Kik és miért kerülhetnek fel a banki feketelistára?

Utolsó frissítés:

Tetszett a cikk?

A Bankközi Adós- és Hitelinformációs Rendszer (BAR) listáján mind a természetes személyek, mind a vállalkozások adatait nyilvántarthatják. Kérdés azonban, hogy kik és miért kerülhetnek fel erre a listára, meddig maradnak BAR-osok, és belenézhetnek-e a róluk nyilvántartott adatokba.

A BAR egy adatbázis, amelyen a hiteladatszolgáltatók (pénzügyi intézmények, befektetési társaságok, Diákhitel Központ, stb.) a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) rendelkezéseinek megfelelően helyezik el elsősorban az adósaikra vonatkozó adataikat.

Természetes személy akkor kerülhet fel a BAR listára, ha a hiteladat-szolgáltatóval kötött szerződésben vállalt kötelezettségeinek kilencven napot meghaladóan, összegszerűségében pedig a minimálbért meghaladóan nem tesz eleget (Hpt. 54. § (2)).

Ezen kívül még nyilvántartják azokat a bankkártya- vagy csekkbirtokosokat is, akik visszautasított bankkártya igénylés, illetve bankkártya használata körében valótlan adatot közöltek, vagy más személy adatait használták fel, továbbá ha a bankkártyát a minimálbér összegét meghaladóan használták fedezet nélkül, vagy a letiltott bankkártyával tranzakciót hajtottak végre.

Azok a bankkártya-birtokosok is felkerülnek a listára, akik egy éven belül legalább három esetben megalapozatlanul reklamáltak, továbbá akik ellen bankkártyával összefüggő büntetőeljárás folyik, valamint azok a bankkártya- vagy csekkbirtokosok is, akik a szerződésben vállalt kötelezettségüknek hatvan napot meghaladóan, összességében pedig a minimálbér összegét meghaladóan nem tettek eleget (Hpt. 54. § (3)).

A természetes személyeken kívül azokat a vállalkozásokat is nyilvántartják, amelyeknek bankszámláján fedezethiány miatt harminc napot meghaladó időszak alatt, egymillió forintnál nagyobb összegű sorbanállást tartanak nyilván (Hpt. 54. § (6)).

A hiteladat-szolgáltató köteles az ügyfelét a hitelszerződés megkötésekor írásban tájékoztatni arról, hogy milyen esetekben kerül fel az adós a BAR listára. Az adós ügyfelet haladéktalanul tájékoztatni kell, ha a BAR részére róla adatokat szolgáltattak. Az adóst nem csak a késedelme alatt, hanem a késedelem megszűnésétől számított öt évig nyilvántartja a központi hitelinformációs rendszer.

Az adós a róla nyilvántartott adatokat a vele szerződött hiteladat-szolgáltató közvetítésével tekintheti meg. Ehhez egy ún. ügyféltudakozványt kell kezdeményeznie egy formanyomtatvány kitöltésével. A hiteladat-szolgáltató a kitöltött nyomtatványt elküldi a BAR-t üzemeltető Bankközi Informatika Szolgáltató Rt.-nek, amely a választ a hiteladat-szolgáltatónak küldi meg. Az ügyfél a választ a hiteladat-szolgáltatótól személyesen veheti át.

dr. Benkő Ferenc
Benkő és Boros Ügyvédi Iroda