hvg360 loader
2021. február 4.Mese, hogy az ország mindenkié
Fülszöveg
Tartalomjegyzék
Jakus%20Ibolya.jpg
Jakus Ibolya

Mese,hogyazországmindenkié

Magyarország nem jogállam, hanem előjogállam. A neres az új nemes, a kiválasztott réteg privilégiumait garantáló törvények már-már új aranybullává szilárdulnak össze, persze ellenállási záradék nélkül. A kiváltságos elit a jogszerűség álcája mögé bújva nyúlhat le nagy- és kisbirtokokat, kastélyokat és palotákat, komplett gazdasági ágazatokat és közpénzmilliárdokat. S ha úri kedvük úgy kívánja, a többmilliós fizetésekkel és százmilliós ingatlanokkal körülbástyázott narancsvérűek szégyenkezés nélkül, nagykanállal dézsmálhatják az olyan állami lakás- és családtámogatásokat is, amelyek kevésbé perverz rendszerekben a rászorulók boldogulását segítik.