Gyurcsány Ferenc expozéja (a teljes szöveg)

Utolsó frissítés:

Tetszett a cikk?

Gyurcsány Ferenc miniszterelnök-jelölt kormányprogramját vitatta meg szerdán az Országgyűlés. Az alábbiakban közöljük a miniszterelnök-jelölt parlamenti expozéjának írásos változatát.

Köztársasági Elnök Úr! Miniszterelnök úr! Házelnök Asszony! Tisztelt Ház! Kedves Vendégeink!Amikor két nappal ezelőtt a köztársasági elnök úr megbízott az új kormány megalakításával, akkor a felkérésre válaszoló, rövid mondataim végén azt mondtam: Elnök úr, felkészültem. Készen állok.Igen, felkészültem. Felkészültem a politikában és az azt megelőző életemben. Megtanultam dönteni, megtanultam felelősséget vállalni. Családért, majd vállalatért, később egy egész faluért, városért, és osztozhattam abban a felelősségben Medgyessy Péter kormányának minisztereként, amelyet az országért vállaltunk.Igen, Elnök úr, igen, tisztelt Képviselők, készen állok. Tudom, mit akarok, és tudom, hogy képesek leszünk mindent véghezvinni. Megfogalmaztuk programunkat, számba vettük teendőinket, szocialisták, szociáldemokraták és liberálisok - együtt és közösen.Programunk nem két párt programja, hanem koalíciós program. Nem egymás mellé helyeztük, hanem közösen fogalmaztuk meg, és egységes egésszé gyúrtuk össze. Közösen vállaljuk a felelősséget, miként közösen hiszünk az eszményeinkben is. Hiszünk bennük, ezért nem engedünk belőlük, ezek alapján fogunk kormányozni.Az új kormány programja a folytonosság és a változás programja. Azokra a célokra, elvekre, szándékokra épül, amelyek alapján 2002-ben a választók mandátumot adtak a szocialistáknak és a szabaddemokratáknak, hogy kormányozzanak.Az elmúlt két év gyorsmérlege a következő: eredmények, amelyeket már nem lehet elvenni az emberektől, amelyek beépültek a hétköznapjainkba, és a lendület, amelyet vissza kell szerezni Magyarországon ugyanis több határozottságra, következetességre, nagyobb lendületre van szükség.Tudjuk, a váltás önmagában még nem hoz lendületet. A váltás még nem változás. A váltás megtörtént, a változást meg kell csinálnunk. Az Önök előtt lévő dokumentum annak a programja, hogyan fogjuk megcsinálni.Hölgyeim és Uraim!A politikus, ha tehetséges, ha ügyes, meg tudja szerezni a hatalmat. A jó politikus pedig le is tud róla mondani. Az előbbi szakmai, az utóbb emberi erény. Medgyessy Péter képes volt, és kész volt mind a kettőre.Itt, az Ország Házában köszönöm meg neki mindazt, amit hazánkért és a nemzetért, a Magyar Köztársaságért az elmúlt két évben és az azt megelőző, nagyon hosszú, sikeres pályafutása alatt tett. Miniszterelnöksége alatt a múlt jó néhány szociális mulasztását pótolta, növelte Magyarország tekintélyét Európában és a világban. Megmutatta, hogy a politikus is ember. Miniszterelnök úr, köszönjük szépen!Magyarországnak most arra van szüksége, hogy ne csak hallják, de értsék is a szavát, értsék szándékait Európában és a világban. Ehhez szükségünk van arra az államférfira, akinek adnak szavára, és akinek odafigyelnek mondanivalójára. Ezért felkérem Medgyessy Pétert, hogy képviselőnkként, ha úgy tetszik, követünkként segítse Magyarország európai érdekeinek érvényesítését. Miniszterelnök úr, ha felkérésemet elfogadja, engem megtisztel, az országnak pedig sokat használ. Köszönöm szépen!Tisztelt Országgyűlés!Alapvetően kétféle kormány van. Az egyik adminisztratív feladatnak fogja fel az ország irányítását, a másik, mindezen túl, elsősorban erkölcsinek. Az egyik zökkenőmentes, üzembiztos kormányzást akar, a másik, ha szükség van rá, akkor konfliktusokat is vállaló, az örökölt helyzeten változtatni akaró, bátor és lendületes kormányzást.Az egyik a fennálló állapotok megőrzését tartja feladatának, a másik fel mer háborodni és ebből cselekvést formálni.Az egyik azokat támogatná, akiknek erős hangja. A másik azt mondja: ne a hangerő számítson.Ami az egyiknek lózung, a másiknak eszmény, ami az egyiknek szlogen, az a másiknak érték.Az egyik szemlesütve fordul a múlt felé, és tart a jövőtől, a másik, a múlt hagyományaira alapozva, a jövőt formálja.Én a bátor, eszményekre és értékekre épített, a jövőre koncentráló, cselekvő kormányzásban hiszek.A cselekvő kormány pedig nem aszerint alakítja társadalompolitikáját, hogy melyik csoportnak mekkora az érdekérvényesítő képessége, hanem aszerint, hogy kinek mekkora szüksége van a közösből való támogatásra, egy emberibb, egy igazabb, egy méltóbb életre.Meg fogjuk hallani azok hangját is, akiknek hangja nehezen, sokszor egyáltalán nem jutott el a kormányokhoz. Mert az új kormány valamennyiünk kormánya lesz. Nemcsak az erőseké, hanem a gyengéké, valamennyié, sokmillió magyar honfitársunké.Tisztelt Ház!A mi nemzeti büszkeségünk nem a dacszövetségek büszkesége. Nemzeti öntudatunk forrása a teljesítmény. A mérhető, az elvitathatatlan, a tiszteletet kiváltó. Hozzájárulásunk a világ tudásához, művészetéhez, sportkrónikájához.Tisztán és egyenesen beszélünk. Meg fogjuk osztani dilemmáinkat, és ha van, tépelődéseinket is. Nem tetszelgünk a mindenható és mindentudó kormány szerepében. Elmondjuk: ennyi lehetőségünk van, miközben látjuk a célt. Azt mondjuk: választani és dönteni kell. És viselni a döntés felelősségét. Azt megígérhetem, hogy soha nem leszünk döntésképtelenek, de azt nem, hogy mindig mindenkinek tetsző döntést hozunk.Magyarországé feltörekvő gazdaság. Feltörekvő, detudnunk kell: egyszerre nem fog jutni minden célra.De éppen azért, merthogy feltörekvő gazdaság, céljairól nem kell lemondani, csak kellő módon ütemezni, sorrendbe állítani. A sorrendet pedig az ország közös érdeke, eszményeink értékei fogják meghatározni, nem az, hogy ki tud erősebben dörömbölni a kormány ajtaján, vagy éppen asztalán.Közös jövedelmünkből az elmúlt két évben sokat költöttünk,nagyon sokat. Helyes és jó célokra. Tudom, hogy új feszültségek is keletkeztek. Keletkeztek, mert volt bátorságunk egyszerre növelni az állam jóléti szerepvállalását, és megpróbáltuk - és remélem, meg is tettük -, hogy versenyképesebbé tegyük Magyarországot, versenyképessé tegyük a magyar nemzetet és a gazdaságot. Sokat költöttünk. Tudom: még többet kellene. Tudom: szinte mindenki többet akar. Így van ez egyéni magánéletünkben, így van a családban, így van szinte minden községben, faluban, így van a városokban - miért lenne ez másként Magyarországon? De én az okos asszony igazságában hiszek: nemcsak arról kell gondolkodni, hogy mire, hanem arról is, hogy miből és hogy mennyiből. Mi több jövedelmet szeretnénk az országnak, erről szól a politikánk. És nem fogom elfogadni azt a politikát, amit sokak igyekeznek ránk eröltetni, azt a szereposztást, hogy a kormánypártok csak a bevételekért, az ellenzék pedig a kiadásért felel. Nem, Uraim, ezt a munkamegosztást nem fogjuk elfogadni. Nincs ilyen, Tisztelt Ház! Közös a dolgunk és közös a felelősségünk. Akkor is, amikor meg kell teremteni közös jólétünk anyagi forrásait is, amikor ehhez közös bevételre van szükség, erős, fejlődő, modern, rugalmas gazdaságra, és közös a felelősségünk akkor is, amikor ebből a közös jövedelemből ki kell elégítenünk Magyarország ezernyi szükségletét, ezernyi jogos, megalapozott igényét.A köztársaság kormányának célja a nemzeti érdek érvényesítése. A magyar érdek azonban számunkra nem elvont, nem megfoghatatlan dolog. Nagyon is konkrét. A magyar családok, a magyar nyugdíjasok, a magyar vállalatok, kutatók, művészek, sportolók érdeke.Kompromisszum-kész ember vagyok, a kölcsönös előnyökön alapuló kapcsolatokban hiszek. De soha nem fogom összekeverni a józan kompromisszumot a megalkuvással.A magyar érdekek képviseletében sem leszek hajlandó a megalkuvásra. Nem fogok habozni, ha érdekeinket sérülni látnám, de nem fogok habozni akkor sem, ha bárki a nemzeti érdek önkényes értelmezésével próbálná veszélyeztetni céljainkat.Patrióta vagyok. Patrióta kormány leszünk.Tisztelt Országgyűlés!Kormányprogramunk értékek köré szerveződik. Olyan értékek köré, amelyek - legjobb meggyőződésünk szerint - jobbá, otthonosabbá teszik Magyarországot.Számomra, a koalíciós pártok számára a legfontosabb alapérték az igazságosság.Több lehetőséget a nélkülözőknek, több felelősséget a tehetősektől - ez az igazságos közteherviselés programja.Az erősek, a tehetősek szövetségeseink, de mondjuk ki: nem ők politikánk kedvezményezettjei. Mondjuk ki: a vagyon, különösen a nagy vagyon, a magas jövedelem kötelez. Kötelez arra, hogy befektetést vállaljunk a jövőbe, mert ebből a befektetésből lesz gyermekeink gyarapodó élete. Kötelez arra, hogy ne önző módon, hanem több felelősségvállalással vegyünk részt környezetünk gondjainak megoldásában, viseljük gondját falvainknak, városainknak, viseljük gondját munkásainknak, hogyha kell. Mert van felelősségünk őértük is.Megszüntetjük azt az igazságtalanságot, hogy a családi adókedvezményt ma csak a magasabb jövedelemmel rendelkezők tudják teljes egészében igénybe venni.A gyermekeknek kell egyenlő esélyt adni a későbbi boldogulás érdekében. Ezért, miközben - mondhatom: természetes módon - folytatjuk a tizenharmadik havi családi pótlék kifizetését, a rászorulóknak járó ingyenes tankönyv biztosítását, vagy a gyermekvédelmi támogatás folyósítását, elérjük, hogy a közpénzekből a legnehezebb körülmények között elő gyermekek kapjanak többet.A köztársaság kormánya az otthonteremtés terén is azokat támogatja, akiknek erre valóban szükségük van. A befektetési célú lakásvásárlás helyett a fiatalok és pályakezdők otthonteremtését fogjuk támogatni. Az a különbség az előző, konzervatív és a jelenlegi kormány támogatáspolitikája között, ami a különbség az ingatlan-befektetés és az otthonteremtés között. Mi az otthonteremtésre szavazunk. De segítünk azoknak is, akik még így sem engedhetik majd meg maguknak a lakásvásárlást. A 30 éven aluli fiatal párok lakásvásárlásához hitelgaranciát biztosítunk, így már minimális önerővel, nem egy esetben talán készpénz nélkül, a szociálpolitikai támogatás igénybevételével lehetőség nyílik az önálló otthonteremtésére, lehetőség nyílik a független, önálló családalapítás elkezdésére.Az értelmes élet, a nyugodt gyarapodás, a tekintélyt ésmintát adó apai, anyai, nagyszülői szerepek talán legelső feltétele a munka. A jól fizető munka és a munka jövedelméből elért gyarapodás. Ezért a köztársaság kormányának politikájában a központi helyet a munkahelyteremtés fogja elfoglalni.Magyarországon az elmúlt kettő évben több mint kettőszázezerúj munkahely létesült. Igen, ezzel egy időben több mint százezer munkahely megszűnt. Megváltozott a világ. Új munkahelyek születnek, mások megszűnnek. Dinamikus, változó világban élünk. Olyanban, amelyben a magyar embereknek, a magyar családoknak, a magyar társadalomnak kell tudnia alkalmazkodni. De ahogy látom, amelyhez tud is alkalmazkodni. Erre az alkalmazkodó-készségre és képességre Magyarország büszke lehet. Ez lesz az, amely fel fogja emelni. Mert nemcsak ragaszkodik a status quo-hoz, nem csak ragaszkodik az elért pozícióhoz, hanem képes azt folyamatos változással, változtatással újratermelni. Ez a fajta dinamizmus lesz az, amely után nem kell megijedni, ha bezárnak egy munkahelyet, mert tudjuk, hogy egy fejlődő gazdaságban ha megszűnik egy munkahely, születik kettő. Mi éppen erre számítunk, ezekre a plusz munkahelyekre.Persze, van ebben dolgunk. Van ebben dolga a kormánynak, van ebben dolga a gazdaság szereplőinek, van ebben dolga a szakszervezeteknek, van ebben dolga valamennyi munkavállalónak és annak, aki akar dolgozni. A mi dolgunk, hogy olyan gazdasági környezet kialakulását segítsük, amelyben a befektetők, a munkavállalók, a vállalatok vezetői, munkaadók és alkalmazottak egyaránt perspektívát, fejlődést, a magasabb jövedelem, a tisztességes gyarapodás lehetőségét látják.Mi ösztönözni fogjuk a beruházásokat. Segíteni fogjuk azokat, akik munkavállalóként hátránnyal indulnak el. Ezért fogjuk járulékkedvezménnyel támogatni a pályakezdők foglalkoztatását, a gyesről, gyedről visszatérő édesanyákat és édesapákat, az 50 év felettiek foglalkoztatását.Európai uniós csatlakozásunk egyszerre növelte az együttműködés, a nemzetek közötti szolidaritás lehetőségét, de növelte a verseny kényszerét is. Azt gondolom, hogy a verseny lehetősége még nem a győzelem záloga. Nem a zálog, de valóban lehetőség és esély. El akarom mondani, nagyon világosan és egyértelműen: nem tudom, és nem lehet győztesnek tekinteni egy olyan országot, ahol milliók tekintik magukat vesztesnek. Tudom, hogy a kormányt, a kormány teljesítményét Magyarországon a falvakban, városokban, kertekben és munkahelyeken, kint az utcán, füstösebb és tisztább levegőjű kocsmákban és éttermekben emberek egymás között diskurálva, magánbeszélgetésekben és a közösség nyilvános diskurzusaiban akkor fogják sikeresnek tartani, ha egyre többen érzik úgy, hogy ők nem vesztesei ennek az elképesztő átalakulásnak, ennek az elképesztő útnak, amelyen Magyarország elindult, és amelyen végigment. Magyarországon a győztesek Magyarországát szeretnénk megcsinálni. Magyarországot a győztesek, erősek és sikeres emberek országává kívánjuk tenni.Újra és újra el fogom mondani: nem hiszek abban a politikában, és végképp nem hiszek azokban a politikusokban, akik úgy gondolják, hogy majd ők hozzák el a boldogságot. Nem hiszek azoknak a politikusoknak, akik úgy gondolják, hogy nincs más dolga az embereknek, mint szavazni a politikusokra, akik majd boldogságot teremtenek. Abban hiszek, hogy az emberek munkája, tehetsége, szorgalma, bátorsága, az, ahogy változtatnak és önállóak lesznek, azok fogják megteremteni Magyarország sikerét és a boldogságot. Ebben hisz a szociáldemokrata-liberális koalíció.Van dolgunk nekünk is, persze. Például az a dolgunk, hogy egy percig se veszélyeztessük, hogy Magyarországra 2010-ben már olyan hétköznapok köszöntsenek be, amikor a legtermészetesebb módon, mi is euróval fizetünk. Igen, 2010-ben Magyarországon euróval fogunk fizetni. Olyan programot fogunk folytatni, amely ezt lehetővé teszi. Nemcsak hogy nem veszélyezteti, de támogatni is fogja.Mert a növekvő gazdaság, amely mindezt lehetővé teszi, ez a növekvő gazdaság jelenti a fedezetét minden tervünknek: az adócsökkentésnek, a nyugdíjemelésnek, a kórházfelújításnak, bérlakásépítésnek, a tömegközlekedés fejlesztésének. Lehet persze fedezet nélkül is jobban élni, meg lehet próbálni, de akkor a számlát majd gyermekeink fogják kifizetni. Márpedig mi olyan gazdaságpolitikát akarunk megvalósítani, amely a gyermekeinkre nem kifizetetlen számlákat, hanem biztonságot és lehetőséget hagy. Szilárd egyensúlyra alapozott, egészséges szerkezetű, fenntartható növekedéssel akarjuk megerősíteni a gazdaságot. Ehhez mértéktartó költségvetési politika kell, független, de együttműködő monetáris politika.Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Hölgyeim és Uraim!Nem a gazdaság állapota válságos, hanem úgy látom, hogy az ellenzék magatartása álságos. Tudom, hogy ez egy kínrím, dehát több mint kínos, ahogyan időnként az ellenzék beszélni tud a magyar gazdaság helyzetéről.Tisztelt Hölgyeim és Uraim, beszéljük meg!A magyar gazdaság az elmúlt időszakban soha ilyen tempóban nem növekedett. A magyar gazdaság növekedéséből soha ennyi jövedelem a magyar emberek pénztárcájába nem áramlott.Hölgyeim és Uraim!Magyarországon soha az elmúlt évtizedekben munkából ennyi jövedelem nem termelődött. 24 százalékkal növekedett az emberek munkából származó jövedelme 2002-ben, 2003-ban. Soha ennyivel a nyugdíjasok jövedelme nem emelkedett. Talán tudják: 17-18 százalékkal. Talán tudják, hogy soha az elmúlt években ilyen tempóban a magyar gazdaság exportteljesítménye nem nőtt. Talán tudják, hogy soha az elmúlt években a beruházások ilyen tempóban nem növekedtek. Talán tudják.Kedves Barátaim! Tisztelt Képviselőtársaim!Magyarország erős, és ez az erő a magyar gazdaságból, a dolgozni tudó, akaró emberek teljesítményéből származik.A versenyképességhez 21. századi infrastruktúra is kell. Mert az esély autópályán érkezik. Lehet autópálya-építésről beszélni, és lehet építeni. Önök építettek. Mert, Hölgyeim és Uraim, az esélyek is autópályán érkeznek. Köszönöm Medgyessy Péter miniszterelnök úrnak, hogy volt ereje és bátorsága, amikor dönteni kellett a ma fogyasztása vagy befektetése között. Akkor neki volt bátorsága és ereje az utóbbi mellett dönteni. Medgyessy Péter úgy fog bevonulni a magyar történelembe, mint akinek volt bátorsága annyi autópályát építeni, amennyit soha senkinek előtte Magyarországon.Magyarországon az idén május 1-jén nemcsak Győr, Fehérvár vagy Budapest csatlakozott az Európai Unióhoz, hanem Nyíregyháza, Debrecen és Szeged is. Ahhoz az európai életminőséghez, amelyhez hozzátartozik, hogy nagyvárosainkat autópályák kötik össze, az autópályák mentén pedig fejlődik a gazdaság, gyarapodik az élet. A mindennapok élményévé kívánjuk tenni, hogyÉszak-Kelet- Magyarországon, a Dél-Alföldön, a Balatontól délre eső országrészekben is utakon, jó minőségű utakon, európai utakon lehet közlekedni. Korszerű és megfizethető árú utakon. Mert mi megtettük. Önök beszéltek róla, mi megtettük. Matricás lett az M5-ös. Mi megtettük. És erre legyenek büszkék, hogy meg tudtuk tenni. Nem hiszek a két Magyarország hamis víziójában. Nincs kettő.Csak egy. Nem tűrjük a vidék és Budapest, falu és város szembeállítását. Esélyt viszünk mindenhová. Építjük fővárosunkat és a felzárkózás lehetőségét kínáljuk az elmaradott térségeknek. E cél érdekében folytatjuk a mezőgazdaság modernizációját is. Ezért indítunk beruházásösztönző programokat, hogy minél több lehetőséget, munkalehetőséget biztosítsunk a vidéken élőknek, és esélyt teremtsünk a magyar falunak.Tisztelt Országgyűlés, Hölgyeim és Uraim!Magyarország az elmúlt 15 évben sikeresen teljesítette euroatlanti integrációs céljait. Ez minden kormány tehetségét és teljesítményét dicséri, Antall Józseftől Medgyessy Péterig. A hétköznapokban, az egyének és közösségek életében tudjuk, hogy még nem történt meg elegendő, mindannyiunknak megelégedést hozó változás. Úgy adódott, hogy ennek a kormánynak a felelőssége, hogy olyan programot készítsen az ország számára, amely túlmutat választási ciklusokon, amely meghatározza Magyarország következő 7, 10, 12 éves fejlődését. El fogjuk készíteni a nemzeti felzárkózás, ha úgy tetszik, a nemzeti felemelkedés programját. El fogjuk készíteni a második Európa Tervet a 2007-2013 közötti időszakra. Ez arról szól majd, hogy hogyan lesz Magyarországból, ebből az Európa fél-perifériáján a maga polgárosodásával, a maga igyekezetével oly sokszor a tehetségét bizonyító, és annak időnként nagyon sok keserűségét is megélt országból egy modern, nyitott, hagyományaira büszke, fejlődő és erős Magyarország.Az a pénz, azok a források, amelyek erre a célra rendelkezésünkre állnak, lényegében megegyeznek azzal, amennyi pénz Magyarországra a 90-es években beáramlott. 20-30 milliárd euró. Elképesztően sok pénz. Annyi pénz, amelyből Magyarországon olyan fejlődés indulhat el, mint a legendás békeidőkben, valamikor az előző századfordulón. A XIX. és a XX. század találkozásánál, amikor ez a kicsike ország elindult, és nagyvárosok nőttek, modern városok nőttek, modern gazdasággal, modernizálódó társadalommal. Ez a felemelkedés vár Magyarországra. Ennek a felemelkedésnek a programját ez a kormány fogja megalkotni. Önökkel, és nagyon remélem, hogy Önökkel is, Uraim.Olyan Magyarországot teremtünk, amely az elfogadás és a befogadás kultúrájára épül. Hungaristákkal, rasszistákkal nem alkuszunk! Azt valljuk: ezekben az emberi méltóságot alapvetően érintő kérdésekben nemcsak a gyűlöletbeszéd megengedhetetlen, de a kétértelműség, a kacsintás, és a cinkosság is. Egyenes, tiszta beszédet várunk el mindenkitől! Aki vállalhatatlan eszmékkel flörtöl, az vállalja, ha meri.Magyarország legnagyobb lélekszámú kisebbsége a romáké. Küzdeni fogunk a diszkrimináció, az előítéletesség, a kirekesztés ellen. Folytatjuk azt a törekvést, amely az esélyteremtést és a közösségbe való beilleszkedést biztosítja roma honfitársaink számára az oktatás, a munka, az egészségügy, a kultúra területén egyaránt.Zhanav ke jekh Ungriko them si: le romengo thaj gazhengo them. Van, aki érti, hogy ez mit jelent, ha mással nem, a szívével. Egy Magyarország van, romák és magyarok közös országa. És én büszke vagyok erre.Tisztelt Országgyűlés, kedves Barátaim!Brüsszeltől Washingtonig tudják, illik hát kimondanom itt, Budapesten is. A magyar kormány teljesítménye. Medgyessy Péter kormánya sok tekintetben elvitathatatlan, korszerű, mindenki által elismert eredményeket ért el. Ezek között van egy, amelyről külön is beszélnék. Ez a Medgyessy-kormány külpolitikája. Ezt a külpolitikát, az azzal nyert elismertséget meg kívánjuk őrizni, arra építeni kívánunk. Az új kormány diplomáciájára sem lesz jellemző a történelmi frusztrációkból következő sérelmi politika. Nem akarjuk, és nem fogjuk összetéveszteni a nemzeti érdek határozott képviseletét a feszültségteremtő szomszédságpolitikával. Nem fogjuk összekeverni a határon túli magyarság érdekeinek védelmét a belpolitikai kampánytémákkal. Nem engedjük, hogy bármilyen külső érdek választásra kényszerítsen minket olyan ügyekben, ahol nem kell választani. Hiszen amilyen egyszerű, olyan igaz, hogy Magyarország a hazánk, Európa az otthonunk, az Egyesült Államok, pedig a szövetségesünk. Ehhez fogjuk magunkat tartani.Azt valljuk: itt az ideje elfelejteni, hogy Magyarország kis ország. Nem az, hiszen a világ egyik legnagyobb közösségének, az Európai Uniónak egyenrangú és teljes jogú tagja, sok baráttal, partnerrel és szövetségessel. Az Európai Parlamentben 24 magyar képviselő érvényesíti európai, így nemzeti érdekeinket is. Fontosnak tartom itt és most megerősíteni, hogy ők mind a 24-en, legyenek bár néppárti, szabadelvű, vagy szocialista politikusok, az én kormányomban is együttműködésre kész partnerre találnak majd. Külpolitikánkat, szomszédságpolitikánkat az a fajta korszerű nemzeti büszkeség hatja majd át, amely értékeit nem valaki más ellenében határozza meg, hanem saját teljesítményéhez képest. Kormányom fontos célja a magyar nemzet európai keretekben történő újraegyesítése, hogy a magyarság egy tágabb közösségben, az Európai Unióban boldogulhasson, szülőföldjén őrizhesse anyanyelvét, kultúrájával gazdagíthassa az európai sokszínűséget, és hogy sikeres nemzet legyen. Olyan, amelynek minden tagja büszke Magyarországra. Hazánkra, a Magyar Köztársaságra.Tisztelt Országgyűlés!Számomra a kormányfői hivatal elsősorban képviselet. Képviselete azok érdekeinek, akik eddig csak statisztikai számsorként, helyenként kartoték-adatként, négy évente felértékelődő sokaságként jelentek meg a politikai számtanban. Képviselete azoknak, akik úgy érezték, eddig elfeledkezett róluk a politika. Programunk középpontjába állítottuk a mellőzött milliókat, akik hitünk szerint ennek az országnak, ennek a nemzetnek a legnagyobb tartalékai. Hiszen bennük szunnyad az az energia, amely Magyarországot sikeres, európai országgá teheti. Fel kell szabadítani ezt a fantasztikus energiát. Helyzetbe kell hozni őket. Tenni kell értük, hogy tehessenek önmagukért, tehessenek a köztársaságért. Hogy velük, a névtelen milliókkal együtt lendületbe hozzuk Magyarországot. Hogy többen legyünk, és jobban éljünk. Hogy többen éljünk jobban. Hogy otthonosan éljünk az országban mind a tízmillióan, és otthonosan Európában mind a tizenötmillióan. A köztársaságért, Magyarországért.