Feljelentette a Baumag volt elnökét a szövetkezet felszámolója

Utolsó frissítés:

Wortmann György felszámolóbiztos csődbűntett alapos gyanúja miatt tett feljelentést kedden az ORFK Pénzügyi Nyomozó Igazgatóságán Balázs László, a felszámolás alatt álló Baumag Stratégiai Fejlesztő Szövetkezet volt elnökével szemben.

"A Baumag volt vezetője nem tett eleget a csődtörvényben foglaltaknak, azaz nem adta át a felszámolás megkezdéséhez szükséges iratokat" - közölte közleményében a felszámolóbiztos. A csődtörvény előírja, hogy a felszámolás alá került szervezet volt vezetőjének milyen kötelezettségei vannak a felszámolás kezdő időpontját követő 45 napon belül.A szövetkezet volt elnöke a törvényben előírt határidőig alapvető kötelezettségének nem tett eleget, s ezt a mulasztását június 1-jéig nem pótolta és semmilyen jel nem utal arra, hogy szándékában állna a hiány pótlása - olvasható a felszámoló közleményében. Balázs a kapcsolódó mellékletekkel együtt nem adta át a 2003-as beszámolót, valamint a felszámolás kezdő időpontjára készítendő leltárt, éves beszámolót, zárómérleget. Az iratok hiánya megakadályozza a felszámolót feladatai ellátásában, a szövetkezet vagyonának és kötelezettségeinek felmérésében, illetve az induló állapot rögzítésében - fogalmazott Wortmann.A Baumag tavaly október 9-e óta nem fizet tagjainak. A 18 ezer kisbefektető, és egyben szövetkezeti tag, közel 20 milliárd forintot helyezett el a Baumag Stratégia Fejlesztő Szövetkezetnél, és emellett közel ugyanennyi hozamot is követel. A szövetkezet (volt) elnöke, aki egyben a később létrehozott Baumag Vagyonkezelő Szövetkezet vezetője is, elzárkózott a befektetőkkel való találkozástól, a cégbíróság határozata ellenére közgyűlést nem hívott össze.A Fővárosi Bíróság március végén rendelte el a szövetkezet felszámolását, felszámolónak pedig a Mátraholding Rt-t jelölte ki. Wortmann felszámolóbiztos a Baumag károsultjaiból alakult szervezetek, illetve egyesületek vezetőinek nem tudta megbecsülni a Baumag vagyonát, mivel az ehhez szükséges iratokat Balázstól nem kapta meg. Sajtóértesülések szerint a Baumag cégekben felhalmozott vagyon értéke legjobb esetben elérheti a 11-13 milliárd forintot, a rosszabb variáció 7-8 milliárdos vagyont sejtet.Balázs nem segíti a felszámoló "boszorkányüldözését"A felszámoló fenti állításai ismételten, immár sokadszor nem felelnek meg a valóságnak - írta az MTI-nek küldött válaszközleményében Balázs László. Eszerint a szövetkezet elnöke a felszámolásról hozott végzés kézhezvételét követően - még a végzés jogerőre emelkedése előtt - felvette a kapcsolatot a felszámolóval.Az ezt követő személyes egyeztetések, illetve a felszámoló írásban közölt kívánságai alapján átadásra kerültek a szövetkezet iratai, dokumentumai. Így május 21-én a szövetkezet gyorsmérlege is átadásra került faxon és tértivevényes levél formájában, tekintettel arra, hogy azt a felszámoló részére munkaidőben személyesen - minden igyekezetünk ellenére - nem sikerült átadni - írta Balázs.A felszámoló által hiányolt 2003-as mérleggel kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy annak átadását a csődtörvény nem írja elő. Sajnos a felszámoló - bár állítólag ennek a szakmának a szakértője - ezt nem tudja - írja közleményében a szövetkezet volt elnöke.A fentieket követően a felszámoló a szövetkezet elnökének nem jelezte, hogy bármilyen további iratra, dokumentumra, tájékoztatásra igényt tartana, így a hiányok pótlására vonatkozó állítása is értelmezhetetlen. Amennyiben a felszámoló megítélése szerint - a törvényben meghatározottakon túl - bármilyen irat, adat, dokumentum szükséges, elvárható, hogy ezt írásban jelezze a szövetkezet elnöke felé. Ehelyett Wortmann György - vagy elvakult dühében, vagy szakmai hozzáértés hiányában - alaptalan feljelentéseket tesz, amelynek egyedüli értelme a folyamatos sajtójelenlét - tette hozzá Balázs.A Baumag Stratégiai Fejlesztő Szövetkezet elnöke - ahogyan eddig is tette - a jövőben is teljesíteni fogja a törvényben előírt valamennyi kötelezettségét, azonban a felszámoló pénzéhségétől vezérelt boszorkányüldözéshez, a szövetkezeti üzletrész-tulajdonosok vagyonának elherdálásához semmilyen körülmények között nem fog segítséget nyújtani - áll Balázs közleményében.