szerző:
HVG

Az Alkotmánybíróság „a szabad véleménynyilvánításhoz való jogot, továbbá az emberi méltóság és a jó hírnév, valamint...

Az Alkotmánybíróság „a szabad véleménynyilvánításhoz való jogot, továbbá az emberi méltóság és a jó hírnév, valamint az »általános személyiségi jog« alkotmányos oltalmát egymásra tekintettel értékelje, és ennek során állapítsa meg, hogy

- e jogok összeütközése esetén az emberi méltósághoz és a jó hírnévhez való jogok, továbbá az »általános személyiségi jog« alkotmányosan mennyiben lehetnek a véleménynyilvánítás szabadságának külső korlátai, azaz az Alkotmánybíróság a szabadságjog milyen súlyú korlátozását tartja ebben az összefüggésben alkotmányosan indokoltnak,

- a demokrácia értékei mellett elkötelezett »közösségek méltóságának« védelme a véleménynyilvánítási szabadságnak milyen súlyú alkotmányos korlátja lehet, azaz »az emberek bizonyos közösségei«, »az emberek meghatározott csoportjai« védelme érdekében törvény vagy a bíróság – nem büntetőjogi eszközökkel korlátozhatja-e alkotmányosan a véleménynyilvánítás szabadságát,

- alkotmányosan mennyiben tágabbak a szabad véleménynyilvánítás határai a hatósággal, bírósággal, hivatalos személlyel, azaz a közhatalom gyakorlóival szemben,

- a közhatalmat gyakorló intézmények és hivatalos személyek alkotmányos alapjogainak védelme érdekében a szükségtelen és aránytalan büntetőjogi eszközökön kívül egyéb – közigazgatási, polgári jogi – eszközökkel és szankciókkal korlátozhatja-e törvény vagy a bíróság a szabad véleménynyilvánításhoz való alapjogot, azaz a közhatalmat gyakorlók és a bíróságok tekintélyének és pártatlanságának a védelme céljából a véleménynyilvánítás szabadsága alávethető-e nem büntetőjogi korlátozásoknak és szankcióknak,

- a véleménynyilvánítás szabadsága, továbbá az emberi méltósághoz való és a jó hírnév védelméhez való jogok, illetve az »általános személyiségi jog« ütközésekor alkotmányosan értelmezhető-e a véleménynyilvánítás szabadságával való visszaélés, és ha igen, visszaélésszerű joggyakorlásnak minősítéssel korlátozhatja-e törvény vagy a bíróság az alapjog gyakorlását,

- alkotmányosan korlátozható-e a véleménynyilvánítás szabadságához fűződő alapjog oly módon, hogy a »közösség méltóságának« védelme érdekében a magát közösséghez tartozónak valló személy egyéni jogérvényesítésének lehetőségét törvény vagy a bíróság elismerje, illetőleg elfogadja.”

Ryan Reynolds alaposan kiosztotta a születésnapos Hugh Jackmant

Ryan Reynolds alaposan kiosztotta a születésnapos Hugh Jackmant

Felkerült a netre 2500 PC-s játék, köztük egy nagyon jó horror

Felkerült a netre 2500 PC-s játék, köztük egy nagyon jó horror

Nem tudja még lezárni Kenderesi zaklatási ügyét az úszószövetség

Nem tudja még lezárni Kenderesi zaklatási ügyét az úszószövetség

Napokon belül piacra kerülhet a Huawei összehajtható telefonja

Napokon belül piacra kerülhet a Huawei összehajtható telefonja

Menet közben kapott agyvérzést egy kamionsofőr az M1-esen

Menet közben kapott agyvérzést egy kamionsofőr az M1-esen

Új funkció jött a Google Térképbe, jól jön majd legközelebb

Új funkció jött a Google Térképbe, jól jön majd legközelebb