Tetszett a cikk?

Megszaporodtak az elégedetlen hangok a kormány cigánypolitikájáról. Személyeskedésig támadják a romaügyi politikai államtitkárt, az őt felügyelő esélyegyenlőségi tárca nélküli minisztert, a megszűnt, majd az új esélyegyenlőségi kormányszervbe integrált romaügyi hivatali apparátust, s kap a választott köztestületként működő Országos Cigány Önkormányzat is.

Az elégedetlenkedők egy része hízelgő módon - mint a holló szájából a sajtot kiénekelni kívánó róka - dicséri a kormányt és annak fejét, megjegyezve, hogy "először a történelemben magas szintre emelték a cigánypolitikát". A király tehát jó, gondoskodik háza népéről. Oh, de a béresek lelketlenek, becsületes munka helyett a harácsolás a napi teendőjük. Nem működik a romapolitikai államtitkárság, bezárt a Romaügyi Hivatal, sőt az esélyegyenlőség minisztere is alkalmatlan a posztjára. S a megoldást ezüsttálcán kínálják: nemzetiségi-faji alapon szerveződő önálló Romaintegrációs Minisztérium kell!

Már jóval a legutóbbi választások előtt kialakult mindkét kormányzó párt alapelve a hazai romaügyekkel kapcsolatban: integrálni, nem kirekeszteni! Mit jelentene a kormányzatszervezésben a kirekesztés? Magyar nemzetiségű magyar állampolgárok bel-, földművelés-, igazságügyi, honvédelmi, gazdasági, kulturális, oktatási és egyéb minisztériumát, továbbá egy romaügyit. A magyar miniszter a magyar állampolgárokra, a cigány a romákra vonatkozóan hozná a rendeleteit? Netalán a magyar miniszternek a magyarlakta falvakban lenne hatásköre, a romaügyi miniszter rendeletalkotó tevékenysége pedig a cigánytelepekre terjedne ki? És ha a magyar polgár nem kívánná betartani a szabályokat, átballagna a cigánysorra, mert azok ott rá már nem volnának hatályosak, a roma polgár pedig a magyarsort látogatná meg, ha saját miniszterének szankciói alól mentesülni kívánna? Vagy ha a faluban egyaránt létezik magyar és cigány utca, és a település vidékfejlesztési támogatásra pályázna, akkor statisztikusok tudományos arányszámai alapján határoznák meg, hogy a pályázott pénzek hány százalékát adhatja a magyarok vidékfejlesztési hivatala, és mennyit a romák romavidék-fejlesztési csúcsszerve? Ugyanígy szervezendő az egészségügy is? Csak a romaminisztérium egészségügyi részlege által finanszírozott mentőállomásról lehetne segítséget hívni a szülő cigány asszonyhoz? S folytathatnánk a kérdéseket a végtelenségig.

Bizony, az ország keleti és nyugati fele között keletkezett fejlettségi különbség nem nemzetiségi alapon jött létre, tehát nem is olyan alapon kell mérsékelni. S ha munkahelyek hiányoznak Borsodban és Baranyában, Szabolcsban és Nógrádban, ezek sem nemzetiségi alapon teremthetők. A szegény sem nemzetiségi alapon éhezik, és a csatornázatlan település sem nemzetiségi alapon juthat esetleg EU-forráshoz szennyvízcsatorna építésére. S nem barna a roma pályázat, és nem fehér a magyar. Ilyen és hasonló kérdéseket söpör szőnyeg alá az, aki az önálló cigányminisztérium felállítását szorgalmazza.

CSÍK TAMÁS

(A szerző az MSZP országos cigánytagozatának elnöke)

Egy férfi, két nő, egy fotó, egy mém – nincs új a nap alatt

Egy férfi, két nő, egy fotó, egy mém – nincs új a nap alatt

Titkolja az Agrárminisztérium a Rogán Barbara családjához köthető milliárdos pályázat részleteit

Titkolja az Agrárminisztérium a Rogán Barbara családjához köthető milliárdos pályázat részleteit

Emelkedhet a húsok ára

Emelkedhet a húsok ára