.

Szekeres mellesleg elnézett egy évet: az egykori uralkodói fejék másolata valójában 1999-ben, vagyis közvetlenül a millenniumi esztendő megkezdése előtt tűnt fel először a Kossuth téri tisztavatáson. Voltaképpen ez volt a kezdő momentuma annak a folyamatnak, amit a volt szabaddemokrata parlamenti képviselő, Szabó Miklós később szimbolikus államformaváltásnak nevezett, s amelynek végén Magyarország államformája "több mint köztársaság, kevesebb mint királyság" lett - legalábbis a történész honatya megfogalmazása szerint.

Nemeskürty István millenniumi kormánybiztosnak abból az egykori javaslatából, hogy a köztársasági elnök a Szent Koronára tegye le ezentúl a hivatali esküt, viszont már semmi nem lett. Az ellenzék félig-meddig meg tudta akadályozni azt is, hogy az egykori uralkodói jelvény valamiféle direkt és jelen idejű közjogi funkciót kapjon. A Nemzeti Múzeumból 2000. január 1-jén kihozott kegytárgy hétköznapi értelemben mégis megszűnt pusztán történelmi rekvizitum lenni. A köztársasági intézményrendszer középpontjában, a Parlament kupolatermében felállított s a legfőbb közjogi méltóságok oltalma alá helyezett hatalmi jelvény (illetve annak megszentelt másolatai) az elmúlt években nemcsak az Orbán-kormánynak biztosított egyfajta szakrális dicsfényt, hanem mindazon hivatalos eseményeknek is, amelyekre a korona jelenlétében került sor, legyen szó tisztavatásról, köztisztviselők eskütételéről, megbízólevelek átadásáról vagy kitüntetési ceremóniákról.

A szakrális dicsfény nem volt ellenére a magát nemzeti egységkormánynak nevező Medgyessy-kabinetnek sem. Amikor 2004 nyarán Gusztos Péter szabaddemokrata képviselő firtatni kezdte: miként lehet összeegyeztetni a koronára tett esküt "a kormány által is képviselt köztársasági gondolattal", Szekeres elődje, Juhász Ferenc röviden közölte: a kifogásolt ceremóniákban nem lát kivetnivalót. Ugyanerre az álláspontra helyezkedett annak idején a másik, kérdőre vont MSZP-politikus, a belügyminiszter Lamperth Mónika is. Az interpelláció kapcsán ugyanakkor az is kiderült, hogy a korona Kossuth téri debütálása után fél évtizeddel már nemcsak a honvéd- és rendőrtisztek eskütételére "hurcolták" a fehér kesztyűs, kócsagtollas koronaőrök az aranybojtos bársonypárnán az uralkodói fejék másolatát, hanem például a honvédség tiszthelyetteseinek avatására is.

A Szent Korona és kópiáinak egyre gyakoribb szerepeltetése a különféle állami eseményeken csak tovább növelte azt a sajátos ellentmondást, ami a köztársasági államforma és a szent koronás állami címer között voltaképpen 1990 óta folyamatosan fennáll. A múlt év közepén Gusztos mindenesetre ismét előállt kérdéseivel, amelyeket akkor már közvetlenül Gyurcsány Ferenc miniszterelnöknek címzett. A kormányzat reflexiója ekkor már eltért a Juhász- és Lampert-féle 2004. évi válaszoktól. "Semmiképpen nem szerencsés, ha a Szent Korona, akár másolatként is, közjogi aktusok díszleteként szolgál" - ismerte el a kormányfő helyett válaszoló, azóta már ugyancsak menesztett Takács Albert igazságügyi és rendészeti miniszter. A levél tartalma iránt bizonyos kétségeket legfeljebb az támaszthatott, hogy Takács pár héttel korábban még maga is átszellemült arccal állt a díszletként használt koronamásolat mellett a rendőrtiszti főiskolások 2007. évi eskütételén, a Budavári Palota Oroszlános udvarában.

Az Orbán-kormány hatalmi ikonográfiája központi jelképének elutasításával a Gyurcsány-kabinet mostantól mindenesetre lemondani látszik az első számú jogtörténeti szakramentum koreográfiai eszközként való felhasználásáról. Ezzel, legalábbis egy időre, vége szakadhat a Szent Korona s a hozzá kapcsolódó eszmevilág szokásjogi eszközökkel történő elfogadtatásának. Gusztos képviselő mindeközben ma már azt szorgalmazza, hogy az ifjú tisztek ezentúl a köztársasági alkotmány egy díszkötetes példánya előtt tegyék le az esküt.

BABUS ENDRE

Társadalom

Bocskai és tsai

Az augusztus 20-ai ünnepélyes zászlófelvonás és tisztavatás alkalmával a tisztek az 1848-as mintájú Kossuth-kardjuk...

Társadalom

Eskük és évek

1994: Évtizedek óta először nyilvános helyen, a Budavári Palota Oroszlános udvarában teszik le az esküt az új...

Ismeretlen új vírusokat találtak a jégbe zárva Tibetben

Ismeretlen új vírusokat találtak a jégbe zárva Tibetben

Lazán odaadta a sofőrnek menet közben az autón felejtett tabletjét a motoros – videó

Lazán odaadta a sofőrnek menet közben az autón felejtett tabletjét a motoros – videó

Van olyan papír, amit nem kérhet az igazoltató rendőr a sofőrtől

Van olyan papír, amit nem kérhet az igazoltató rendőr a sofőrtől

A győri MSZP volt alelnöke beállt a Fidesz jelöltje mellé

A győri MSZP volt alelnöke beállt a Fidesz jelöltje mellé

Skóciában négy embert kezelnek a koronavírusra jellemző tünetekkel

Skóciában négy embert kezelnek a koronavírusra jellemző tünetekkel

Pénzt vagy elveket: kardjába dőlhet-e a szépségipar az állatkísérletek betiltása után?

Pénzt vagy elveket: kardjába dőlhet-e a szépségipar az állatkísérletek betiltása után?