Egyetért-e ön azzal, hogy a tanköteles korú gyermekek után járó támogatás és kedvezmények megállapításának feltétele a tankötelezettség teljesítése legyen? Egyetért-e ön azzal, hogy a munkaképes korú munkanélküli személy szociális segélyt közérdekű munkavégzés teljesítése ellenében kapjon? E két népszavazási kezdeményezést indítja a mára országszerte elhíresült szociálpolitikai reformer, Monok polgármestere, a médiában felbukkanó lakossági felmérések pedig rendre visszaigazolják e kezdeményezések helyességét.

Remélem, nem kiabálom el - de mindazoknak, akiket a nagy hirtelenségben közéleti sztárrá előlépett, antihumánus "segélyért közmunkát elv" aggodalommal tölt el, van egy jó hírem. Megítélésem szerint ugyanis a két kérdés egyike sem felel meg a népszavazási kezdeményezésekre vonatkozó előírásoknak. S állításom igazolása mellett, reményeim szerint arra is sikerül rámutatni, hogy felelős közhivatalt betöltő személyek, esetünkben a kezdeményező polgármester, mennyire nincsenek tisztában még azokkal az alapvető jogszabályokkal sem, amelyekkel - elméletileg - nap mint nap dolgozniuk kellene.

Az első kérdéssel "csak" az a probléma, hogy alapjaiban sérti az alkotmány 67. paragrafusának 1. bekezdését, mely szerint "a Magyar Köztársaságban minden gyermeknek joga van a családja, az állam és a társadalom részéről arra a védelemre és gondoskodásra, amely a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges". Márpedig a kérdésben említett összes lehetséges támogatás, függetlenül attól, hogy a gyermek tanköteles-e, vagy sem, a gyermeknek jár, s nem fosztható meg ettől csak azért, mert a szülei bármilyen okból nem járatják iskolába. A tankötelezettség teljesítésének elmulasztására a hatályos jogszabályokban találunk szankciókat - s nemcsak értelmetlen, hanem embertelen is lenne bármelyik gyereket a szülei miatt büntetni.

Erre a megállapításra jutott egyébként június 17-én kelt jelentésében a kisebbségi ombudsman is - s ez az, ami igazán elkeserítő az első kezdeményezéssel kapcsolatban. A monoki polgármester ugyanis vagy nem olvasta, vagy nem értette, vagy ami még rosszabb, ha olvasta is, minden további nélkül figyelmen kívül hagyta a saját önkormányzatát, saját tevékenységét érintő ombudsmani jelentést, amikor pár nappal később meghirdette népszavazási kezdeményezéseit.

Ha a kezdeményező a kérdései megfogalmazása előtt legalább kicsit is elmélyedt volna a hatályos szociális törvényben (szt.), amely alapjaiban szabályozza a segélyezési rendszert, akkor ráadásul hamar felfedezte volna, hogy abban a "közérdekű munkavégzés" nem szerepel. A hétköznapi nyelvben közmunkaként emlegetett megoldást ugyanis az szt. a "közfoglalkoztatás" fogalmával fedi le. Persze lehet, hogy nem tévedett a polgármester, mert a hazai jogrendben szerepel a "közérdekű munkavégzés" fogalma is - csak éppen ezt a büntető törvénykönyvben találjuk, méghozzá a büntetési nemek felsorolásában. S mivel nincs jogunk feltételezni, hogy egy polgármester ne nézne utána javaslatai jogszerűségének, sőt, ne ismerné a legfontosabb törvényeket, ezért vonjuk le gyorsan a következtetést: a polgármester ahhoz kér jelentős állampolgári támogatást, hogy a szociális segélyezésben érintett munkaképes korú munkanélküli személyeket a Btk.-ban meghatározott főbüntetések egyikével szankcionáljuk. Ha tényleg erre tartunk, még a végén újra eljön a kmk (közveszélyes munkakerülés) korszaka is.

Az eddigi joggyakorlat és a hatályos jogszabályok alapján elképzelhetetlennek tartom, hogy akár az Országos Választási Bizottság, akár az Alkotmánybíróság alkotmányosnak ítéljen egy olyan népszavazási kezdeményezést, mely Btk.-szankcióval sújt mindenkit, aki szociálisan a közösség támogatására szorul. S amellett már szó nélkül elmehetünk, hogy a népszavazási kezdeményezések esetében elengedhetetlen az egyértelmű fogalomhasználat - márpedig önmagában az, hogy "szociális segély", nem értelmezhető. Létezik rendszeres szociális segély, átmeneti segély, temetési segély - és még jó pár, az szt.-ben részletesen ismertetett támogatási forma. Vajon ha a polgármester javaslatába a családi pótlékot is beleértjük, akkor is ilyen elsöprő népi tapsvihar fogadná e népszavazási kezdeményezést? Aligha. Mindenesetre, a második kérdés szinte abszurd módon hemzseg a jogi pontatlanságoktól, melyek önmagában alkalmatlanná teszik, hogy sikeres népszavazási kezdeményezés váljék belőle.

Csináljunk gyorsan kasszát: az első kezdeményezés szimplán alkotmányellenes, a második pedig értelmezhetetlen. S e mellé tegyünk oda egy polgármestert, akinek meghirdetett kezdeményezései teljes jogi dilettantizmusról árulkodnak, és a javaslat mellett harcosan kiálló számos ismeretlen és ismert személyiséget. A helyzet kiábrándító, de nem reménytelen. Népszavazás erről valószínűleg nem lesz. Csak a közveszély marad.

UNGER ANNA

(A szerző politológus, a Progresszív Intézet vezető elemzője)

Cser Ágnes: Igazságtalan és etikátlan a hálapénz büntetése

Cser Ágnes: Igazságtalan és etikátlan a hálapénz büntetése

Tényleges életfogytiglant kapott a zsámboki gyilkos

Tényleges életfogytiglant kapott a zsámboki gyilkos

Feljelentésből tudta meg, hogy a miskolci kórházban három éve kivették a petevezetékeit

Feljelentésből tudta meg, hogy a miskolci kórházban három éve kivették a petevezetékeit

Bármikor robbanásszerűen kitörhet egy vulkán a Fülöp-szigeteken

Bármikor robbanásszerűen kitörhet egy vulkán a Fülöp-szigeteken

Célzott likvidálás: a terrorizmus ellen nem hatásos a vezetők kilövése

Célzott likvidálás: a terrorizmus ellen nem hatásos a vezetők kilövése

Nick Cave elmondta, kit tart korunk legnagyszerűbb művészének

Nick Cave elmondta, kit tart korunk legnagyszerűbb művészének