Az idén januárban hatályba lépett esélyegyenlőségi törvény - ellenzői riogatásával ellentétben - mára nemcsak hogy nem forgatta fel a jogrendet, még csak jogalkalmazási nehézségeket sem okozott, sőt mintha mi sem történt volna. Ennek okait még a törvény elfogadása előtt magam is jeleztem: "A végrehajtás sikere politikai, pénzügyi, közigazgatási, oktatási és kommunikációs intézkedések egész sorától függ, melyek közül akár egynek az elmaradása is csökkenti a remélt eredmény esélyét, több elemének elhagyása pedig szükségképpen kudarchoz vezet."

Nos, a fentiek közül a kommunikáció úgyszólván maradéktalanul megvalósult, de az sem annyira az ügyre, sokkal inkább az ügyet szimbolizálni igyekvő személyre irányult. A többi területen azonban jelentős lemaradások vannak, még ha figyelembe vesszük is, hogy néhány hónapos törvénytől nem szabad csodákat várni.

A probléma egyik kulcskérdése - nem véletlenül kapott ez kiemelt figyelmet mind a létező külföldi modellekben, mind az idevágó nemzetközi ajánlásokban - annak a szervezetnek a létrehozása, amelynek az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos, széles értelemben vett jogalkalmazás, jogfejlesztés lenne a feladata. Sajnálatos módon éppen ebben a legnagyobb a bizonytalanság, mint ahogy itt dúlt a legádázabb vita is az előkészítő fázisban. A törvény végül is elhalasztotta a probléma megoldását, hiszen az illetékes hivatal létrehozásának határidejét 2005 januárjában határozta meg. Annyi azonban biztos, hogy a hivatal egyike lesz a szokásos közigazgatási felügyelőségeknek, holott ezúttal nem a szokványos ellenőrzés-bírságolás modellben kellene gondolkozni. A feladat ennél sokkal bonyolultabb, egyszerre jelent jogalkalmazást, jogfejlesztést, szakpolitikák kialakításában való részvételt.

A törvény előkészítése során nemcsak én jeleztem többször egyet nem értésemet, a parlamenti vitában még kormánypárti oldalról is elhangzottak ellenvélemények az ilyen hivatal létrehozásával kapcsolatban. Túl azon, hogy az EU irányelve a közigazgatástól független intézményt ír elő, arra egyetlen európai példa sincs, hogy bármely ország ezt a funkciót megkettőzné, és egy már meglévő, többéves tapasztalattal bíró intézményt újabbal terhelne meg. A szervezetszociológiai (egy funkció megkettőzése szükségképpen működési zavarokat okoz), költségvetési (az új hivatal tovább hizlalja az úgyis túlsúlyos bürokráciát) ellenvetések annyira nyilvánvalóak, hogy azokat felesleges külön taglalni.

Nem ismerek egyetlen elemzést sem, amely megkérdőjelezné a kisebbségi biztosi intézmény létjogosultságát, európai elismertségét. Kézenfekvőnek látszott volna tehát a megoldást ebben az irányban keresni. Az ezzel szembeni olyan érvek, hogy az ombudsman hatásköre nem terjedhet ki a magánszférára, és hogy a kötelező döntés joga nem "ombudsmanszerű", egész egyszerűen a hiányos szakmai ismeretekre vezethetők vissza. Az antidiszkriminációs (kisebbségvédő) biztosi intézmény működéséről Magyarországon eddig megjelent egyetlen monográfia például ezzel éppen ellentétes következtetésre jut. Arról nem is beszélve, hogy a törvény előkészítői magukat cáfolták meg, amikor a fenti érveik hangoztatásával egyidejűleg a másik külön biztos, nevezetesen az adatvédelmi ombudsman hatáskörét (az EU adatvédelmi irányelvének megfelelően) éppen a kifogásolt értelemben bővítették. A "félreértés" minden bizonnyal abból adódik, hogy a klasszikus általános parlamenti ombudsman intézményét összekeverik a külön biztoséval, holott a különbségek a magyar jogi szabályozás alapján is kézenfekvőek.

Nincs tehát elfogadható magyarázata, miért kockáztatjuk a siker lehetőségét az esélyegyenlőség valóban fontos és rendkívül érzékeny területén. De talán még nem késő, hiszen a tervezett hivatal életre hívása még nem kezdődött meg. Ideje, hogy a szakmai érvek kerüljenek előtérbe!

KALTENBACH JENŐ

(A szerző a kisebbségi jogok országgyűlési biztosa)

Magyar Nemzet: Spanyol ingatlant vett a volt kispesti MSZP-s

Magyar Nemzet: Spanyol ingatlant vett a volt kispesti MSZP-s

Gomperz: Szex, hazugság, videó

Gomperz: Szex, hazugság, videó

Jelentették a Facebooknak a csalókat, cserébe őket tiltotta ki a rendszer

Jelentették a Facebooknak a csalókat, cserébe őket tiltotta ki a rendszer

Luxus villapark épül a Balaton-parton, óriási az érdeklődés

Luxus villapark épül a Balaton-parton, óriási az érdeklődés

Pusztított a dunántúli dióültetvényeken a fúrólégy

Pusztított a dunántúli dióültetvényeken a fúrólégy

Katarban már olyan forróság van, hogy az utcákat is légkondizzák

Katarban már olyan forróság van, hogy az utcákat is légkondizzák