A minap a Fővárosi Ítélőtábla jogerősen is elmarasztalta Pánd község önkormányzatát, amiért a rendszeres szociális segélyben részesülőket jogellenesen kényszerítette munkára. Nem Pánd az első olyan település, ahol a legszegényebbeknek járó ellátásokat megvonták, vagy ahol a szociális ellátásokról szóló törvény szellemével ellentétes döntések születnek.

Az Országgyűlés még 1993-ban fogadta el az inkriminált jogszabályt, amely azóta számtalan módosítást megért ugyan, de a helyi közhatalom gyakran teljesen önkényesen értelmezi. Az első nagy sajtóvisszhangot kiváltott ügy az volt, amikor kiderült: a karcagi önkormányzat több évig csak akkor ítélt meg átmeneti segélyt a rászorulóknak, ha azok öt-tíz napot dolgoztak úgynevezett "társadalmi munkában". A kötelező penzum 2 ezer forintért öt, 4 ezerért tíz nap volt. A segélykérők utcát söpörtek, szemetet szedtek, havat lapátoltak. E rendszernek a kisebbségi jogok országgyűlési biztosa által kezdeményezett ügyészi vizsgálat vetett véget, megállapítva e gyakorlat jogellenességét. Később 135 panaszosnak a bíróság kártérítésként megítélte a ledolgozott napok után járó munkabért.

A törvény 2000. évi módosítása még kiszolgáltatottabbakká tette a legszegényebbeket, akiknek az érdekérvényesítő képessége egyébként is nagyon alacsony. A mai napig hatályos rendszer a karcagi ügyben már jogellenesnek minősített gyakorlatot szentesítette. Azóta a települési önkormányzat a rendszeres szociális segélyben részesülőknek nem társadalmi, hanem úgynevezett közcélú munkát szervez. A szabályozás értelmében az igénylő harminc munkanap ledolgozása után válik jogosulttá az ellátásra. Már maga a harminc munkanap is nehezen értelmezhető, hiszen munkaszerződést általában hónapokra, évekre vagy határozatlan időre szoktak kötni. A munkák jellegéből az is egyértelmű, hogy a legalacsonyabb iskolai végzettségűek - köztük jelentős százalékban a romák - kénytelenek elvégezni a munkát, míg a magasabban kvalifikáltak munkavégzés nélkül is hozzájuthatnak a segélyhez. Hatásában a törvény tehát az alacsonyabb képzettségűekre nézve egyértelműen hátrányos.

A pándi ügyben az ítélőtábla olyan általános gyakorlatra tett pontot, amely hosszú évekig működött, akárcsak néhány évvel korábban Karcagon. A pándi önkormányzat ledolgoztatta az igénylőkkel a harminc napot, folyósította is a segélyt, csak közben rendszeresen berendelte dolgozni a segélyezetteket néhány napra. Ha valaki nem vállalta a munkát, akkor azt az együttműködési kötelezettség megszegésének tekintették, és megvonták tőle az ellátást.

Való igaz, a jogszabály bevezette az együttműködési kötelezettséget, de a havi bérnek el kell érnie a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegét. Pándon viszont általában csak néhány ezer forintot kerestek az emberek, többnyire utólag kötött megbízási szerződés alapján. Ez a gyakorlat már önmagában is sértette a segélyezettek emberi méltóságát, ehhez párosult még a munkák jellege. A perbeli ügyben két kismamának kellett olykor majdnem másfél méteres árkokat takarítania, illetve két középkorú asszonynak a legnagyobb hóban - olykor családi segítséggel - lapátolnia, mindenféle melegedési lehetőség nélkül.

A sértettek zokszó nélkül vállalták a munkát, mert féltek egyetlen jövedelemforrásuk, a segély megvonásától.

MUHI ERIKA

(A szerző a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda munkatársa)

Orbán Viktor: "Riadót kell fújnom" - évértékelő percről percre

Orbán Viktor: "Riadót kell fújnom" - évértékelő percről percre

Kiderült, miért voltak lila foltok Orbán Viktor tenyerén

Kiderült, miért voltak lila foltok Orbán Viktor tenyerén

Horrorbaleset a Váci úton – gyorsulási verseny vezethetett kis híján tragédiához

Horrorbaleset a Váci úton – gyorsulási verseny vezethetett kis híján tragédiához

A Fitch és az S&P is megerősítette a magyar adósbesorolást

A Fitch és az S&P is megerősítette a magyar adósbesorolást

Véletlenül találták ezt a kiváló 41 éves Ladát, amit most Budapesten árulnak

Véletlenül találták ezt a kiváló 41 éves Ladát, amit most Budapesten árulnak

Szívmelengető kísérlet mutatta meg, mennyire együttérzők a papagájok – videó

Szívmelengető kísérlet mutatta meg, mennyire együttérzők a papagájok – videó