Ki fizeti a kárt, ha azt ismeretlen jármű okozta?

Utolsó frissítés:

Tetszett a cikk?

Ha gépjárművel olyan személy okoz nekünk kárt, aki rendelkezik kötelező felelősségbiztosítással, a biztosító megtéríti a kárunkat. De kártérítést akkor is kaphatunk, ha a járműnek nincs biztosítása, illetve ha ismeretlen.

A kötelező felelősségbiztosítást a gépjármű üzemben tartójának kötelező felelősségbiztosításáról szóló 190/2004. (VI.8.) Korm. rendelet szabályozza.

Ennek alapján a károsult a biztosítási kötelezettség ellenére szerződéssel nem rendelkező üzemben tartó gépjárműve által vagy az ismeretlen gépjárművel a Magyarország területén okozott kárának megtérítése iránti igényét – a rendeletben foglalt kivételekkel – az úgynevezett kártalanítási számla kezelőjével szemben is érvényesítheti.

A károsult kárát a kártalanítási számla kezelője akkor is köteles megtéríteni, ha a kárt forgalomba nem helyezett vagy a forgalomból kivont gépjárművel okozták (rendelet 14. § (1)). Ezt a számlát a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) kezeli.

Ha a kárt olyan járművel okozták, amelynek jogszabály rendelkezései ellenére nincs érvényes felelősségbiztosítása, a MABISZ téríti meg a kárt, ugyanúgy, mintha a károkozónak lenne biztosítása.

Az ismeretlen gépjármű által okozott károk esetén a MABISZ szintén köteles helytállni, kivéve, ha a kárt a gépjárműben, az útban, az út tartozékaiban stb. okozták.

Így meg kell téríteni annak a vétlen személynek a kárát, akit ismeretlen gépjármű elütött és kártalanítást mástól, pl. a társadalombiztosítástól, vagy vagyon- és felelősségbiztosítása alapján más biztosítótól nem igényelhet.

dr. Benkő Ferenc
Benkő és Boros Ügyvédi Iroda