December 7-én indul a .eu domain nevek regisztrációja

Utolsó frissítés:

Szerző:

szerző:
hvg.hu

Viviane Reding, az EU információs társadalomért és médiáért felelős biztosa levélben tájékoztatta Kovács Kálmán informatikai és hírközlési minisztert, hogy 2005. december 7-től az Európai Unió tagországaiban lehetőség nyílik a .eu végződésű, felső szintű domain nevek regisztrációjára.

A regisztráció szakaszos eljárás, amelynek első, négy hónapig tartó szakaszában, a nyilvánosság számára igénybe vehető bejegyzés kezdetét megelőzően, kizárólag a közfeladatot ellátó szervek (költségvetési szervek, közalapítványok, köztestületek, helyi és kisebbségi önkormányzatok, stb.), illetve a bizottsági rendeletben meghatározott nemzeti és/vagy a közösségi jog alapján keletkezett ún. korábbi jogok jogosultjai (nemzeti és közösségi védjegyjogosultak, földrajzi árujelzők és eredet-megjelölések, cég- és vállalkozásnevek, jogvédett márkanevek, szóvédjegyek, védett irodalmi és művészeti alkotások jogosultjai, stb.) regisztrálhatnak.

A közfeladatot ellátó szervek az átmeneti időszak alatt a korábbi jogok jogosultjai mellett, de más személyeket megelőzően érvényesíthetik domain név iránti igényüket teljes, hivatalos nevükre, a szerv nevéből képzett, általánosan használt rövidítésre, illetve helyi önkormányzatok, kistérségi és térségi fejlesztési tanácsok esetén azon földrajzi terület teljes és közismert elnevezésére, amelynek igazgatásáért felelnek.

A .eu felső szintű domain bevezetésének alapvető feltételeit a 733/2002/EK rendelet, míg a regisztráció további részletszabályait a bizottság 874/2004/EK rendelete szabályozza. A bizottság a .eu domain névvel kapcsolatos nyilvántartói feladatokra a brüsszeli székhelyű EURid non-profit szervezetet választotta ki, amely jogosult a regisztráció további részletszabályait megállapítani. Az EURid köt szerződést az egyes tagállamok regisztrátor szervezeteivel, amelyek fogadják a domain név bejegyzése iránti kérelmeket.

A regisztráció iránti kérelem az EURid honlapján közzétett regisztrátori listán található, amelyet a tetszőlegesen kiválasztott akkreditált regisztrátorhoz kell benyújtani, akik továbbítják azt a nyilvántartóhoz. Az átmeneti időszak alatti regisztráció feltétele, hogy a kérelmezők igazolják jogosultságukat, azaz a korábbi jog fennállását vagy a közfeladatot ellátó szervi minőségüket. Utóbbiak a nevükhöz fűződő jogok fennállásával kapcsolatos igazolásokat a Magyar Köztársaság Informatikai és Hírközlési Minisztériumánál, mint kormányzati hitelesítési pontnál hitelesíhetik a részletes tájékoztatóban meghatározott eljárási szabályok alapján.  Az igazolásokat vagy a szervezet maga, vagy a regisztrátor, mint a szervezet meghatalmazottja nyújtja be postai úton az EURid által kijelölt beolvasó központba.

Az érkezési sorrend általánosan elismert elve - „first come, first served” - a regisztráció valamennyi szakaszában, így az átmeneti szakaszban is érvényesül, vagyis az adott domain nevet annak kell kiosztani, akinek a kérelme technikailag helyesen és a rendeletnek megfelelően szigorú időrendi sorrendben elsőként érkezett be a nyilvántartóhoz.

Az átmeneti időszakot követően, 2006. április 7-étől az érkezési sorrend elvének megfelelően bárki bármilyen domain nevet regisztrálhat, ha egyébként megfelel a rendeletben foglalt személyi feltételeknek. Az új domain nem váltja fel a korábbi .hu, .de, .co.uk, stb. domaineket, de alternatívát biztosít. Bármely, az EU területén lakóhellyel rendelkező magánszemélynek, illetve székhellyel rendelkező cégnek vagy szervezetnek joga van .eu domain név bejegyzésére.