Noha a politikai zsákmányszerzést 2006-ban a minisztériumok harmadik szintjére is kiterjesztették, a szakállamtitkárok között egyelőre ugyanolyan csekélynek tűnik a párttagkönyvvel rendelkezők aránya, mint korábban.

HVG
Kilenc hónappal az MSZP–SZDSZ-koalíció felbomlása után továbbra is akad olyan vezető tisztségviselője a Gyurcsány-adminisztrációnak, akinek a zsebében az immár ellenzéki szabaddemokraták párttagkönyve lapul. Dióssy László, Veszprém 1990–2006 közötti liberális polgármestere, aki még Persányi Miklós minisztersége idején lett tagja a kormányzat második vonalának, azt követően is a helyén maradhatott, hogy a két SZDSZ-es miniszter és további négy „kék” államtitkár tavaly április 30-án kilépett a kabinetből.

Dióssy cáfolja azt a feltételezést, hogy különalku révén őrizhette meg szakállamtitkári beosztását a környezetvédelmi tárcánál. „Nem vagyok olyan nagypályás játékos, hogy kormányzati tisztségem bármiféle nagypolitikai játszma tárgya lehetne” – igyekezett elejét venni a lehetséges kombinációknak a HVG-nek nyilatkozó szabadelvű politikus, aki 1994 és 1998 között a parlamenti munkába is belekóstolt. A veszprémi Pannon Egyetemen nemrég címzetes docens titulust kapott exvárosvezető tudatos pályamódosításról beszél. A környezetvédelmi tárgyú doktori disszertációján jelenleg is dolgozó 51 éves agrármérnök-közgazdász egyébként azt állítja: továbbszolgálása kapcsán nem kellett Gyurcsány Ferenc miniszterelnökkel egyeztetnie. „Szakállamtitkári megbízatásom folytatása Szabó Imre miniszter döntésén múlt, aki megfelelőnek találta szakmai munkámat.”

Nem minden államtitkár és szakállamtitkár pozíciója volt ennyire stabil az utóbbi időben. A jelenleg 77 fős főhivatalnok-gárda egynegyede ugyanis menet közben kicserélődött. Néhány államtitkári iroda nem csak a tavalyi koalíciós szakítás miatt bizonyult fölöttébb huzatosnak. A 2006 óta folyamatosan szocialista irányítás alatt álló igazságügyi tárcánál például ma már a harmadik szakállamtitkár igyekszik megbirkózni a rendészeti feladatokkal.

Az MSZP–SZDSZ-kabinet felbomlása kétségkívül félbeszakított azonban több éppen kibontakozni kezdő államtitkári karriert is. A rendszerváltás óta egyetlen más kormányban sem bukkant fel talán annyi tiszavirág-életű apparátusvezető, mint a második Gyurcsány-kabinetben. A választások óta egy tucat olyan államtitkár fordult meg a közigazgatás legfelsőbb szintjén, akinek a kinevezése után egy évig sem sikerült a helyén maradnia. Dióssy szakállamtitkár testvéröccsének, a GKM államtitkárává 2008. januárban kinevezett Dióssy Gábornak például nem egészen négy hónap után kellett vennie a kalapját.

A választások óta felhalmozódott már némi tapasztalat arról: milyen változásokat hozott a miniszterelnök által két és fél éve elrendelt vezérkari modellváltás az államtitkári karban. Gyurcsány, mint ismert, a kormányalakítás másnapján nyíltan szakított azzal a régi gyakorlattal, miszerint a tárcák szakapparátusát tipikusan pártsemleges, határozatlan időre kinevezett apparátusvezetőknek kell irányítaniuk. A miniszterelnök voltaképpen úgy döntött, hogy a politikai zsákmányszerzést kiterjeszti a teljes államtitkári karra.

Az erről szóló 2006. évi LVII. törvény elfogadása óta így már nem csupán a miniszteri és az államtitkári székekbe lehet (legfeljebb négyéves mandátummal rendelkező) pártkádereket ültetni, hanem a kormányzati hierarchia harmadik szintjét képező szakállamtitkári posztokra is. Mindeközben a jogszerűséget és a szakmai követelményeket egy személyben garantálni hivatott közigazgatási államtitkárokat a kormányfő kivétel nélkül szélnek eresztette, pozíciójukat pedig egyszerűen töröltette a kormányzati nómenklatúrából.

A gyökeresen átszervezett államtitkári karban – legalábbis a rendelkezésünkre bocsátott adatok alapján – egyelőre azonban nem tűntek fel a korábbiaknál nagyobb számban politikai kinevezettek. A HVG által minden (szak)államtitkárhoz írásban eljuttatott, a nevezettek párttagsága iránt érdeklődő kérdésre Dióssy Lászlón kívül még hárman – Forgács Barnabás, az FVM, Tarcsi Gyula, a MEH és Sirmann Ferenc, az FVM szakállamtitkára – válaszoltak igennel; ők mindannyian az MSZP kötelékébe tartoznak. A minisztériumok vezérkarában akad azonban olyan személy is, aki ettől eltérő módon juttatta kifejezésre politikai preferenciáit. Schneider Márta, az oktatási tárca kulturális államtitkára például a szocialisták országos listájának 103. helyén bukkant fel a legutóbbi parlamenti választáson. Az esetleges pártkötődését homályban hagyó („a szexuális irányultság és a párttagság az ember legszemélyesebb titkai közé tartozik” – közölte a HVG-vel az egyik megkérdezett államtitkár) további három főhivatalnok számát figyelembe véve végül is arra a következtetésre lehet jutni, hogy a jelenlegi szakállamtitkári karnak ugyanúgy durván az egytizede tekinthető politikai értelemben nyíltan elkötelezettnek, mint a korábbi kormányzatokban (HVG, 1998. augusztus 8., 2002. július 13.).

A minisztériumi szakapparátusok élén 2006-ban teljes tabula rasát elrendelő kormányfő jelenleg összesen nyolc olyan szakállamtitkárt foglalkoztat, aki korábban valamelyik jobboldali kabinetben is betöltött hasonló pozíciót. A legrégibb minisztériumi bölények közül napjainkra azonban már csak egy olyan maradt – éspedig Herczog László, a szociális tárca szakállamtitkára –, aki a rendszerváltás óta lényegében folyamatosan meg tudta őrizni a főhivatalnok-gárdában viselt tagságát. Az érdekegyeztetéssel foglalkozó közgazdász államtitkári besorolása átmenetileg csak egyszer szünetelt, amikor 2001–2002-ben Matolcsy György miniszteri megbízottjaként egy uniós program kidolgozásáért volt felelős.

A korábbi politikai és közigazgatási államtitkárok egyszemélyi utódai, a mai (jelző nélküli) államtitkárok elsöprő többsége országgyűlési képviselő, vagyis nyilvánvalóan pártpolitikus. Ebben a csapatban csak elvétve akad olyan nem párttag főtisztviselő, mint a külügyi tárca második embere, Fekszi Márta vagy a Miniszterelnöki Hivatal jogi főnöke, Tordai Csaba. A 2006-ban szélnek eresztett közigazgatási államtitkárokat több helyen egyébként az elmúlt két és fél évben sem sikerült maradéktalanul pótolni. Egyes tárcáknál az államtitkárok (például a KÜM-ben), máshol a kabinetfőnökök (HM, OKM, FVM), több helyen pedig a házon belüli koordinációval megbízott egyik szakállamtitkár (SZMM, OKM, KVM, EÜM) igyekszik a korábbi apparátusvezető örökébe lépni.

BABUS ENDRE

Hadat üzenne Matolcsy a cukornak és bölcsődei influenzának

Hadat üzenne Matolcsy a cukornak és bölcsődei influenzának

Országszerte megrohanták a rendőrök a Kreml fő ellenségének számító Navalnij irodáit

Országszerte megrohanták a rendőrök a Kreml fő ellenségének számító Navalnij irodáit

A Pest Megyei Kormányhivatal vezetője műtősfiúhoz hasonlítja Karácsonyt, akinek szikét adtak a kezébe

A Pest Megyei Kormányhivatal vezetője műtősfiúhoz hasonlítja Karácsonyt, akinek szikét adtak a kezébe

Az élelmiszerek jó része már azelőtt eltűnik, hogy a boltba kerülne

Az élelmiszerek jó része már azelőtt eltűnik, hogy a boltba kerülne

Vége a véres tüntetéseknek Ecuadorban

Vége a véres tüntetéseknek Ecuadorban

Menet közben kapott agyvérzést egy kamionsofőr az M1-esen

Menet közben kapott agyvérzést egy kamionsofőr az M1-esen