szerző:
HVG

A tudás legkorszerűbb formájú terjesztésére vállalkozott a héten Budapestre is elérkezett TED-projekt. A rendezvénysorozat Technology-Entertainment-Design címmel indult negyedszázada az USA-ban, ahol eredetileg évente tartottak egész napos találkozókat a technológiai újdonságok, menedzsment-megoldások legfrissebb fejleményeiről. Informatikai guruk, Nobel-díjas tudósok, művészek, üzleti sztárok lépnek fel azóta is. A kezdeményezés nemzetköziesedett, immár több országban is rendeznek „kihelyezett” összejöveteleket. A neves személyiségek igyekeznek inspirálni a közönséget, legfeljebb negyedórás színpadi előadásokkal, amelyek azután az interneten is megtekinthetők. A program nagyobb érdeklődést keltett a világban, mint egy évtizede a francia Yves Michault L'Universite de tous les savoirs előadás-sorozata. Érthető, a TED divatosabb közegben (internet, videomegosztás) működik, és trendibb kulturális forrásokból táplálkozik.

A TED hazai megjelenése újabb kihívás a tudomány és a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) társadalmi kommunikációjának. Ilyen volt az említett francia kezdeményezés is, amire nyolc évvel ezelőtt az MTA Mindentudás Egyetemének elindításával öntörvényű választ adott. Hiszen nem az ötletadó koncepciót valósította meg, hanem a tudomány demokratizálása helyett a „tudományos kánon” témáinak, megközelítéseinek és „felkent” tudósainak közönségbarát megjelenítése lett a program tartalma. Természetesen a tudás reprezentálásának nemcsak ez lehet az útja, de az Akadémia választását sikerült elfogadtatni az akkor kezdeményező és finanszírozó Matávval. A tudomány népszerűsítése mellett ebből az MTA profitálta a legtöbbet, hiszen nőtt a presztízse – ám mindezzel kockázatot is vállalt. A hazai kulturális és közéletben ma már világosan látszik ugyanis a nyugati tudományosság értékei melletti kiállás jelentősége. Egyik oldalról a posztmodern relativizmus és technológiai szkepticizmus, a másik irányból az újpogány és sámánista hagymáz rontja a tudomány esélyeit a közbeszédben, a médiában, a kultúrában. Korábban is akadtak persze nehézségek. A Mindentudás Egyetemét végigkísérte a magát „főáramnak” tekintő honi értelmiség csendes távolságtartása, a sorozat fő szervező elve ugyanis a nemzetközi tudományos verseny által jegyzett teljesítmény és a valóságos nézői érdeklődés volt (persze melléfogások is előfordultak) az ideológiai valahova tartozás helyett.

Az MTA szakmai primátusának érvényesítése a Mindentudás Egyeteme újrainduló szakaszában már nem csak presztízskérdés. Míg korábban a finanszírozás túlnyomó része vállalati adomány volt, most teljes egészében közpénzből – a Norvég Alap nyújtotta hárommillió euróból, ezen belül az MTA 127 millió forintnyi ráfordításából – folytatódhat a program ez év tavaszán. Így a tudományos köztestület joggal várja el, hogy a közönség figyelméért zajló versenyben ebből a forrásból a magyar akadémiai tudomány értékei kapjanak elsőbbséget. Hogy ezt a pénzt célszerűen, nem pedig a honi közbeszerzési lenyúlások és közmédia-gazdálkodások technikáival használják-e fel, az könnyen ellenőrizhető lesz: ekkora összegnek igazán nagy robbanást kellene produkálnia a tudományt bemutató médiában.

A jó sáfárkodáson túl más tétje is van annak, hogy a TED, az egyetemek tudománykommunikációs programjai és az értelmiség politikai-ideológiai csatái közepette az MTA miképpen tudja megújítani médiastratégiáját. A tudomány autonómiája és értékvezéreltsége volt a nyugati társadalomszerveződés, az építkező kapitalizmus egyik morális és technikai bázisa. Ez persze konzervatív alternatíva, ragaszkodás az autoritást, az intézményesen garantált hitelességet kínáló tudományos önképhez, a celebshow és az értékrelativizmus ellenében. Ha igaz, hogy a világválságból kikeveredő Nyugat a protestáns ihletésű munkakultúrához visszatérve keresi az útját, ebben a tudomány ethosza bizonyosan meghatározó lesz. Ennek kommunikálásához a médiaigényeknek nem alávetett, de médiaképes tudomány kell!

FÁBRI GYÖRGY

(A szerző egyetemi docens, a Mindentudás Egyetemének korábbi tudományos igazgatója)

Ön hány kattintásra van a sikertől? Tényleg elég hozzá kattintgatni?

Ön hány kattintásra van a sikertől? Tényleg elég hozzá kattintgatni?

Marabu FékNyúz: Őrségben

Marabu FékNyúz: Őrségben

Papírpalack fejlesztésébe szállt be a Coca-Cola

Papírpalack fejlesztésébe szállt be a Coca-Cola

Messi: Lenyűgöző volt Zsóri Dániel gólja

Messi: Lenyűgöző volt Zsóri Dániel gólja

Radar360: Orbán együttműködne Karácsonnyal, török–amerikai tárgyalás

Radar360: Orbán együttműködne Karácsonnyal, török–amerikai tárgyalás

Katarban már olyan forróság van, hogy az utcákat is légkondizzák

Katarban már olyan forróság van, hogy az utcákat is légkondizzák