hvg360 loader
Horváth Aladár
Vélemény

Jogunk sérti meg

horvath%20aladar.tif
Horváth Aladár

Még a köztársasági alkotmány helyére ültetett illiberális alaptörvény is elismeri azon jogunkat, hogy: „A véleménynyilvánítás szabadságának a gyakorlása nem irányulhat a magyar nemzet, a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösségek méltóságának a megsértésére.” Mint jól ismert, a miniszterelnök január elején a gyöngyöspatai cigány gyerekek és családjaik becsületének csorbítására alkalmas kifejezést használt, amikor őket nyerészkedőknek állította be, akik „nagy jelentőségű összeget fognak kapni mindenfajta munkavégzés nélkül”. A kormányfő mintha megfeledkezett volna arról, hogy a magyar bíróság nem el nem végzett munka után, hanem súlyos jogsértésért ítélt meg kártérítést a patai gyerekeknek. Azért, mert a magyar állam megfosztotta a gyöngyöspatai roma gyerekeket az azonos színvonalú oktatástól.