szerző:
hvg.hu

Cikksorozatunkban bemutatjuk, hogy az internet elterjedésével együtt milyen atipikus munkavégzési és foglalkoztatási formák jelentek meg, -hogyan lehet a hagyományostól eltérő munkafeltételek között megfelelni a hagyományos, vagy éppen merőben új típusú elvárásoknak, kihívásoknak.

Karriertervezés
Szaktanácsadónak, Déri Tamásnak  
e-mailben is felteheti kérdéseit.
A távmunka (atipikus munkavégzés) fogalma az elmúlt évtizedben jelentős változáson ment keresztül, igazodva e rugalmas munkavégzési forma sajátosságaihoz. Napjainkban a távmunkának több elismert formája létezik, melyek egyben-másban hasonlítanak, de több szempontból mégis különböznek egymástól. A távmunka lényege a rugalmasság, a variációk sokszínűsége.

A fejlett gazdaságú államokban a számítástechnika, és az internet forradalma éveken át magas munkaerő –kereslettel párosult. A foglalkoztatottság bővülése egyben a munkaterületek növelésének igényét is jelentette. Az irodahelységek területének növekedése együtt járt a bérleti díjak, valamint a fenntartási díjak növekedésével is. Szinte magától értetődő volt tehát, hogy a szükséges új munkaerőt úgy kellett bevonni a cég életébe, hogy ez ne okozzon jelentős költségterhet a vállalatoknak.

Praktikusan két út kínálkozott a költségek csökkentésére. Az egyik lehetőség az volt, hogy egyes munkafolyamatokat, feladatokat külső megvalósításra (outsource) adtak át interneten keresztül munkát végezni tudó szabadúszó vállalkozóknak (e-lancer). A másik lehetőség az volt, hogy a munkaadók saját munkavállalóik számára alakítottak ki olyan, a székhelytől, telephelytől távoli (nem tipikus) munkakörnyezetet, ahol adottak voltak a zavartalan munkavégzés feltételei.

Európában 2002. június 16 –án Brüsszelben, az Európa Tanács a szociális partnerekkel együtt kidolgozta az Európai Távmunka Megállapodást. Ez a dokumentum alapozza meg a munkaviszony keretei között alkalmazott rugalmas foglalkoztatási formák, így a távoli helyről történő foglalkoztatás jogi kereteit.

Alapelvként fogalmazódik meg az önkéntesség, és az egyenlő bánásmód biztosítása. Nevezetesen arról van szó, hogy a munkavállalókat nem lehet akaratuk ellenére távmunkásként foglalkoztatni, illetve biztosítani kell a visszatérés lehetőségét a hagyományos munkavégzés keretei közé. Emellett a nem tipikus munkavégzési formában a munkavállalókat megilletik mindazok a jogok, amelyek hagyományos módon dolgozó társaikat is. Nem lehet bérezésben, juttatásban, előmenetelben, képzésben, stb. –különbséget tenni a munkájukat hagyományos, és új munkamódszerekkel ellátó munkavállalók között.

Gyakran felmerül a kérdés, hogy mely feltételek megléte esetén beszélhetünk távmunkáról? A Munka Törvénykönyv meghatározása szerint távmunkát végző munkavállaló: a munkáltató működési körébe tartozó tevékenységet rendszeresen az általa választott, a munkáltató székhelyétől, telephelyétől elkülönült helyen, információtechnológiai és informatikai eszközzel végző és a munkavégzés eredményét elektronikus eszközzel továbbító munkavállaló. Jogi szempontból tehát fontos tényező, hogy az adatcsere, vagy információ csere a munkáltató székhelyétől, telephelyétől fizikailag egymástól távol eső helyen, információtechnológiai eszközzel történik –e meg.
(A foglalkoztatással összefüggő egyes törvények módosításáról a 2004. évi XXVIII. Törvény rendelkezik.)

Amennyiben az adatcsere, információ csere nem közvetlenül interneten keresztül, hanem valamilyen adathordozón (floppy, cd, dvd, pendrive) történik, -abban az esetben beszélhetünk e-munkáról.

Mind a távmunka, mind az e-munka otthon végezhető munka. Ezért még manapság is sokan tévesztik össze a bedolgozással. Fontos azonban kihangsúlyozni, hogy a távmunka nem szakma, nem egy meghatározott fajta munka elvégzést jelenti. A távmunka olyan munkavégzési módszer, amelynek eszközeivel a munkavállaló (általában) hagyományos szakmáját végzi.

Déri Tamás
szaktanácsadó

Karrier

Az otthonról végzett távmunka árnyoldalai

Az Egyesült Királyságban jelenleg körülbelül 8 millióra tehető azoknak a száma, akik otthonukban távmunkát végeznek. Bár az irodán kívüli munka a különböző vállalatok foglalkoztatási gyakorlatának rugalmasabbá válásával egyre népszerűbbé válik, egyes felmérések szerint - állítja a BBC tudósítása - a távmunkavégzésnek is jelentős árnyoldalai lehetnek.

MTI/hvg.hu Karrier

Már az összes állás 2-4 százaléka távmunkahely

Újabb 980 távmunkahely létesülhet az idén a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium támogatásával – jelentette be a távmunka programiroda vezetője. Az új távmunkahelyek száma pedig – kormányzati becslés szerint.– a százezret is elérheti 2008-ig.

hvg.hu Karrier

A távmunka pro és kontra

Az internet segítségével manapság már sokkal egyszerűbben megoldható a távmunka mint korábban. Mégis a munkaadók, s az alkalmazottak egyaránt bizalmatlanul szemlélik ezt a fajta foglalkoztatási formát. Nézzük meg, mely érvek szólnak a távmunka mellett, s melyek ellene.

Halálra gázolt a vonat egy embert Keszthelyen

Halálra gázolt a vonat egy embert Keszthelyen

Videó: Hogyan ismerjük fel a kamuprofilokat?

Videó: Hogyan ismerjük fel a kamuprofilokat?

Újabb fontos statisztika közlését hagyta abba az állam

Újabb fontos statisztika közlését hagyta abba az állam

Őrizetbe vette a rendőrség "az osztrák Józsefet" a világtól elzártan élt holland család miatt

Őrizetbe vette a rendőrség "az osztrák Józsefet" a világtól elzártan élt holland család miatt

Gyengülhet Orbánék zsarolási potenciálja az EU-ban

Gyengülhet Orbánék zsarolási potenciálja az EU-ban

Halálra rémülő mormotára támad egy róka az év természetfotóján

Halálra rémülő mormotára támad egy róka az év természetfotóján