Helyreigazításra kötelezte a bíróság a HVG-t a józsefvárosi önkormányzat gazdálkodásáról szóló tavalyi cikke nyomán. Az előírt szöveg a múlt héten megjelent, most az ítélet ellentmondásaira világítunk rá.

Az Országgyűlés a 2009-es költségvetési hiányt 661 milliárd forintra tervezi – a Magyar Közlönyből idézzük, kerekítve, az adatot. Mégis jól teszi minden újságíró, ha kétszer is meggondolja, leír-e ilyen állítást. Noha józan ésszel semmi baj nem lehet vele, a jelek szerint Fővárosi Bíróság és a Fővárosi Ítélőtábla nem így gondolja.

A budapesti józsefvárosi önkormányzat nevében Csécsei Béla (SZDSZ) polgármester és a kerület erős embere, Juharos Róbert fideszes képviselő a 2008. évi költségvetéssel kapcsolatban a Tartozók és követelők című cikk (HVG, 2008. április 26.) miatt olyasminek a helyreigazítását is kérte, ami nem szerepelt az írásban. (Az utóbbi keresetét a bíróság teljesen elutasította, az önkormányzatét néhány pontban elfogadta.) Egyebek mellett azt kifogásolták, hogy az önkormányzat „2008. évre tervezett hiánya 1,3 milliárd forint”, miközben a cikkben az szerepelt, hogy a költségvetésben tervezett működési hiány 1,3 milliárd forint. Miután a HVG nem tett eleget a helyreigazítási kérelemnek, Józsefváros vezetése bírósághoz fordult.

A Fővárosi Bíróság ahelyett, hogy elutasította volna a keresetet, azt tulajdonképpen kijavította és kiegészítette. Azzal érvelt, hogy a bíróság „a kérelem és az ellenkérelem korlátai között belátása szerint állapítja meg a helyreigazítás szövegét”. Át is írta két lényeges ponton. Már nem „a” költségvetési hiányról volt szó, hanem arról, amiről a HVG valóban írt, tehát a működési hiányról. Másrészt azt is megállapította, hogy az önkormányzat elfogadta ugyan az 1,3 milliárdos hiányt, de azt rögvest csökkenteni is akarta. E logika alapján „azt a valós tényt, hogy a 2008. évre tervezett működési hiány 1,3 milliárd forint volt, hamis színben tüntettük fel, amikor elhallgattuk azt, hogy az önkormányzat egyidejűleg annak nagymértékű csökkenését is tervezte a 2008. évre”. Az ítélőtábla másodfokon ezt még azzal is megtoldotta, hogy a cikk „a működési hiány összegszerűségét sem bizonyította”.

A bíróság – azon túl, hogy olyan szöveg közlésére kötelezte a HVG-t, amit az önkormányzat eredetileg nem is kért – nem tekintette hiteles hivatkozási forrásnak a rendeletbe foglalt költségvetést, amelyben az 1,3 milliárd működési hiányt elfogadták. Szerinte ez ilyen pőrén nem írható le. De vajon honnan kellett volna tudni, hogy a kerület erős emberei fejben valójában más hiányt terveznek? Ilyen logikából az következ(het)ne, hogy a központi költségvetést beterjesztő Veres János pénzügyminiszter beperelhetne minket mostani cikkünk kezdő mondatáért, mondván: a kormány valójában csökkenteni akarja a 661 milliárdos hiányt.

A bíróság érvelése szerint a költségvetés elfogadásával egy időben „az önkormányzat részéről elhatározták azt is, hogy a működési hiány gyors leépítésére külön intézkedéseket tesznek”. Valóban létezik egy 78/2008-as számú, a költségvetési rendelet mellett elfogadott határozat, amelynek egyik bekezdése azt írja: „Az önkormányzat működési kiadásaira, a bevételeinek növelésére, további racionalizálására döntéseket kíván hozni, felkéri a polgármestert, hogy legkésőbb 2008. június 30-áig a javaslatokat terjessze be a képviselő-testület elé.”

Ezt azonban csak a bíróság vette komolyan, a képviselők nem. Az előterjesztés határidejét először október végére módosították, majd három testületi ülés napirendjéről is levették az ügyet, és a tárgyalását áttolták 2009-re. A bíróság tehát egy be nem tartott határozat homályos ígéretére alapozta az ítéletét.

Olyan állítás helyreigazítására is kötelezték a HVG-t, amit valóban leírt. Az önkormányzat – még a költségvetés tárgyalása előtt – egy 15 milliárd forintos zártkörű kötvény forgalomba hozataláról döntött, konkrét felhasználási cél megjelölése nélkül. A képviselők az előterjesztéssel („Megbízási szerződés értékpapírok – 15 milliárd Ft értékű kötvény – zártkörű forgalomba hozatalára”) és a szóbeli vitán elhangzottakkal egybehangzóan olyan határozatot fogadtak el, ami „értékpapírok zártkörű forgalomba hozataláról” szól. A képviselő-testület vitáján föl sem merült más értelmezés. Az ítélet szerint viszont a „valóságban a döntés” másra vonatkozott, és talán ki sem akarták bocsátani a kötvényeket.

A bíróság szerint – és ez a harmadik állítás, amelynek helyreigazítására a HVG-t kötelezte – nem igaz, hogy az önkormányzat 2008-ban 2 milliárd forintnyi ingatlanvagyon értékesítését tervezte volna. Pedig ebben az esetben sem állították az önkormányzatnál, hogy a szintén a költségvetésből vett adat pontatlan lett volna. Ellenkezőleg, az önkormányzat bírósági tanúja a 2 milliárdos bevételről a cikkel egybehangzóan azt állította, „hogy az úgynevezett fejlesztési bevétel fő szabály szerint valóban azonos az elidegenítésekből származó bevétellel”. A bíróság azonban arra hivatkozott, hogy a 2008-as ingatlanértékesítés egy részéről már korábban döntöttek. A közölt adat tehát valós volt, amin az sem változtat, ha a 2008-as bevételekkel járó ingatlaneladások egy részéről korábban döntöttek. A bíróság egyébként ebben az esetben sem nevezte meg a konkrét önkormányzati döntést.

"Kommunisták vagytok" - kiabálták a Zeneakadémiáról távozó Orbánnak

"Kommunisták vagytok" - kiabálták a Zeneakadémiáról távozó Orbánnak

A Fidesz 11. alkalommal is elgáncsolta a rezsicsökkentést

A Fidesz 11. alkalommal is elgáncsolta a rezsicsökkentést

Macskáik mentettek meg egy házaspárt a biztos haláltól Olaszországban

Macskáik mentettek meg egy házaspárt a biztos haláltól Olaszországban

Doku360: Antall József kibekkelte a kommunizmust, de építette a saját lehetőségeit

Doku360: Antall József kibekkelte a kommunizmust, de építette a saját lehetőségeit

Újraszámolták a szavazatokat Győrben, Borkai marad a polgármester

Újraszámolták a szavazatokat Győrben, Borkai marad a polgármester

Gyurcsány: "Aki hozzányúl a közpénzhez, az nem politikus, hanem bűnöző"

Gyurcsány: "Aki hozzányúl a közpénzhez, az nem politikus, hanem bűnöző"