Külföldi cégek hazai "postásai"

Utolsó frissítés:

Tetszett a cikk?

Sokakat kérnek fel arra, hogy legyen egy cégnél valamilyen külföldi személy magyarországi kézbesítési megbízottja. Ez nem igazán jelent többlet elfoglaltságot, azonban nyűgnek érezhetjük, ha már megszűnt a céggel a jogviszonyunk, vagy nem tartjuk a kapcsolatot a külföldi személlyel.

A cégeljárásban kézbesítési megbízottat akkor kell bejelenteni, ha a cégbejegyzési (vagy változásbejegyzési) kérelemben külföldi jogi személy, vagy magyarországi lakóhellyel nem rendelkező természetes személy szerepel. A kézbesítési megbízást a külföldinek kell a magyar természetes személlyel, vagy jogi személlyel megkötni.

A kézbesítési megbízott jogállásáról a cégnyilvántartásról, cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. CXLV. törvény (továbbiakban Ctv.) rendelkezik.  E szerint a kézbesítési megbízott feladata, hogy a bíróságnak, illetve más hatóságnak a cég működésével összefüggésben keletkezett, a külföldi személy részére kézbesítendő iratokat átvegye, és azokat a megbízó részére továbbítsa.

Ezen feladatának a kézbesítési megbízottnak haladéktalanul eleget kell tennie, mivel a bíróság vagy más hatóság vélelmezni fogja, hogy amennyiben a kézbesített iratot a kézbesítési megbízott átveszi, az átvett irat tartalmát a külföldi személy az átvételt követő 15 napon belül megismerte, függetlenül attól, hogy a kézbesítési megbízott az iratot ténylegesen kézbesítette-e a részére.   

Fő szabály szerint minden, a társaságban bekövetkezett változást, így a kézbesítési megbízott személyében bekövetkezett változást is a társaság vezető tisztségviselőjének kell a cégbíróságnak bejelentenie. Ez alól gyakorlatilag az egyetlen kivételt jelenti az, hogy a kézbesítési megbízott a megbízatásról való lemondást - illeték, valamint közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül - kivételesen maga is bejelentheti a cégbíróságnak.

Ehhez igazolnia kell, hogy a külföldi személyt tájékoztatta a megbízatásról történt lemondásáról és írásban felhívta, hogy gondoskodjon másik kézbesítési megbízottról, azonban a külföldi személy az értesítését követő 60 napon belül nem jelölt ki új kézbesítési megbízottat, vagy a külföldi személy részére a lemondást tartalmazó okirat nem volt kézbesíthető.

A kézbesítési megbízottnak a felhívás elküldését, illetve a kézbesítés sikertelenségét igazoló iratokat a bejelentéséhez csatolnia kell. Így a legjobb, ha a felhívást ajánlott, tértivevényes levélben küldi el a külföldi személynek. A kézbesítési megbízott a lemondásának cégbírósági bejelentéséig köteles azonban a feladatait ellátni.

dr. Benkő Ferenc
Benkő és Boros Ügyvédi Iroda