A Tallinnban minap tartott finnugor világkongresszuson egy magyar kutató bírálta az orosz kisebbségi politikát. Mint mondta, amikor az oroszországi közigazgatási reform során a szomszédos Permi megyébe beolvasztják a komi-permják autonóm körzetet, ahol finnugor a lakosság 60 százaléka, az ott élő komik jelentős mértékben elveszítik a helyi ügyek intézésében való hatékony részvételük lehetőségét. A tallinni orosz nagykövet erre úgy reagált, hogy a felszólaló szavainak diplomáciai következményei lesznek. Feltehetően állama ügyeibe való jogtalan beavatkozásnak tartotta az elhangzottakat.

Az ügy feltűnést keltett. Nem véletlenül, hiszen egy állam belügyeibe legfeljebb egy másik államot a nemzetközi színtéren megjelenítő, hivatalosan eljáró személy avatkozhat be, és sértheti meg ezzel a nemzetközi jog beavatkozást tiltó alapnormáját. Már ha ez a norma még létezik egyáltalán, vannak ugyanis nemzetközi jogászok, akik szerint az utóbbi évtizedben ez problematikussá vált. Hiszen egyes hagyományosan belső ügyeket nemzetközivé avat nagyszámú két- és többoldalú nemzetközi szerződés. Egy kutató véleménye mindenesetre semmiképp sem egy állam hivatalos álláspontja, és ha az lenne is, beavatkozás akkor sem történt. Az Európa Tanács nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezménye - amelynek Oroszország is részese - kimondja, hogy a nemzeti kisebbségek és a hozzájuk tartozó személyek jogainak és szabadságának védelme az emberi jogok nemzetközi védelmének szerves része. Mivel tehát az emberi jogok kérdése nem belügy, a kisebbségi jogok védelme sem az. A keretegyezmény egyébként megállapítja, hogy a felek tartózkodnak olyan intézkedésektől, amelyek a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek által lakott területeken megváltoztatják az arányokat. Közigazgatási reform tehát nem teremthet kisebbséget a helyi többségből.

Az emberi és a kisebbségi jogok nemzetközi ellenőrzését végző intézményrendszer sok vita és bírálat tárgya. Az ellenőrzés elvégzése céljából megalkotott nemzetközi intézményrendszert azonban maguk az államok hozták létre, saját maguk felett, hatalma annyi, amennyit reá ruháztak. Érdemi munkájához azonban szükségesek a nem kormányközi szervezetek jelentései, valamint a tudományos kutatások feltáró tevékenysége.

A tallinni konferencián történtek kapcsán eszembe jutott egy, a kilencvenes évek elején tartott másik értekezlet. A kisebbségi jogokkal foglalkozó strasbourgi konferencián egy francia kutató bírálta saját állama politikáját, amely nem ismeri el a nemzeti kisebbségek létét Franciaországban, csupán vallási kisebbségek jogait fogadja el az egységes és oszthatatlan köztársaságban. Többen egyetértően szóltak hozzá. A francia külügyminisztérium jelen lévő megfigyelője kifejtette, jobb lenne, ha a felszólalók, mielőtt véleményt alakítanak ki, elolvasnák Ernest Renan 1882-ben tartott, a nemzetről szóló előadásának szövegét. Renan szerint a nemzet olyan egység, amely az egyén szabad hozzájárulásán alapul, így a hozzá való tartozást nem az etnikum vagy az anyanyelv dönti el. Renannak annyiban igaza van, hogy egy nemzethez tartozás mindennapos népszavazás, de annak, hogy a politikai nemzet az egyén választásán nyugszik, nem kell kizárnia a nyelvi-kulturális identitás megőrzésének jogát.

Érthető a hivatalos érzékenység, ami - az orosz és a francia felfogás közötti jelentős különbségek dacára - közös a két történetben. De ahhoz, hogy a határain túli nagyszámú orosz kisebbség jogainak védelmében oly aktív Oroszország és a De Gaulle felfogását követve a québeci franciákat illetően sohasem érzéketlen Franciaország nemzetközi fellépése hiteles legyen, a hárítás helyett a belső kisebbségvédelem megerősítését kellene szolgálniuk. A hiteles nemzetközi szereplés érdekében Magyarország számára is fontos a belső kisebbségvédelem erősítése.

KARDOS GÁBOR

(A szerző nemzetközi jogász)

Őrökkel vezettették ki a Fehér Házból az európai és orosz ügyekkel foglalkozó tanácsadót

Őrökkel vezettették ki a Fehér Házból az európai és orosz ügyekkel foglalkozó tanácsadót

Egy évvel Vajna halála után is folyamatosan alakítják át a birodalmat

Egy évvel Vajna halála után is folyamatosan alakítják át a birodalmat

Meghalt a M.A.G.U.S. szerepjáték egyik alkotója

Meghalt a M.A.G.U.S. szerepjáték egyik alkotója

Újratervezés a pesti Harlemben: mit hoztak a felújítások?

Újratervezés a pesti Harlemben: mit hoztak a felújítások?

Semjén Zsolt marad a KDNP elnöke

Semjén Zsolt marad a KDNP elnöke

Kitalálták a tudósok, hogyan gyárthatunk oxigént a Holdon

Kitalálták a tudósok, hogyan gyárthatunk oxigént a Holdon