Jövő májusban jön az egységes munkaügyi nyilvántartás

Utolsó frissítés:

Tetszett a cikk?

Jövő májustól lép működésbe az egységes munkaügyi nyilvántartás, amelyben minden olyan munkavállaló adatai bekerülnek, akiket a Munka Törvénykönyve rendelkezéseinek megfelelően foglalkoztatnak.

Jövő év május 1-jén lép hatályba az egységes munkaügyi nyilvántartásról szóló törvénymódosítás. A Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalót foglalkoztató munkaadónak a munkaszerződés megkötését követően – legkésőbb a munkába lépésig – be kell jelenteni a munkaviszony létrejöttének időpontját a Foglalkoztatási Hivatalhoz tartozó Munkaügyi Nyilvántartó Központnak. Ugyanígy a munkaviszony megszűnését, megszüntetését is jelenteni köteles az azt követő napon.A bejelentés vonatkozik a munkavállaló személyi adataira, taj-számára, állampolgárságára, személyi alapbérére, a teljes munkaidő vagy részmunkaidő hosszára, az iskolai végzettségre, szakképzettségre. A bejelentésben a munkaadó is közli adatait, így az adószámot vagy az adóazonosító jelet, a megnevezést, a telephely és a székhely címét.Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság – külön megállapodás szerint – bocsátja a Foglalkoztatási Hivatal rendelkezésére a munkaadók és munkavállalók 2002-es, illetve 2003-as adatait. A munkaadó vonatkozásában ezek az adószámra, a megnevezésre, az egyéb cégadatokra térnek ki. A munkavállalók esetében a személyi adatokra és a társadalombiztosítási azonosító jelre.Az adatbázisból adatokat kérhetnek le a taj-szám alapján különféle intézmények. Így a nyugdíj- és egészségbiztosítás szervei a társadalombiztosítási szabályokban előírt bejelentési kötelezettség teljesítését, a juttatások megállapítását, folyósítását ellenőrizve. A szociális igazgatás szerve a munkanélküliek jövedelempótló támogatásának folyósításához, a rendszeres szociális segély megállapításához használhatja az adatbázist. Az állami adóhatóság szervei az adókötelezettség, a munkaviszonyból származó jövedelmet terhelő valamennyi járulék, hozzájárulás bevallásának, befizetésének ellenőrzését végezhetik ennek segítségével.Az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség, valamint a megyei (fővárosi) felügyelőségek a munkaviszony létesítésével, megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos bejelentési kötelezettségek teljesítése, a munkanélküliek segélyezésre való jogosultsága ellenőrzésére használhatják az adatbázist. Az adatbázis segítségével a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium, a Foglalkoztatási Hivatal, illetve a megyei (fővárosi) munkaügyi központok a munkanélküliek segélyezésére való jogosultságát, a támogatások feltételeit ellenőrizhetik. A menekültügyi hatóság, a központi és területi idegenrendészeti hatóság a törvényben meghatározott feladataihoz, a szükséges adategyeztetéshez használhatja az adatbázist. Az adatbázis statisztikai célokra is felhasználható.A munkaadó és a munkavállaló saját adataihoz azonosítókódok segítségével férhet hozzá. A nyilvántartásból adat más szervezet vagy természetes személy részére csak jogszabályban meghatározott módon szolgáltatható. (MTI)