Tetszett a cikk?

A kormányfőcsere körüli politikai csevej tényként kezeli, hogy baloldali miniszterelnöke lesz az országnak. A baloldaliság kormánypolitikában megtestesülő fogalmát eddigelé - "történelmi okokból" - gyári hibás kiadásban ismerhette meg a magyar társadalom, ráadásul közben mind a világ, mind benne Magyarország változott egy picikét. Az alábbiakban rövid teszttel nyújtok segítséget az olvasóknak, hogy eldönthessék, milyen mértékben érvényes a Magyar Köztársaság 2004 őszén esedékes kormányára a baloldaliság jelzője. Egyszerű igennel-nemmel lehet válaszolni.

Bocsánatot kér-e az új kormány az elődjei által 1990 óta a politikából kizárt, illetve a döntéshozatalban hamisan, erélytelenül, cinikusan, illetve alibiből képviselt csoportoktól, elsősorban roma honfitársainktól és a világ szegény országainak Magyarországon élő állampolgáraitól az állam aktív és hathatós részvételével velük szemben érvényesített hátrányos megkülönböztetés miatt?

Bünteti-e a nőkkel, a gyerekekkel, a többségtől elütő nemi orientációjú polgártársainkkal szembeni fizikai és lelki erőszakot, hátrányos megkülönböztetést, és bevezet-e hatékony intézkedéseket az ilyen erőszak és diszkrimináció minden, a "magánszféra" leplével borított formájával szemben?

Az inflációs rátához, a költségvetési hiányhoz és az euróárfolyamhoz mérhető aggodalommal figyeli-e a kormány a munkanélküliség, a nemzetitermék-kiáramlás és a társadalmi egyenlőtlenségek mértékét, s legalább az előbbiekhez hasonló elkötelezettséggel törekszik-e ez utóbbiak mérséklésére?

Visszahozza-e a kormány a magyar katonákat külföldről?

Melyik oldalon - a saját teljesítmény nélkül gazdagok vagy az önhibájukon kívül szegények oldalán - vesz részt a kormány a globális gazdasági hatalmi játszmában? Felfogja-e, milyen világpolitikai lehetőséget kínál az a tény, hogy az ország képviselői - az ország valós szerepét messze meghaladó súllyal - immár részt vesznek a világ összjövedelmének egyharmadával gazdálkodó gazdasági szuperhatalom, az EU politikai döntéseinek meghozatalában? A globális egyenlőtlenségek radikális csökkentésére, a világkereskedelem szabályainak az emberi egyenlőség és a méltóság szempontjait egyaránt méltányoló átalakítására, a Tobin-féle (a spekulatív globális pénzmozgásokra kiszabandó) globális adó bevezetésére, a rabszolgatartás és a gyarmati kizsákmányolás miatti kártérítésre próbálja-e rábeszélni az EU-t?

Van-e aktív, hatékony és intelligens külpolitikája a megbonthatatlan és örök euroatlanti testvéri barátságon, illetve a Kárpát-medencei, mondjuk így, viszonyokon túl?

Változtat-e jelenlegi, a centrumállamok előtt megalázkodó, a perifériák polgárait megalázó vízum-, bevándorlási és menekültpolitikáján? Indít-e nagyvonalú, hosszú távú, intelligensen finanszírozott gazdasági, politikai, kulturális és társadalmi kapcsolaterősítő programokat a világ centrumországain kívül?

Szigorúan és következetesen érvényesíti-e az emberi környezet védelmének, az életminőség javításának szempontját saját gazdaságpolitikai döntéseiben, illetve az önkormányzatokkal és a vállalkozásokkal kapcsolatos magatartásában? A gyalogost, a vonattal, villamossal közlekedő ember érdekeit képviseli-e a motorizált elittel szemben?

Érvényesíti-e az alkotmány azon kitételét, mely szerint hazánk - idézem - "szociális piacgazdaság" volna?

A nyilvánosság előtt és zárt ajtók mögött is értelmes, tájékozott, tisztességes embernek tekinti, s intelligens, partneri módon, öniróniával és méltósággal szólítja-e meg azokat, akiknek a nevében kormányoz?

A fenti teszt előnye, hogy nem csupán a jelenlegi kormány(fő)váltásnál alkalmazható.

BÖRÖCZ JÓZSEF

(A szerző társadalomkutató)

Szijjártó: Indulnak a gépek az Amerikában rekedt magyarokért

Szijjártó: Indulnak a gépek az Amerikában rekedt magyarokért

Húsz oktatási és civil szervezet kéri az új alaptanterv bevezetésének halasztását

Húsz oktatási és civil szervezet kéri az új alaptanterv bevezetésének halasztását

Lehet, hogy megvan az olimpia új időpontja

Lehet, hogy megvan az olimpia új időpontja