Néhány héten belül javaslatot kell tennie az Európai Bizottságnak, csatlakozhat-e Bulgária és Románia 2007. január 1-jén az EU-hoz, vagy halasszák el egy évvel a felvételüket. A brüsszeli bővítési biztos a bizonytalanság fenntartásával elsősorban Szófiát akarja nagyobb teljesítményre ösztönözni.

"Ezt a békát a tagállamok már lenyelték" - fogalmazott az Európai Bizottság (EB) egyik tisztviselője a HVG ama kérdésére, hogy a tagállamok egy részének az EU bővítési politikájának folytatásával kapcsolatos aggályai befolyásolhatják-e Bulgária és Románia csatlakozásának az időpontját. A két ország tavaly áprilisban aláírt, a tagállamok kétharmada által már ratifikált csatlakozási szerződése szerint ugyanis az EU egy évvel - 2008. január 1-jére - elhalaszthatja felvételüket, ha "számos fontos területen", valamint Románia esetében összesen 11 külön bel- és igazságügyi, illetve a versenypolitikai kötelezettségvállalás tekintetében nem tudják teljesíteni az uniós tagsággal járó követelményeket.

A halasztásra az EB tehet ajánlást. Ennek elfogadásához vagy elvetéséhez az Európai Tanács egyhangú határozata szükséges, kivéve, ha a Romániára vonatkozó különleges kötelezettségvállalások közül egy vagy több indokolja az úgynevezett halasztási záradék alkalmazását, amikor a minősített többség is elegendő. Azért volt szüksége az EU-nak erre a pótlólagos biztosítékra, mert Románia sokáig Bulgária mögött kullogott a csatlakozási tárgyalásokon, a gyorsabban haladó Szófia panaszkodott is amiatt, hogy várakoznia kell az északi szomszédra. Mára azonban fordult a kocka.

Olli Rehn, az EB bővítésért felelős finn tagja május 16-án terjeszti az Európai Parlament (EP) és a Tanács elé az EB újabb jelentését Bulgária és Románia felkészüléséről. A dokumentum következtetéseire támaszkodva javasolhatja az EB a csatlakozás egyéves halasztását egyik vagy mindkét tagjelölt esetében. Rehn a minap az EP külügyi bizottsága előtt előzetes értékelést adott a két ország felkészüléséről, de nem bocsátkozott jóslatokba. Úgy vélte, hogy a 2007-es csatlakozás lehetősége még mindkét ország számára nyitva áll, de "végre is kell hajtani" és "be kell fejezni" a reformokat. Feltűnést keltett viszont, hogy Rehn elsősorban Bulgáriát és nem Romániát kritizálta. Ennek bizottsági források szerint egyszerűen az az oka, hogy a 2005 eleji kormányváltás után a románok "nagyon összeszedték magukat", miközben a bolgárok tavaly őszig csak "ültek a babérjaikon", amiben persze náluk is közrejátszottak a választások.

Már az EB előző, októberi jelentéséből kiviláglott, hogy Bulgária elveszítette korábbi előnyét Romániával szemben, mostanra pedig kifejezetten hátrányba került. A biztos szerint Romániában már sínen van az uniós elvárásokkal összhangban lévő igazságszolgáltatási reform, a megvalósítását a jelenlegi ütemben kell folytatni, ám Bulgáriával még a március végi alkotmánymódosítás után is elégedetlenek Brüsszelben. Az EB szerint a bolgár alkotmány szövege továbbra sem garantálja egyértelműen e hatalmi ág függetlenségét. Szófia megtette az első lépéseket a korrupció elleni harcban, de a magas szintű visszaélések ellen még mindig nem lép fel kellő eréllyel. A bolgár hatóságok a szervezett bűnözéssel szemben is passzívak, kevés a büntetőeljárás és a vádemelés. Összességében "nem kielégítő" a bulgáriai igazságügyi reform mérlege - állapította meg Rehn.

Más lemaradásai is vannak Bulgáriának és Romániának, például a belső piac működését, az EU külső határainak védelmét, a mezőgazdaságban a kifizető-, igazgatási és ellenőrzési rendszert, a közösségi állategészségügyi, élelmiszer-biztonsági és környezetvédelmi jogszabályok átvételét érintik. Eme nehézségek megoldására Bulgária és Románia csatlakozási okmánya az EU-ba 2004-ben felvett tíz új tagállam szerződéséhez hasonlóan három védzáradékot is tartalmaz, egy általános gazdaságit, és egy-egy különleges belső piacit, valamint bel- és igazságügyit. A három évig vagy annál hosszabb ideig hatályban tartható védőintézkedéseket az EB hozza meg, a csatlakozás halasztásról szóló döntés azonban a tagállamok joga, de csak akkor határozhatnak így, ha az EB javasolja. Ily módon ez az egyetlen fegyver a közösségi vívmányok fölött őrködő testület kezében, amellyel a bolgár és a román hatóságokat a fő strukturális probléma, az igazságügy rendbetételére ösztökélheti.

Nem véletlen tehát, hogy Rehn Szófiának címzett szigorú szavait az EP-ben sokan afféle utolsó figyelmeztetésnek vették. Annál is inkább, mivel egy másik nyilatkozatában azt is közölte, hogy a bolgár és a román csatlakozás időpontjának szétválasztása politikailag és technikailag egyaránt lehetséges. Uniós diplomáciai berkekben mégis úgy hírlik, hogy az EB minden kétkedése ellenére sem ajánlja majd Bulgária és Románia felvételének az elhalasztását a tagállamoknak. A csatlakozás időpontjának lebegtetése ügyes taktika: Rehn folyamatos nyomást gyakorol a bolgár és a román kormányra, amelyeknek úgymond a verseny "utolsó száz méterét" is le kell futniuk.

A Huszonötök többsége minden jel szerint afelé hajlik, hogy egy esetleges halasztás kevesebb hasznot hajtana, mint amennyi kárt okozna akár Bulgáriában, akár Romániában. Mindkét országban a nacionalista, populista pártok malmára hajtaná a vizet, destabilizálhatná a reformokat folytató kormányokat. Végül is eljutottak arra a szintre a felkészülésben, amikor valójában már minden a tagállamok politikai döntésén múlik. A csatlakozást még az a néhány tagállam - Ausztria, Dánia, Franciaország és Németország - sem akarhatja megakadályozni, amely az EB májusi verdiktjéig elnapolta a szerződés ratifikálását. Ráadásul az a fura helyzet, hogy a pillanatnyilag felkészületlenebbnek látszó jelöltet nehezebb büntetni: Bulgária csatlakozásának elhalasztásához konszenzust kellene elérni a Tanácsban. Ezért valószínűbb az a forgatókönyv, amely szerint 2007. január 1-jén mindkét ország tagjává válik az EU-nak, de egyelőre nem teljes jogokkal a védzáradékkal körülbástyázott belső piaci, valamint bel- és igazságügyi területen. Más szférákban Bulgária és Románia egyenjogúságát semmi sem csorbítja, ami egyben azt is jelenti, hogy a közösségi szerződések tiszteletben tartását az EB azonnal jogsértési eljárásokkal, a szokásos automatikus szankciókkal, például bizonyos uniós támogatások felfüggesztésével kényszerítheti ki.

VIDA LÁSZLÓ / BRÜSSZEL

Állj mellénk!

Tegyünk közösen azért, hogy a propaganda mellett továbbra is megjelenjenek a tények!

Ha neked is fontos a minőségi újságírás, kérjük, hogy támogasd a munkánkat.

Állj mellénk!

Tegyünk közösen azért, hogy a propaganda mellett továbbra is megjelenjenek a tények!

Ha neked is fontos a minőségi újságírás, kérjük, hogy támogasd a munkánkat.
Megváltozik a Windows logója

Megváltozik a Windows logója

A kerületi képviselők fizetésemelése smafu eddigi "mellékeseikhez" képest

A kerületi képviselők fizetésemelése smafu eddigi "mellékeseikhez" képest

A Telekom nagyon beletrollkodott a békés családi idillbe

A Telekom nagyon beletrollkodott a békés családi idillbe

Átült két MSZP-s képviselő a DK frakciójába Újpesten

Átült két MSZP-s képviselő a DK frakciójába Újpesten

Ha a vizitdíjból akkora balhé volt, képzelhetjük, ebből mekkora lesz

Ha a vizitdíjból akkora balhé volt, képzelhetjük, ebből mekkora lesz

Megállapodott az Egyesült Államok és Kína, nem lesz amerikai pótvám

Megállapodott az Egyesült Államok és Kína, nem lesz amerikai pótvám