Mindenekelőtt szögezzük le: a legújabb japán-kínai történelemkönyv-perpatvar egyik oldalon sem tekinthető szakmai vitának vagy az ellenszenv spontán kinyilvánításának. Nem lehetnek illúzióink, hogy a kínai városokban lezajlott Japán-ellenes tüntetések egyszerű átlagpolgárok önkéntes magánakciói voltak-e. A máskor oly kemény kínai hatóságok nagyon elnézőek voltak a törő-zúzó garázdákkal szemben. Pedig tudjuk, ha a kínai rezsimnek nem tetszik egy demonstráció, elfojtja, akár a legbrutálisabb eszközök bevetésével is. Nem a történelmi igazságért folytatott harcról van itt szó, hanem két ázsiai nagyhatalom vetélkedése zajlik a kontinens fölötti hegemóniáért.

Kína természetesen nem hazudik, amikor arról beszél, hogy Japán egészen a legutóbbi időkig elmulasztott szembenézni meglehetősen fekete háborús múltjával. A tokiói kormány, amely az atombombák ledobásának évfordulóján vádlón mutat az USA-ra, hosszú évtizedekig hallgatott arról, hogy a világháború során maga is használt tömegpusztító fegyvereket. A megszálló japán hadsereg foglyok sokaságán végzett embertelen bakteriológiai kísérleteket, és tömegeket pusztított el ilyen eszközök bevetésével. Semmiféle megkésett bocsánatkérés nem kompenzálja a kártérítés megtagadását - márpedig a legfőbb tokiói bírói fórum a minap így tett. Tokió a mai napig nem vállalta Japán valamikori tetteinek anyagi és büntetőjogi következményeit.

A fentiek nem jelentik ugyanakkor, hogy Kína álláspontja morálisan tartható lenne. Furcsa és torz, hogy olyan állam tiltakozik egy tankönyv történelmi hamisításai ellen, mely országban hatvan éve az összes iskolai kiadványt cenzúrázzák, meghamisítják, sőt, ha kell, újra meg újra átírják. Kína ugyanúgy - a diktatúra miatt ráadásul sokkal hatékonyabban - leplezi saját, háborúban és utána elkövetett bűneit. Mao párthadserege a világháború alatt bevételeinek egyharmadát a drogkereskedelemből szerezte, tömegeket szoktatva rá az ópiumra. És a kínaiak szintén kísérleteztek a hadifoglyokkal, japánokkal éppúgy, mint Koreában az amerikaiakkal. Az átnevelés módszereinek skálája az agymosástól a kínzáson át az embertelen bánásmódig terjedt. Mao jobbkezének, Kang Sengnek a vezetésével a saját hadseregüket is megtizedelték, Csang Kaj-sek vagy a japánok ügynökeként káderek sorát kivégezve. Tibeti háborúja során a kínai légierő páratlan szépségű kolostorok sorát bombázta porrá. Mindennapos eljárás volt az élveeltemetés, a keresztre feszítés, a halálra éheztetés, a máglyán égetés. A kínai pártállamnak, amely 1949 óta háborús és emberiségellenes bűnök sorozatát követte el, nincs erkölcsi alapja mások vétkeinek kritizálására.

Egyik félnek sem akaródzik kimondani, hogy amit tett, nem fér össze a konfuciánus etikával vagy a busidó szellemiségével. Helyette van a szenvedéslicit, a bűnök versenye, amelynek során az ellenfél szörnyű tetteit abszolutizálják, a sajátjaikat pedig relativizálják vagy eltagadják. Pedig először vizsgáljuk meg a magunk lelkiismeretét, s csak aztán kutakodjunk másokéban.

És van a dolognak még egy tanulsága: a közösségi normákra alapozott ázsiai társadalmak a jelek szerint védtelenebbek a tömeghisztériával szemben. A tüntetőkben egyik oldalon sem látszik szemernyi önkritika, megértés a másik fájdalmával szemben. Az individualista európai társadalomfejlődés előnye, hogy amennyiben az egyén megőrül, legfeljebb elmeklinikára viszik. De egy kommunitárius társadalommodellben, ha a tömeg megtébolyodik, nemigen van egyéni kritikára, mérlegelésre lehetőség. Kérdés, van-e így esély a francia-német típusú kínai-japán megbékélésre. Persze mi, európaiak sem lehetünk túl büszkék. Földrészünk egyik kulturális szíve, Csehország a mai napig nem kért komolyan vehető bocsánatot a Benes-dekrétumokért, nemhogy kártérítést fizetett volna. Ahogy Magyarországon is megpróbálták a svábok kitelepítésének bűnét a kommunistákra rákenni, holott abban a többi párt is benne volt. Soviniszta lózungok a csúcstechnológiával együtt veszélyes kevercset alkotnak.

PAPP LÁSZLÓ TAMÁS

(A szerző újságíró)

„A politikusok szeretik a káoszt”

„A politikusok szeretik a káoszt”

Bécs polgármestere gratulált Karácsony Gergelynek

Bécs polgármestere gratulált Karácsony Gergelynek

Nyéstán megismétlik a választást, mert olyanok is szavaztak, akiknek nem lett volna szabad

Nyéstán megismétlik a választást, mert olyanok is szavaztak, akiknek nem lett volna szabad

Caravaggio és Bernini művei Bécsbe költöznek

Caravaggio és Bernini művei Bécsbe költöznek

„Túl kicsi” bikini miatt tartóztattak le egy turistát a Fülöp-szigeteken

„Túl kicsi” bikini miatt tartóztattak le egy turistát a Fülöp-szigeteken

Kabrió dizájnterv készült a vadonatúj BMW X6 M-ből

Kabrió dizájnterv készült a vadonatúj BMW X6 M-ből