Tilos Puskin, avagy nincs irodalmi pornó?

Utolsó frissítés:

Tetszett a cikk?

Puskin leírta, mit szeret a szerelemben. A Tilos Rádió pedig közölte. Az ORTT szerint tilosban járt.

Az Országos Rádió ésTelevízió Testület (ORTT) megbüntette a Tilos Rádiót, mert egyik reggeli műsorában részletek hangzottak el Alekszandr Szergejevics Puskin nemrégiben megjelent titkos naplójából. A rádió nem vitatja, hogy a szexualitást brutális nyíltsággal tárgyaló szöveg elhangzása sértette a médiatörvény előírásait. Ám azt már igen, hogy az ORTT indoklása olyannak minősítette, amely egyáltalán nem hangozhatott volna el.
Az ORTT egészen pontosan 105 300 forintra büntette a Tilost, bár - mintha csak freudi elírás volna - az ítéletalkotók ceruzája kissé megszaladt, hiszen a hivatalos határozatban százötezer-háromszázezer szerepel. Talán a valóban keményen pornográf idézetek zavarhatták meg a szöveg alkotóját. Mindenesetre az ORTT "hard" ítéletet hozott, elemezve a kérdéses idézetet, és az indoklásban kifejtve, hogy "a műsorszám alkalmas a kiskorúak fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésének súlyosan kedvezőtlen befolyásolására", s mint ilyen, a törvény értelmében abba a ketegóriába tartozik, amely nemcsak kora reggel, de semmikor nem tehető közzé.
A Tilos Rádió kötbéralapjának 20 százalékát elvinné a büntetés, s a rádió az ORTT-hez címzett levelében ezt aránytalannak nevezi, figyelembe véve a testület hasonló esetekben követett gyakorlatát. A Rádió - miközben elismeri a törvénysértés tényét - vitatja, hogy a törvény szerinti 5. kategóriába, vagyis a soha, semmilyen körülmények között be nem mutathatók közé tartozna a szöveg. "Ha elfogadjuk, hogy egyáltalán létezhet ilyen kategória s az nem ellentétes az alkotmánnyal, egy középiskolai tananyagban szereplő klasszikus szerző műve bizonyára nem sorolható ide akkor sem, ha az obszcenitásokat tartalmaz" - írja levelében Weyer Balázs, a Tilos Kulturális Alapítvány kuratórium elnöke. Szerinte a 4. kategória lett volna helyénvaló, vagyis a "szexualitás közvetlen, naturális ábrázolása" s ez megengedné a 22.00 óra utáni adásba kerülést.
A Tilos ma reggeli adása is foglalkozott az esettel, s itt elhangzott az a szempont is, hogy a rádiókra és a tévékre, a frekvencia korlátos volta miatt szigorúbb előírások vonatkoznak, mint a nyomtatott sajtótermékekre. Ön szerint Puskin valóban nagyon erőteljes tartalmú szövege "még belefér", vagy már nem? Rádióban, újságban volna-e helye, vagy éppen sehol?