Kevesebb jelentkező volt tavaly a külföldi munkára

Utolsó frissítés:

Tetszett a cikk?

Tavaly kétezer magyar vendégmunkás vállalhatott volna munkát Németországban a két kormány közötti egyezmény alapján, de csak 638 pályázat érkezett a szervezésben közreműködő Foglalkoztatási Hivatalhoz.

A korábbi években általában ezer feletti volt a pályázók száma, volt, amikor 1500 pályázó jelentkezett – mondta Kovács Géza, a Foglalkoztatási Hivatal osztályvezetője. Szerinte tavaly azért jelentkeztek ilyen kevesen, mert a németországi munkaerőpiaci gondok miatt az ottani munkaügyi szervezet már nem vállalta, hogy munkát keres valamennyi pályázónak.Korábban azoknak, akik egyénileg nem szereztek őket fogadó munkaadót, a német hivatal szervezte meg a munkavállalást. Ez azonban már megszűnt, s csak azoknak adnak így munkalehetőséget, akik a német hivatal munkatársaival megtartott személyes beszélgetésen eleget tettek a németnyelv-ismeretre, szakmai jártasságra vonatkozó követelményeknek.A pályázók száma azért is csökken Kovács Géza szerint, mert azok a munkavállalók, akik már kimerítették az egyéves lehetőséget, amely eddig egyszer fél évre volt meghosszabbítható, újra már nem adhatnak be pályázatot. Ez voltaképpen a német munkaadóknak is kedvezőtlen, mert nem alkalmazhatnak a német nyelvet már jobban megismerő, a német viszonyokhoz alkalmazkodó, tapasztalatokat szerzett magyar dolgozókat. De kedvezőtlen ez azoknak is, akik korábban már kihasználták az egyéves munkavállalási lehetőséget, s most a tapasztalatok alapján szívesen jelentkeznének újból.Kovács Géza elmondta, hogy már többször javasolták a német partnernek: bizonyos időszak letelte után ismét adjanak munkavállalási lehetőséget a magyaroknak. Az idei keretszámról még nem egyeztek meg, de valószínű, hogy a kétezres kvóta marad fenn. Az uniós csatlakozási megállapodás szerint a tagországoknak legalább a korábbi munkavállalási lehetőségeket fenn kell tartaniuk az új tagok számára, tehát a kétezres kvóta ennek alapján nem csökkenhet. Bár az idei keretszám még nem ismert, már 47 pályázatot továbbítottak a német partnernek.Ezt a foglalkoztatási formát a 18-40 év közöttiek választhatják, s természetesen feltétel a szakképzettség és a munkakör betöltéséhez szükséges szintű német nyelvtudás. A pályázók fele általában a vendéglátóiparban kíván elhelyezkedni, a másik fele különféle más szakmákban. Nem kormányközi egyezmény, hanem a két munkaügyi szervezet egyezsége alapján a német igények szerinti számban szezonmunkán is részt vehetnek magyarok Németországban.Tavaly a német munkaerőpiaci viszonyok alapján a szezonmunkára kevesebb magyar munkavállalót fogadtak, mint a korábbi években. A tapasztalatok szerint általában négyezer-ötezer magyar vehetett részt a 3 hónapos szezonmunkán, 2003-ban viszont 3832-en kaptak ilyen lehetőséget. Erre a munkavégzésre akár minden évben jelentkezhet ugyanaz a munkavállaló. Már az idei szezonmunkára is 600 magyart tartanak nyilván a hivatalban.Számottevő az ausztriai munkavállalási lehetőség is, hiszen 2003-ban a korábbi év 900-as limitje helyett 1600-as keretet lehetett kitölteni. A földrajzi közelség miatt ezt a keretet ugyanúgy, mint a korábbi években, teljes mértékben kitöltötték a magyarok, akik számára kikötés a 18-35 éves kor, s ugyancsak előírás a szakképesítés és a nyelvtudás. A lehetőség szintén egyéves időszakra szól, és eddig fél évvel volt meghosszabbítható.Kovács Géza elmondta, hogy Ausztriában jelentős szerepet töltenek be az ingázók. Tavaly már 1700-ra emelték az ingázók keretszámát, s ezt is teljes mértékben kitöltötték a magyarok. E lehetőség hat hónapra szól, de meghosszabbítható. Az ingázás érhetően a határ menti térségekben népszerű.A többi országban kisebbek a keretszámok, s az érdeklődés is nagyon mérsékelt. Így például Franciaország 300-as keretet ad a 18-35 éves szakembereknek egyéves munkavállalásra, de 2003-ban is csak hatan jelentkeztek erre a lehetőségre. A luxemburgi húszas keretszámot is csak néhányan veszik igénybe.Kovács Géza utalt rá, hogy Hollandiában is megvan a lehetőség a munkavállásra, de ennek megszervezésében nem vesz részt a Foglalkoztatási Hivatal. Az összes, Hollandiában dolgozó magyar száma ezer körülire tehető, de csak egy részük olyan, aki az egyezmény alapján vállal munkát fél évre Hollandiában.Az európai uniós csatlakozást követően valószínűleg a keretszámokat meghatározó országok felülvizsgálják az egyéves, illetve fél évvel meghosszabbítható munkavállalási intervallumot. A csatlakozási egyezmény alapján ugyanis abban az országban, ahol az új tagállamok munkavállalója a csatlakozás napjától számítva, vagy azt követően egy évet szabályos munkavállalási engedéllyel dolgozott, ott a továbbiakban is biztosítani kell számára a szabad munkavállalási lehetőséget.Szlovákiával is van csereegyezmény. Ennek keretszámát a 2002-es 1600-ról a múlt évben 2000-re emelték. A csereegyezmény alapján a magyarok közül csak néhányan vállalnak munkát Szlovákiában, a szlovákok viszont – főként a magyar nemzetiségűek – teljes mértékben kihasználják e munkavállalási lehetőséget. Általában a dunántúli munkaerőhiánnyal küzdő cégek alkalmazzák szívesen a jól képzett szlovákiai magyar nemzetiségű munkavállalókat. (MTI)